Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP


Tìm Hiểu Thêm

Là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, học lập trình PHP là một yêu cầu bắt buộc của một lập trình viên. Chuyên sâu hơn đó là lập trình hướng đối tượng trong PHP hay OOP, với sự phát triển hiện nay của công nghệ kỹ thuật thì kiến thức về lập trình hướng đối tượng là kiến thức bắt buộc mà bất kỳ lập trình viên nào cũng cần phải trang bị và trang bị thật vững cho mình.

Đến từ Trung tâm đào tạo lập trình Web trực tuyến ZendVN, giảng viên Lưu Trường Hải Lân sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa học “Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP”. Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về lập trình, anh Lưu Trường Hải Lân sẽ từng bước giúp các bạn đang muốn học lập trình đào sâu các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong PHP từ cơ bản đến nâng cao. Không những thế, để tránh việc tìm hiểu các kiến thức một cách lý thuyết và máy móc, cuối khóa học này, bạn sẽ được thực hành cùng giảng viên áp dụng các kiến thức về OOP để xây dựng ứng dụng Quản lý và upload hình ảnh. Với ứng dụng này thì 100% cách viết code sẽ theo hướng hướng đối tượng và mã nguồn được tối ưu triệt để.

Tham gia khóa học, bạn sẽ được tìm hiểu các nội dung như

 • Lập trình hướng đối tượng căn bản
 • Abstract class và Interface
 • Lambda functions & Closure
 • Design Pattern
 • Dependency Injection
 • Namespace
 • Xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh theo OOP

Kết thúc khóa học Online này, bạn sẽ không còn sợ lập trình hướng đối tượng nữa, ngược lại càng cảm thấy tự tin về nó. Ngoài ra các bạn còn biết cách tổ chức code và xây dựng một ứng dụng theo mô hình hướng đối tượng là như thế nào.

Tham gia ngay cùng Kyna.vn để trải nghiệm các khóa học lập trình PHP bạn nhé!

Chi tiết khóa học

 • 1. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CĂN BẢN

  • Bài 00: Group hỗ trợ học viên & Tài liệu tải về
  • Bài 01: Class – Object
  • Bài 02: Property – Method
  • Bài 03: Construct – Destruct
  • Bài 04: Extends – Override
  • Bài 05: Final
  • Bài 06: Public – Private – Protected
  • Bài 07: Static
  • Bài 08: Parent – Self
  • Bài 09: Constant
  • Bài 10: Clone
  • Bài 11: _autoload()
  • Bài 12: spl_autoload_register()
  • Bài 13: Sleep – wakeup
  • Bài 14: toString
  • Bài 15: __set() & __get()
  • Bài 15: __set() & __get()
 • 2. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ UPLOAD HÌNH ẢNH

  • Bài 16: Demo & Cấu trúc HTML
  • Bài 17: Xây dựng class Upload P1
  • Bài 18: Xây dựng class Upload P2
  • Bài 19: Xây dựng class Upload P3
  • Bài 20: Token & Resize
  • Bài 21: List images
  • Bài 22: Delete image
 • 3. ABSTRACT CLASS VÀ INTERFACE

  • Bài 23: Abstract class
  • Bài 24: Interface
 • 4. __CALL() & __CALLSTATIC()

  • Bài 25: Full video
 • 5. LAMBDA FUNCTIONS & CLOSURE

  • Bài 26: Part 01
  • Bài 27: Part 2
  • Bài 28: Part 03
 • 6. DESIGN PATTERN

  • Bài 29: Singleton pattern
  • Bài 30: Decorator pattern
  • Bài 31: Factory pattern
 • 7. DEPENDENCY INJECTION

  • Bài 32: Full video
 • 8. NAMESPACE

  • Bài 33: Namspace 01
  • Bài 34: Namspace 01
  • Bài 35: Namspace 03

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.