Kỹ thuật Kiểm tra – Rà soát – Phát hiện – Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT

Nhanh chóng phát hiện, khắc phục các sai phạm về thuế GTGT trong mùa quyết toán thuế.

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Văn Thức


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Trong những năm qua đã có nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ bị cơ quan quản lý thuế truy thu, xử phạt hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí có chủ Doanh nghiệp & Kế toán trưởng còn bị xử lý HÌNH SỰ do vi phạm các quy định trong quản lý thuế GTGT như:

Sai phạm khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, bị trả lại hàng, bị mất, tổn thất do thiên tai, do cá nhân gây ra, bị vượt định mức tiêu hao.

Sai phạm khấu trừ thuế GTGT đầu vào do Hóa đơn GTGT bị sai.

Sai phạm khấu trừ thuế GTGT trong thanh toán, áp dụng tỷ giá phân bổ thuế GTGT đầu vào.

Hãy đến với khóa học Kỹ thuật Kiểm tra – Rà soát – Phát hiện – Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT tại Unica.vn.

Khóa học được tạo ra nhằm giúp GĐ & Kế toán các doanh nghiệp phát hiện, khắc phục các sai phạm về thuế GTGT trong mùa quyết toán thuế.

Bạn sẽ học được gì

  • Cách xử lý khi có sai phạm liên quan đến thuế GTGT.
  • Cách phòng ngừa xảy ra các sai phạm liên quan đến thuế GTGT.
  • Cách làm việc với thuế GTGT theo các trường hợp phổ biến.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:01:08
 Phần 2: Văn bản
 Bài 2: Hệ thống văn bản quản lý thuế GTGT 0:05:32
 Phần 3: Xử lý sai phạm
 Bài 3: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT đầu vào 0:02:55
 Bài 4: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT tài khoản nộp thuế 0:03:09
 Bài 5: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT xuất toán 0:06:03
 Bài 6: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT hóa đơn sai thời điểm 0:07:10
 Bài 7: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT hóa đơn sai thuế suất 0:05:42
 Bài 8: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT hóa đơn sai địa điểm kinh doanh 0:10:37
 Bài 9: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT hóa đơn bên bán chưa kê khai thuế 0:03:09
 Bài 10: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT hóa đơn quá thời hạn thanh toán 0:13:39
 Bài 11: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài 0:03:16
 Bài 12: Xử lý các sai phạm liên quan đến thuế GTGT đầu vào do vi phạm luật chuyên ngành 0:12:45
 Phần 4: Tổng kết
 Bài 13: Tổng kết và lưu ý 0:13:19

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.