Lập trình Java


Tìm Hiểu Thêm

Khởi đầu bởi Sun Microsystems vào năm 1991, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong giới lập trình viên. Nó được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Web, phần mềm tùy chỉnh, cổng thông tin điện tử, bao gồm các giải pháp thương mại điện tử trên Web và di động.

Sự phổ biến của ngôn ngữ này đã làm nảy sinh một nguồn lực lập trình viên Java không nhỏ cho các công ty phần mềm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nói cách khác, học lập trình Java sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và những mức lương hấp dẫn.

Khóa học Lập trình Java trong 4 tuần do Kyna.vn và giảng viên Trần Duy Thanh đồng biên soạn sẽ là cẩm nang hoàn hảo để giúp bạn nhanh chóng làm chủ Java và phát triển trên con đường sự nghiệp của mình.

Đặc điểm nổi bật của khóa học

 • Lập trình hướng đối tượng căn bản
 • Dành cho các đối tượng chưa biết gì về lập trình hoặc muốn nâng cao chuyên môn để phục vụ nhu cầu công việc trong thời gian chỉ 4 tuần.
 • Học viên được đào tạo bởi giảng viên Trần Duy Thanh đã có kinh nghiệm thực tế và giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực lập trình.
 • Số lượng bài tập thực hành phong phúc và có tính ứng dụng cao.
 • Học Online giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian mà vẫn học lập trình Java hiệu quả – dễ dàng.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web.
 • Cài đặt và Coding Java thành thạo.
 • Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai nhiều loại ứng dụng khác nhau.
 • Sử dụng thành thạo Array List, HarshMap…
 • Dễ dàng tiếp cận với các khóa học lập trình Android, lập trình Game mobile, lập trình iOS…

Hãy tham gia học lập trình Java Online ngay hôm nay tại Kyna.vn để được các chuyên gia hàng đầu hỗ trợ bạn tốt nhất!

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
  • Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
  • Bài 3: Cài đặt JDK
  • Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
  • Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
  • Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse
 • PHẦN 2 NỀN TẢNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

  • Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
  • Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
  • Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
  • Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
  • Bài 11: Khai báo biến trong Java
  • Bài 12: Các phép toán trong Java
  • Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
  • Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
  • Bài 15: Cấu trúc switch
  • Bài 16: Vòng lặp while
  • Bài 17: Vòng lặp do..while
  • Bài 18: Vòng lặp for
  • Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
  • Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
  • Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
  • Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
  • Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1
 • PHẦN 3 XỬ LÝ LỖI TRONG JAVA

  • Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
  • Bài 25: Cách sử dụng try … catch
  • Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
  • Bài 27: Ý nghĩa của throw
  • Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug
 • PHẦN 4 CÁC THƯ VIỆN QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG TRONG JAVA/ANDROID

  • Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
  • Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
  • Bài 31: Thư viện toán học
  • Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
  • Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi
 • PHẦN 5: XỬ LÝ CHUỖI TRONG JAVA

  • Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
  • Bài 35: Hàm tìm chuỗi
  • Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
  • Bài 37: Hàm đổi chuỗi
  • Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
  • Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
  • Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
  • Bài 41: Cách tách chuỗi
  • Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa – thường
  • Bài 43: Bài tập rèn luyện 4
  • Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
  • Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
  • Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2
 • PHẦN 6 XỬ LÝ MẢNG TRONG JAVA

  • Bài 47: Khái niệm về mảng
  • Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
  • Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
  • Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
  • Bài 51: Sắp xếp mảng
  • Bài 52: Các hạn chế mảng
  • Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
  • Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3
 • PHẦN 7 XỬ LÝ COLLECTION TRONG JAVA

  • Bài 55: Lý do sử dụng collection
  • Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
  • Bài 57: Cách sử dụng HashMap
  • Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
  • Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
  • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4
 • PHẦN 8: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA

  • Bài 61: Các khái niệm về OOP
  • Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
  • Bài 63: Các loại phương thức
  • Bài 64: Các loại phương thức
  • Bài 65: Overloading method
  • Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
  • Bài 67: Các thành phần static
  • Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
  • Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
  • Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
  • Bài 71: Overriding Method
  • Bài 72: Tính đa hình
  • Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
  • Bài 74: Sử dụng enum trong Java
  • Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
  • Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
  • Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
  • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5
 • PHẦN 9: XỬ LÝ TẬP TIN TRONG JAVA

  • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
  • Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
  • Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
  • Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
  • Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
  • Bài 84: Các bài tập rèn luyện 6
 • PHẦN 10 XỬ LÝ ĐA TIẾN TRÌNH TRONG JAVA

  • Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
  • Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
  • Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
  • Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
  • Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 11 PROJECT TỔNG HỢP LẬP TRÌNH JAVA TRONG 4 TUẦN

  • Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học
 • TỔNG KẾT KHÓA HỌC

  • Đánh giá và góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.