Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 3


Tìm Hiểu Thêm

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú … PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Sau khi kết thúc khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level-2 với những kiến thức mở rộng. Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP – Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như:

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
 • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.

ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

Chi tiết khóa học

 • CHƯƠNG 7: NGÔN NGỮ SQL

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Mysql
  • Bài 2.1: Sql – Table – 01
  • Bài 2.2: Sql – Table – 02
  • Bài 2.3: Sql – Table – 03
  • Bài 2.4: Sql – Table – 04
  • Bài 2.5: Sql – Table – 05
  • Bài 2.6: Sql – Table – 06
  • Bài 3.1: Sql – Mylty – 01
  • Bài 3.2: Sql – Mylty – 02
  • Bài 3.3: Sql – Mylty – 03
  • Bài 3.4: Sql – Mylty – 04
  • Bài 3.5: Sql – Mylty – 05
  • Bài 3.6: Sql – Mylty – 06
  • Bài 3.7: Sql – Mylty – 07
  • Bài 3.8: Sql – Mylty – 08
  • Bài 4.1: Doing – Database – 01
  • Bài 4.2: Doing – Database – 02
  • Bài 4.3: Doing – Database – 03
  • Bài 4.4: Doing – Database – 04
  • Bài 5: Iud
 • CHƯƠNG 8: PHP & MYSQL

  • Bài 6.1: Connect – 01
  • Bài 6.2: Connect – 02
  • Bài 7.1: Iud – 01
  • Bài 7.2: Iud – 02
  • Bài 7.3: Iud – 02
  • Bài 7.4: Iud – 04
  • Bài 8.1: Select – 01
  • Bài 8.2: Select – 02
  • Bài 9: Sql – Injection
  • Bài 10.1: Class – Database – 01
  • Bài 10.2: Class – Database – 02
  • Bài 10.3: Class – Database – 03
  • Bài 10.4: Class – Database – 04
  • Bài 10.5: Class – Database – 05
  • Bài 11.1: Exe01
  • Bài 11.2: Exe02 – 01
  • Bài 11.3: Exe02 – 02
  • Bài 12.1: Exe03 – 01
  • Bài 12.2: Exe03 – 02
  • Bài 12.3: Exe03 – 03
  • Bài 12.4: Exe03 – 04
  • Bài 12.5: Exe03 – 05
  • Bài 12.6: Exe03 – 06
  • Bài 12.7: Exe03 – 07
  • Bài 12.8: Exe03 – 08
  • Bài 12.9: Exe03 – 09
  • Bài 13.1: Exe04 – 01
  • Bài 13.2: Exe04 – 02
  • Bài 13.3: Exe04 – 03
  • Bài 13.4: Exe04 – 04
  • Bài 13.5: Exe04 – 05
  • Bài 13.6: Exe04 – 06
  • Bài 13.7: Exe04 – 07
  • Bài 14.1: Pagination – 01
  • Bài 14.2: Pagination – 02
  • Bài 14.3: Pagination – 03
 • CHƯƠNG 9: PHP & AJAX

  • Bài 15.1: Json – 01
  • Bài 15.2: Json – 02
  • Bài 16.1: Ajax – 01
  • Bài 16.2: Ajax – 02
  • Bài 16.3: Ajax – 03
  • Bài 16.4: Ajax – 04
  • Bài 16.5: Ajax – 05
  • Bài 17.1: Exe -01
  • Bài 17.2: Exe -02
  • Bài 17.3: Exe -03
  • Bài 17.4: Exe -04
  • Bài 17.5: Exe -05
  • Bài 18.1: Ajax – Form – 01
  • Bài 18.2: Ajax – Form – 02
  • Bài 18.3: Ajax – Form – 03
  • Trắc nghiệm cuối khóa học
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học
  • Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.