Lập kế hoạch kinh doanh và marketing thực tế

Cài đặt tư duy kinh doanh, tư duy Marketing, biết cách lập kế hoạch thực thi, áp dụng trực tiếp vào doanh nghiệp của bạn

Giảng viên: ThS. Nguyễn Phan Anh


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Thực tế đa số các công ty vừa và nhỏ không có kế hoạch kinh doanh và Marketing bài bản khi triển khai kinh doanh, dẫn đến công việc kinh doanh diễn ra không thuận lợi, khó thực thi và thậm chí thất bại.

Trong khi kế hoạch kinh doanh và Marketing đóng vai trò rất quan trọng trong thành công cũng như định hướng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, nhưng không phải cá nhân hay doanh nghiệp nào cũng biết được tầm quan trọng và biết cách lập kế hoạch.

Khóa học Lập kế hoạch kinh doanh và marketing thực tế cung cấp cho bạn từ những kiến thức cơ bản: các khái niệm kinh doanh và Marketing. Kiến thức lập kế hoạch kinh doanh và Marketing theo kế hoạch hành động, có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào doanh nghiệp của mình.

Khóa học dựa vào các kiến thức kinh doanh và Marketing được đào tạo chính quy trong trường Đại học kết hợp kinh nghiệm thực tế đưa ra kế hoạch kinh doanh và Marketing cho doanh nghiệp của bạn.

Giảng viên – Chuyên gia Nguyễn Phan Anh – sẽ giúp bạn có được tư duy người làm kinh doanh, tư duy marketing, giúp bạn biết cách lập kế hoạch kinh doanh và marketing thành công, triển khai được ngay cho doanh nghiệp của bạn.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu rõ các khái niệm, lý do phải lập kế hoạch kinh doanh và Marketing.
  • Biết cách đo lường KPI kế hoạch Marketing và triển khai theo đúng lộ trình kế hoạch đưa ra.
  • Hiểu rõ phương pháp, quy trình lập kế hoạch kinh doanh và Marketing chuẩn.
  • Biết cách lập kế hoạch kinh doanh theo từng tháng và theo năm.
  • Có tư duy của người làm kinh doanh và Marketing, hiểu được thị trường, hiểu khách hàng và hiểu đối thủ cạnh tranh, từ đó có các kế hoạch kinh doanh và hành động phù hợp.
  • Hiểu sự khác biệt giữa tư duy làm kinh doanh và tư duy làm Marketing, từ đó gia tăng cơ hội thành công trên thị trường.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan
 Bài 1: Lập kế hoạch marketing là gì? Làm thế nào để lập kế hoạch marketing 0:10:33
 Bài 2: Mẫu đề cương bản kế hoạch marketing & kinh doanh 0:12:58
 Bài 3: Mục tiêu của bản kế hoạch & marketing 0:13:23
 Phần 2: Các chiến lược trong kinh doanh
 Bài 4: Chiến lược sản phẩm (p1) 0:17:02
 Bài 5: Chiến lược sản phẩm (p2) 0:16:27
 Bài 6: Chiến lược giá (p1) 0:14:35
 Bài 7: Chiến lược giá (p2) 0:11:25
 Bài 8: Chính sách giá cho đại lý ký gửi 0:08:49
 Bài 9: Chiến lược quảng cáo và truyền thông 0:14:48
 Bài 10: Tập trung facebook fanpage 0:14:16
 Bài 11: Chiến lược kênh phân phối 0:17:25
 Bài 12: Chiến lược nhân sự 0:13:35
 Bài 13: Chiến lược quy trình hóa 0:09:53
 Bài 14: Sứ mệnh và triết lý kinh doanh 0:12:59
 Bài 15: Bản kế hoạch kinh doanh & marketing thực tế 0:11:34
 Bài 16: Chiến lược tài chính 0:12:53
 Bài 17: Lập kế hoạch thực tế 0:08:58
 Bài 18: Lập kế hoạch thực tế (p2) 0:12:12
 Bài 19: Lập kế hoạch thực tế (p3) 0:10:52

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.