Lập trình Android nâng cao

Khóa học giúp bạn biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java cũng như lập trình android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp…)
Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng
Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)
Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play

Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play
Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO ( Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quảng cáo, từ số lượt tải ứng dụng … )

Bạn sẽ học được gì

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
  • Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
  • Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
  • Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

Nội dung khóa học

 Phần 1: Menu và điều khiển tìm kiếm
 Bài 1: OptionMenu 0:22:09
 Bài 2: ContextMenu 0:19:11
 Bài 3: Menu điều khiển tìm kiếm 0:28:53
 Bài 4: Bài tập rèn luyện 0:54:44
 Bài 5: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:05:34
 Phần 2: Fragment
 Bài 6: Fragment & Phiên bản hỗ trợ 0:03:00
 Bài 7: Vòng đời Fragment 0:06:07
 Bài 8: Cấu trúc XML và lưu trữ Fragment 0:05:10
 Bài 9: Xây dựng và sử dụng Fragment 0:23:51
 Bài 10: Bài tập rèn luyện ListFragment 0:16:07
 Bài 11: Bài tập rèn luyện Fragment xem sản phẩm theo 2 chiều 0:58:42
 Bài 12: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:02:57
 Phần 3: Các chuyển hoạt trong ứng dụng
 Bài 13: Property Animation 0:26:01
 Bài 14: View Animation 0:44:02
 Bài 15: Drawable Animation 0:21:44
 Bài 16: Bài tập rèn luyện-Rung control khi đăng nhập sai 0:18:13
 Bài 17: Bài tập rèn luyện- Hiệu ứng mờ sáng dần cho ListView 0:15:41
 Bài 18: Bài tập rèn luyện- Hiệu ứng lật hình 0:21:17
 Bài 19: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:04:11
 Phần 4: Data Binding trong Android
 Bài 20: Giới thiệu Data Binding trong Android 0:03:47
 Bài 21: Thêm thư viện Data Binding vào Android Studio 0:04:03
 Bài 22: Tạo các Data Model (POJO) 0:04:45
 Bài 23: Thiết lập Data Binding trong file layout 0:11:14
 Bài 24: Thực hiện Data Binding trong Activity 0:04:25
 Bài 25: Bài tập rèn luyện- Event trong Data Binding 0:28:12
 Bài 26: Bài tập rèn luyện-List Data Binding 0:47:24
 Bài 27: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:03:11
 Phần 5: SQLite trong Android
 Bài 28: Giới thiệu Sqlite 0:06:35
 Bài 29: Cách sử dụng SqliteManager 0:16:19
 Bài 30: Sao chép dữ liệu Sqlite vào hệ thống 0:26:11
 Bài 31: Truy vấn SQLite trong Android 0:22:19
 Bài 32: Thêm dữ liệu vào SQLite trong Android 0:20:33
 Bài 33: Cập nhật dữ liệu SQLite trong Android 0:22:34
 Bài 34: Xóa dữ liệu SQLite trong Android 0:09:52
 Bài 35: Bài tập rèn luyện-phần mềm Karaoke 1:06:53
 Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:13:51
 Phần 6: Content Provider
 Bài 37: Giới thiệu content Provider 0:11:06
 Bài 38: ContentProvider để đọc danh bạ trong hệ thống điện thoại 0:31:27
 Bài 39: ContentProvider để đọc Call Log trong hệ thống điện thoại 0:22:15
 Bài 40: ContentProvider để đọc tin nhắn trong điện thoại 0:16:07
 Bài 41: Bài tập rèn luyện – Đọc Bookmark 0:04:21
 Bài 42: Bài tập rèn luyện – Đọc MediaStore 0:13:31
 Bài 43: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:02:50
 Phần 7: Lập trình đa tuyến trong Android
 Bài 44: Giới thiệu đa tiến trình 0:07:04
 Bài 45: Lập trình đa tuyến sử dụng Using Message với Handler class 0:40:03
 Bài 46: Lập trình đa tuyến sử dụng Using Post với Handler class 0:20:10
 Bài 47: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với AsyncTask- phần 1 0:35:20
 Bài 48: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với AsyncTask- phần 2 0:16:34
 Bài 49: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với TimerTask 0:16:49
 Bài 50: Bài tập rèn luyện – Viết phần mềm trình diễn hình ảnh lấy từ internet kết hợp Animation 0:43:33
 Bài 51: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:03:51
 Phần 8: Broadcast Receiver
 Bài 52: Giới thiệu về Broadcast Receiver trong Android 0:08:29
 Bài 53: Dùng Broadcast Receiver lắng nghe Wifi trong Activity 0:16:36
 Bài 54: Dùng Broadcast Receiver lắng nghe Wifi trong Android Manifest 0:24:38
 Bài 55: Bài tập rèn luyện-Lắng nghe tin nhắn tới trong Activity 0:22:58
 Bài 56: Bài tập rèn luyện-Lắng nghe tin nhắn tới trong Android Manifest 0:14:59
 Bài 57: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:04:18
 Phần 9: Google Map
 Bài 58: Google Map – phần 1 0:38:06
 Bài 59: Google Map – phần 2 0:34:24
 Bài 60: Bài tập rèn luyện-Viết phần mềm giới thiệu và hướng dẫn đường đi cho chuỗi nhà hàng. 0:22:04
 Bài 61: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:47:00
 Phần 10: Sensor
 Bài 62: Giới thiệu sơ lược về Cảm biến 0:03:22
 Bài 63: Lấy thông tin và điều khiển Cảm biến 0:12:39
 Bài 64: Xử lý thông tin một số Cảm biến 0:19:08
 Bài 65: Bài tập rèn luyện – di chuyển hình bằng Sensor 0:45:35
 Bài 66: Các bài tập rèn luyện tự giải 0:17:44
 Phần 11: Google Play
 Bài 67: Giới thiệu Google play 0:02:59
 Bài 68: Các phương thức thanh toán Google Play 0:08:04
 Bài 69: Cách build và chứng thực ứng dụng 0:14:54
 Bài 70: Cách đưa ứng dụng lên Google Play 0:11:36

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.