Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful, giúp bạn nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver,và có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful

Giảng viên: Trần Duy ThanhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

– Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful

– Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice

– Có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả

– Có thể xin việc làm Backend cho Di động

– Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

– Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL

– Cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice

– Cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver

– Cách thức cài đặt Webservice

– Cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservice

Yêu cầu của khóa học

  • Máy tính/ Thiết bị có kết nối Internet

Lợi ích từ khóa học

  • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
  • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
  • Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver
  • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
  • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

Đối tượng mục tiêu

  • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web…
  • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
  • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
 Bài 1: Giới thiệu .Net WebService 0:10:51
 Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service 0:07:01
 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 0:38:37
 Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 0:26:41
 Phần 2: Cài đặt IIS Webserver
 Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off 0:11:09
 Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server 0:05:31
 Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio
 Bài 7: Giới thiệu về RESTful 0:28:08
 Bài 8: Tạo Web API với HttpGet 0:31:40
 Bài 9: Tạo Web API với HttpPost 0:08:27
 Bài 10: Tạo Web API với HttpPut 0:08:53
 Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete 0:08:17
 Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver 0:10:20
 Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman 0:15:47
 Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester 0:12:33
 Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java
 Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android 0:41:35
 Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android 0:20:37
 Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android 0:13:45
 Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android 0:14:03
 Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android 0:03:45
 Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android 0:31:45
 Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android 0:34:03
 Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android 0:19:42
 Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin
 Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android 0:45:15
 Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android 0:30:40
 Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android 0:27:27
 Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android 0:24:07
 Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android 0:24:45
 Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android 0:28:15
 Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android 0:37:11
 Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android 0:32:47
 Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android 0:25:42
 Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android 0:20:16
 Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android 0:24:40
 Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android 0:14:57
 Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService
 Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C# 0:14:21
 Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C# 0:11:17
 Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C# 0:09:14
 Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C# 0:09:32
 Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C# 0:07:22
 Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C# 0:08:42
 Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C# 0:23:26
 Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C# 0:12:28
 Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C# 0:17:47
 Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C# 0:14:08
 Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C# 0:13:17
 Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C# 0:13:17
 Phần 7: Các bài tập rèn luyện
 Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi 0:03:52
 Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus 0:06:52
 Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm 0:04:01
 Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái 0:47:34
 Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết 0:06:03
 Phần 8: AngularJS vs Webservice
 Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS 0:19:42
 Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS 0:26:15

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.