Làm video marketing nhanh chóng, dễ dàng với Powerpoint

Tự tay thiết kế những video Marketing như mong muốn – Design, tạo chuyển động đối tượng cho đến hoàn thành tác phẩm video marketing

Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Đặc biệt khác với những khóa học khác là khóa học này  thiết kế nội dung trên cả 3 phương diện PowerPoint thuyết trình – PowerPoint motion graphics – PowerPoint video marketing.

Khóa học đi từ cơ bản đến nâng cao, hướng dẫn các bạn cách bạn có thể làm chủ Powerpoint

Design, tạo chuyển động đối tượng cho đến hoàn thành tác phẩm video marketing. Khóa học thực tiễn áp dụng tốt vào thực tế. Phiên bản mới nhất PowerPoint 2016

Bạn sẽ học được gì?

  • Bạn sẽ biết soạn thảo bài giảng online.
  • Biết thiết kế, design và đặc biệt là làm ra video marketing theo mong muốn của mình.

Đối tượng đào tạo

  • Bạn là học sinh, sinh viên, giáo viên, người đi làm, kỹ sư…
  • Bạn thường xuyên phải thuyết trình, hay làm báo cáo, người giảng dạy online…
  • Bạn muốn tự tay thiết kế những video Marketing như mong muốn…

Nội dung khóa học

 Phần 1: Làm chủ PowerPoint
 Bài 1: Tìm hiểu giao diện Powerpoint 0:07:34
 Bài 2: Lựa chọn background theo ý muốn và chủ đề 0:09:08
 Bài 3: Tùy chỉnh giao diện Powerpoint 0:07:01
 Bài 4: Thiết lập bố cục Layout 0:06:30
 Phần 2: PowerPoint trình chiếu
 Bài 5: Các công cụ tương tác với Text 0:04:53
 Bài 6: Các công cụ tương tác Insert table 0:06:53
 Bài 7: Các công cụ tương tác biểu đồ 0:06:43
 Bài 8: Bộ công cụ SmartArt tool 0:05:31
 Bài 9: Quản lý dễ dàng các đối tượng trong Powerpoint 0:04:01
 Bài 10: Làm chủ bộ công cụ Shape 0:05:06
 Bài 11: Bộ công cụ tạo chữ nghệ thuật 0:10:47
 Bài 12: Chỉnh sửa hình ảnh 0:07:04
 Bài 13: Chỉnh sửa âm thanh video 0:08:02
 Bài 14: Công dụng của Text Hyperlink 0:03:44
 Bài 15: Công dụng của Shape hyperlink 0:04:10
 Bài 16: Hiệu ứng Transitions 0:03:11
 Bài 17: Hiệu ứng Animations 0:08:03
 Bài 18: Chọn mẫu animation và Motion path 0:06:34
 Bài 19: Thao tác đơn giản hơn với View panel 0:03:29
 Bài 20: Chức năng trình chiếu Slideshow 0:05:07
 Bài 21: Gõ văn bản trong Outline view 0:05:53
 Bài 22: Recode slideshow 0:02:36
 Bài 23: Làm việc nhanh với Slide master 0:09:12
 Bài 24: Thiết lập Comments review 0:03:18
 Bài 25: Hướng dẫn Export các định dạng file 0:05:14
 Bài 26: Xem trước trình chiếu 0:03:29
 Bài 27: Huớng dẫn Print 0:03:14
 Phần 3: Motion Graphics – Video marketing
 Bài 28: Motion graphic slide số 1 0:09:24
 Bài 29: Motion graphic slide số 2 0:11:42
 Bài 30: Motion graphic slide số 3 0:13:21
 Bài 31: Motion graphic slide số 4 0:11:47
 Bài 32: Motion graphic slide số 5 0:05:51
 Bài 33: Motion graphic slide số 6 0:03:16
 Bài 34: Motion graphic slide số 7 ( Hoàn thành tác phẩm video marking) 0:09:40

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.