Lập trình Webservice cho Di Động


Tìm Hiểu Thêm

Tiếp nối các khóa học lập trình di động với ngôn ngữ Java và hệ điều hành Android, Kyna trân trọng giới thiệu tới bạn khóa học “Lập trình Webservice cho Di Động” nhằm giúp bạn nâng cao trình độ lập trình ứng dụng của mình.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trần Duy Thanh, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình và công nghệ thông tin, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các kỹ thuật xây dựng và tương tác với Webservice – một phần kiến thức quan trọng đối với các lập trình viên di động và cũng là kỹ năng được các doanh nghiệp đòi hỏi.

Sau khóa học, bạn có thể:

 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình .net Webservice (SOAP, RESTful).
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server.
 • Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver.
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.

Khóa học dành cho

 • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động.
 • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (SOAP, Web API).
 • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình di động.
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tham gia  https://sieuthikhoahoc.vn

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ .NET WEBSERVICE VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Đề cương chi tiết Webservice
  • Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
  • Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
  • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  • Bài 4: Cài đặt Visual Studio
 • PHẦN 2: CÀI ĐẶT IIS WEBSERVER

  • Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
  • Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server
 • PHẦN 3: LẬP TRÌNH WEBSERVICE SOAP VỚI VISUAL STUDIO

  • Bài 7: Giới thiệu về SOAP
  • Bài 8: Tạo dịch vụ truy vấn kiểu dữ liệu cơ sở với SOAP
  • Bài 9: Tạo dịch vụ truy vấn một đối tượng với SOAP
  • Bài 10: Tạo dịch vụ truy vấn nhiều đối tượng với SOAP
  • Bài 11: Tạo dịch vụ thêm mới dữ liệu với SOAP
  • Bài 12: Tạo dịch vụ sửa dữ liệu với SOAP
  • Bài 13: Tạo dịch vụ xóa dữ liệu với SOAP
  • Bài 14: Cài đặt Webservice SOAP lên IIS Webserver
  • Bài 15: Kiểm tra Webservice SOAP với công cụ WCF Client Test
 • PHẦN 4: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE SOAP

  • Bài 16: Cách triệu gọi Webservice trả về kiểu cơ sở
  • Bài 17: Cách triệu gọi Webservice trả về một đối tượng
  • Bài 18: Cách triệu gọi Webservice trả về một danh sách đối tượng
  • Bài 19: Cách triệu gọi Webservice thêm dữ liệu
  • Bài 20: Cách triệu gọi Webservice sửa dữ liệu
  • Bài 21: Cách triệu gọi Webservice xóa dữ liệu
 • PHẦN 5: LẬP TRÌNH WEBSERVICE RESTFUL VỚI VISUAL STUDIO

  • Bài 22: Giới thiệu về RESTful
  • Bài 23: Tạo Web API với HttpGet
  • Bài 24: Tạo Web API với HttpPost
  • Bài 25: Tạo Web API với HttpPut
  • Bài 26: Tạo Web API với HttpDelete
  • Bài 27: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
  • Bài 28: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
  • Bài 29: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester
 • PHẦN 6: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE RESTFUL

  • Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpGet
  • Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPost
  • Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut
  • Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete
 • PHẦN 7: CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN

  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
  • bài 38: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.