Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 1


Tìm Hiểu Thêm

PHP là một ngôn ngữ lập trình Web thông dụng nhất hiện nay, các Website có nền tảng là ngôn ngữ PHP chiếm hơn 70% tổng các Website trên toàn thế giới. Hơn nữa hiện nay có rất nhiều bộ mã nguồn mở hoàn toàn miễn được lập trình bằng PHP như: WordPress, Joomla, Drupal… Các bạn có thể download các bộ mã nguồn mở này và xây dựng các website một cách nhanh chóng…

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú … PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống, đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền tảng cốt lõi để phát triển kỹ năng lập trình của mình ở cấp cao hơn.

ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ PHP

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Introduce
 • PHẦN 2: PHP CĂN BẢN

  • Bài 3: Operator
  • Bài 2: Variable
  • Bài 4.1: Forrm – Part 1
  • Bài 4.2: Forrm – Part 2 End
  • Bài 5.1: Condition – Part 1
  • Bài 5.2: Condition – Part 2
  • Bài 5.3: Condition – Part 3
  • Bài 5.4: Condition – Part 4 End
  • Bài 6.1: Loop – Part 1
  • Bài 6.2: Loop – Part 2
  • Bài 6.3: Loop – Part 3
  • Bài 6.4: Loop – Part 4
  • Bài 6.5: Loop – Part 5
  • Bài 6.6: Loop – Part 6
  • Bài 6.7: Loop – Part 7 End
  • Bài 7.1: Function – Part 1
  • Bài 7.2: Function – Part 2
  • Bài 7.3: Function – Part 3 End
 • PHẦN 3: THAO TÁC VỚI ARRAY

  • Bài 8.1: Array – Part 1
  • Bài 8.2: Array – Part 2
  • Bài 8.3: Array – Part 3
  • Bài 8.4: Array – Part 4
  • Bài 8.5: Array – Part 5
  • Bài 8.6: Array – Part 6
  • Bài 8.7: Array – Part 7
  • Bài 8.8: Array – Part 8
  • Bài 8.9: Array – Part 9
  • Bài 8.10: Array – Part 10
  • Bài 8.11: Array – Part 11
  • Bài 8.12: Array – Part 12
  • Bài 8.13: Array – Part 13
  • Bài 8.14: Array – Part 14
  • Bài 8.15: Array – Part 15
  • Bài 8.16: Array – Part 16 End
 • PHẦN 4: THAO TÁC VỚI STRING

  • Bài 9.1: String – Part 1
  • Bài 9.2: String – Part 2
  • Bài 9.3: String – Part 3
  • Bài 9.4: String – Part 4
  • Bài 9.5: String – Part 5
  • Bài 9.6: String – Part 6
  • Bài 9.7: String – Part 7
  • Bài 9.8: String – Part 8
  • Bài 9.9: String – Part 9
  • Bài 9.10: String – Part 10
  • Bài 9.11: String – Part 11
  • Bài 9.12: String – Part 12
  • Bài 9.13: String – Part 13
  • Bài 9.14: String – Part 14 End
 • PHẦN 5: THAO TÁC VỚI NUMBER

  • Bài 10.1: Number – Part 1
  • Bài 10.2: Number – Part 2
  • Bài 10.3: Number – Part 3
  • Bài 10.4: Number – Part 4 End
 • PHẦN 6: THAO TÁC VỚI TIME

  • Bài 11.1: Time – Part 1
  • Bài 11.1: Time – Part 2
  • Bài 11.3: Time – Part 3
  • Bài 11.4: Time – Part 4
  • Bài 11.5: Time – Part 5
  • Bài 11.6: Time – Part 6
  • Bài 11.7: Time – Part 7
  • Bài 11.8: Time – Part 8 End
  • Trắc nghiệm cuối khóa học
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học
  • Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.