Lập trình game 3D với Unity

Có kiến thức lập trình game với Unity 3D, cải thiện kỹ năng lập trình, tự tay lập trình được 1 game 3D theo hướng dẫn.

Giảng viên: Trương Nguyễn Hoàng LongTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn là người đã có hiểu biết về Unity 3D và muốn nâng cao kỹ năng lập trình game.

Hay bạn chưa biết và mong muốn tìm hiểu về Unity 3D

Bạn đã có kiến thức lập trình, muốn học và trải nghiệm lập trình game 3D

Chào mừng các bạn đã đến với khóa học Lập trình game 3D với Unity, của giảng viên Trương Nguyễn Hoàng. Khóa học đặc biệt dành cho những người đã biết hoặc đã có những trải nghiệm nhất định về Unity, hay những người đã có kỹ năng lập trình và muốn chuyển sang làm game.

Sau khóa học, bạn sẽ có kiến thức lập trình game với Unity 3D, cải thiện kỹ năng lập trình, và có thể tự tay lập trình được 1 game 3D theo hướng dẫn.

Bạn sẽ học được gì

  • Tự lập trình được 1 game 3D theo hướng dẫn
  • Học được kiến thức lập trình game với Unity 3D
  • Cải thiện kỹ năng lập trình Unity 3D
  • Nâng cao cơ hội thăng tiến trong công việc lập trình

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:01:07
 Bài 2: Khởi tạo Project 0:09:46
 Phần 2: Game Base – Dựng game cơ bản
 Bài 3: Di chuyển nhân vật (p1) 0:27:38
 Bài 4: Di chuyển nhân vật (p2) 0:22:52
 Bài 5: Chướng ngại vật và Trạng thái game (p1) 0:20:19
 Bài 6: Chướng ngại vật và Trạng thái game (p2) 0:25:50
 Bài 7: Tối ưu: Tạo thêm chướng ngại và Độ mượt của camera (p1) 0:32:32
 Bài 8: Tối ưu: Tạo thêm chướng ngại và Độ mượt của camera (p2) 0:25:56
 Phần 3: Game Ui – Hiển thị
 Bài 9: Màn hình loading 0:33:50
 Bài 10: Màn hình khởi chạy 0:12:18
 Bài 11: Màn hình lúc game over 0:36:11
 Bài 12: Màn hình trong game 0:19:15
 Bài 13: Màn hình cài đặt 0:21:32
 Bài 14: Thông báo 0:25:44
 Phần 4: Game Concept
 Bài 15: Điểm cao 0:17:27
 Bài 16: Thông tin người chơi 0:39:59
 Bài 17: Nhiệm vụ 0:15:32
 Phần 5: Game Environment
 Bài 18: Màu sắc của nhân vật và chướng ngại 0:07:35
 Bài 19: Tối ưu khung nhìn 0:09:17
 Bài 20: Hiệu ứng môi trường 0:12:13
 Bài 21: Tầm nhìn và Ánh Sáng 0:06:04
 Phần 6: Optimize
 Bài 22: Âm thanh 0:10:24
 Bài 23: Tối ưu lại và sửa lỗi 0:26:58
 Phần 7: Store
 Bài 24: Hoàn thành và đóng gói file cài đặt 0:11:38
 Bài 25: Kiểm thử trên thiết bị thật 0:04:03
 Bài 26: Tạo mới trò chơi và điền thông tin trên Google Play 0:10:00
 Bài 27: Công khai trò chơi 0:05:34
 Bài 28: Tổng kết 0:08:05

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.