Lập trình Web tốc độ cao, thời gian thực với NodeJS

Khóa học hướng dẫn Viết Web Server, xây dựng Blog cá nhân, tạo ứng dụng Chat web… với NodeJS

Giảng viên: Bá Ngọc CươngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Node.js là 1 nền tảng phát triển ứng dụng phía server. Nó sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript. Mỗi kết nối đến sẽ sinh ra 1 sự kiện, cho phép hàng chục nghìn user truy cập cùng lúc và tốc độ thì cực nhanh.

NodeJS hiện đang là 1 Javascript Engine cực hot, được nhiều người ưa chuộng bởi tốc độ nhanh, nhẹ, đơn giản và thư viện hỗ trợ phong phú.

Vậy còn chần chờ gì nữa mà không Update xu thế!

Khoá học “Lập trình web với NodeJS” sẽ hướng dẫn bạn từng bước để xây dựng các ứng dụng Web thời gian thực, tốc độ cao: BLOG cá nhân, CHAT nhóm,..

Bạn sẽ học được gì?

  • Nắm được cách cài đặt NodeJS trên mọi môi trường
  • Biết cách sử dụng NPM để quản lý thư viện cho ứng dụng NodeJS
  • Biết cách làm việc với NodeJS và logic phía Server
  • Viết được Web Server và ứng dụng Web cơ bản với NodeJS
  • Xây dựng BLOG cá nhân, tạo được ứng dụng CHAT web
  • Biết cách triển khai ứng dụng NODEJS trên Internet

Đối tượng đào tạo

  • Dành cho bất kỳ ai muốn học NodeJS và trở thành Web developer
  • Người đã có kiến thức cơ bản với HTML, CSS, JS, muốn tìm hiểu và làm việc với NodeJS
  • Người muốn phát triển nghề nghiệp với NodeJS

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu và cài đặt môi trường
 Bài 1: Cài đặt NodeJS trên Windows 0:06:53
 Bài 2: Cài đặt NodeJS trên Linux – Ubuntu 0:03:54
 Bài 3: Cài đặt NodeJS trên MacOS 0:02:26
 Bài 4: Viết ứng dụng Helloworld với NodeJS 0:06:09
 Phần 2: Làm việc với NodeJS
 Bài 5: Node module, module.export và require 0:05:43
 Bài 6: Sử dụng NPM để quản lý package và module trong NodeJS 0:05:20
 Bài 7: File System và làm việc với file trong NodeJS 0:10:22
 Bài 8: Asynchronous và Callback function trong NodeJS 0:04:28
 Bài 9: Asynchronous và cách dùng Promise trong NodeJS 0:05:48
 Bài 10: Tạo webserver cơ bản với HTTP module 0:04:59
 Bài 11: Tạo Webservice API trả về JSON với HTTP module 0:05:15
 Phần 3: Làm việc với ExpressJS Framework
 Bài 12: Cài đặt ExpressJS, xây dựng cấu trúc thư mục cho dự án 0:05:16
 Bài 13: ExpressJS route 0:07:33
 Bài 14: Cài đặt một số middleware cần thiết: body-passer, session 0:04:52
 Bài 15: Tích hợp Template Engine EJS với ExpressJS 0:04:25
 Bài 16: Cấu hình Static folder JS, CSS, IMAGE 0:03:52
 Phần 4: Cài đặt và kết nối CSDL MySQL
 Bài 17: Cài đặt MySQL trên windows và linux. Một số thao tác lệnh cơ bản 0:09:26
 Bài 18: Kết nối với MySQL trong NodeJS 0:07:49
 Phần 5: Xây dựng module Đăng Ký và Đăng nhập
 Bài 19: Thiết kế Cơ sở dữ liệu 0:02:45
 Bài 20: Xây dựng giao diện Đăng ký 0:06:27
 Bài 21: Route và viết logic controller cho chức năng Đăng Ký 0:07:45
 Bài 22: Viết logic model cho chức năng đăng ký 0:09:37
 Bài 23: Mã hoá password với bcrypt module 0:07:34
 Bài 24: Xây dựng giao diện Đăng nhập 0:08:05
 Bài 25: Route và logic controller cho chức năng đăng nhập (Phần 1) 0:06:22
 Bài 26: Route và logic controller cho chức năng đăng nhập (Phần 2) 0:10:49
 Phần 6: Xây dựng trang quản trị CMS cho BLOG
 Bài 27: Thiết kế Cơ sở dữ liệu 0:02:52
 Bài 28: Xây dựng giao diện trang Admin Dashboard – liệt kê danh sách bài viết 0:09:29
 Bài 29: Route và Logic trang Admin Dashboard 0:09:11
 Bài 30: Xây dựng giao diện trang thêm mới bài viết 0:10:20
 Bài 31: Lập trình logic cho chức năng thêm mới bài viết 0:07:46
 Bài 32: Xử lý thông báo lỗi trong trang thêm mới bài viết 0:06:26
 Bài 33: Xây dựng giao diện trang cập nhật bài viết 0:10:24
 Bài 34: Lập trình logic cho chức năng cập nhật bài viết 0:12:19
 Bài 35: Xây dựng API xoá bài viết 0:08:27
 Bài 36: Xây dựng Trang danh sách users 0:07:57
 Bài 37: Xử lý session 0:06:34
 Phần 7: Xây dựng BLOG cá nhân
 Bài 38: Xây dựng giao diện trang chủ Blog 0:09:12
 Bài 39: Route và Logic lấy dữ liệu cho trang chủ 0:08:30
 Bài 40: Xây dựng trang chi tiết bài viết 0:10:59
 Bài 41: Xây dựng trang About cho Blog 0:07:02
 Phần 8: Xây dựng ứng dụng CHAT thời gian thực với NodeJS và Socket.IO
 Bài 42: Cài đặt SocketIO 0:04:38
 Bài 43: Xây dựng giao diện Chat đơn giản 0:08:29
 Bài 44: Kết nối Socket giữa Client và Server 0:07:22
 Bài 45: Lập trình logic khi người dùng tham gia chat 0:10:53
 Bài 46: Lập trình Logic khi người dùng gửi message chat 0:07:53
 Bài 47: Lập trình logic khi người dùng Disconnect chat 0:06:23
 Bài 48: Hoàn thiện ứng dụng chat 0:05:38
 Phần 9: Triển khai ứng dụng NodeJS trên Server
 Bài 49: Import cơ sở dữ liệu 0:07:53
 Bài 50: Cài đặt PM2 để chạy ứng dụng NodeJS 0:05:54
 Bài 51: Cài đặt Webserver Nginx và cấu hình Proxy sang ứng dụng NodeJS 0:08:46
 Bài 52: Thiết lập tên miền cho ứng dụng 0:05:21

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.