Lập trình cuộc đời hạnh phúc

Thấu hiểu bản thân, tìm thấy đam mê và mục đích sống của mình, biết cách tự cài đặt tư duy đúng, nuôi dưỡng các mối quan hệ hài hòa, hạnh phúc

Giảng viên: Phạm Phương MaiTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn không xác định được mục tiêu của cuộc đời mình?

Bạn đang loay hoay không biết mình muốn gì và cần phải làm gì để thành công?

Bạn không thấy hạnh phúc với chính mình và các mối quan hệ xung quanh?

Khóa học Lập trình cuộc đời hạnh phúc cung cấp các kiến thức quan trọng và hữu ích để giúp bạn thấu hiểu bản thân, tìm thấy đam mê mà mục đích sống của mình. Biết cách xây dựng các mục tiêu đúng đắn và dài hạn cho cuộc đời, sở hữu công thức lập kế hoạch chi tiết để đạt được mọi mục tiêu. Bạn sẽ có khả năng tự cài đặt cho mình những tư duy đúng đắn để luôn có động lực mạnh mẽ và thành công. Đồng thời cũng sở hữu các kỹ năng để xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ luôn hài hòa và hạnh phúc

Giảng viên Phạm Phương Mai. Có kinh nghiệm hơn 10 năm đào tạo và tư vấn về tư duy, tâm lý cho các cá nhân và doanh nghiệp. Dựa trên nền tảng của tâm lý, NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy), thiền định và Phập Pháp. Giảng viên cung cấp các kiến thức thực tế giúp bạn thay đổi từ tư duy đến hành vi để thấu hiểu bản thân, giúp sống cuộc đời có ý nghĩa, thành công và hạnh phúc hơn.

Bạn sẽ học được gì

  • Thấu hiểu bản thân, tìm thấy đam mê và mục đích sống của mình
  • Biết cách thức xây dựng các mục tiêu đúng đắn
  • Sở hữu công thức để đạt được mọi mục tiêu
  • Tự cài đặt cho mình những tư duy đúng đắn để luôn có động lực mạnh mẽ và hạnh phúc
  • Sở hữu các kỹ năng để xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ hạnh phúc
  • Biết cách chuyển hóa các suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực để luôn lạc quan và hạnh phúc
  • Được hướng dẫn thiền định một cách đơn giản để bạn tự chế tác hạnh phúc từ tâm
  • Ứng dụng các các quy luật của vũ trụ vào đời sống hàng ngày để thành công và hạnh phúc

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tư duy hạnh phúc
 Bài 1: Thấu hiểu bản thân 0:07:15
 Bài 2: Cách thức xây dựng các mục tiêu hiệu quả cho cuộc đời 0:08:39
 Bài 3: Công thức để đạt được mọi mục tiêu 0:04:59
 Bài 4: Cài đặt tư duy hạnh phúc phần 1 0:06:40
 Bài 5: Cài đặt tư duy hạnh phúc phần 2 0:07:40
 Bài 6: Cài đặt tư duy hạnh phúc phần 3 0:10:19
 Bài 7: Xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ hạnh phúc 0:10:14
 Phần 2: Hạnh phúc từ tâm
 Bài 8: Hướng dẫn thiền định đơn giản để có hạnh phúc từ tâm phần 1 0:08:22
 Bài 9: Hướng dẫn thiền định đơn giản để có hạnh phúc từ tâm phần 2 0:08:52
 Bài 10: Ứng dụng quy luật vũ trụ để thành công và hạnh phúc phần 1 0:07:05
 Bài 11: Ứng dụng quy luật vũ trụ để thành công và hạnh phúc phần 2 0:07:52
 Phần 3: Tổng kết
 Bài 12: Phương pháp thực hành để luôn tràn đầy năng lượng và hạnh phúc phần 1 0:07:10
 Bài 13: Phương pháp thực hành để luôn tràn đầy năng lượng và hạnh phúc phần 2 0:08:26
 Bài 14: Tổng kết khóa học 0:01:40

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.