Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình WinForm không khó vì đã có C#. Khóa học này sẽ giúp bạn có được kiến thức nền tảng và có thể tạo ra ứng dụng C# hoàn chỉnh và ứng dụng nó tốt nhất.

Giảng viên: Trần Duy ThanhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

 Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

Xử lý chuỗi, mảng, collections

Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

Triển khai được mô hình đa tầng

Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Còn chần chờ gì nữa nhanh tay đăng ký ngay khóa học“Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng”của giảng viên Trần Duy Thanh nhé!

Bạn sẽ học được gì?

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng đào tạo

  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
  • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
 Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form 0:14:46
 Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker 1:14:52
 Bài 3: Menu & ContextMenu 0:31:40
 Bài 4: Toolbar & Statusbar 0:28:38
 Bài 5: ListView 0:46:07
 Bài 6: DataGridView 0:15:22
 Bài 7: TreeView 0:35:56
 Bài 8: Tabcontrol 0:12:30
 Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog 0:29:37
 Bài 10: Project thực tế 1:03:43
 Phần 2: Xử lý tập tin trong C#
 Bài 11: Xử lý TextFile trong C# 0:31:52
 Bài 12: Xử lý Serialize File trong C# 0:19:49
 Bài 13: RichTextBox & StreamFile 0:10:36
 Bài 14: Project thực tế 0:27:19
 Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
 Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 0:38:37
 Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET 0:13:24
 Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server 0:20:40
 Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu 0:57:08
 Bài 19: Cách thêm dữ liệu 0:32:32
 Bài 20: Cách sửa dữ liệu 0:35:02
 Bài 21: Cách xóa dữ liệu 0:17:32
 Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure 0:49:21
 Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter 0:43:41
 Bài 24: Databinding 0:49:44
 Bài 25: In ấn dữ liệu trong C# 0:39:38
 Bài 26: Project thực tế 1:18:56
 Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#
 Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng 0:12:05
 Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng 0:45:11
 Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component
 Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng 0:09:16
 Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar 0:12:19
 Phần 6: Đóng gói ứng dụng
 Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio 0:03:37
 Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C# 0:17:09
 Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án
 Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access 0:39:18
 Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách 0:23:24
 Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu 0:52:31
 Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu 0:33:56
 Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu 0:34:02
 Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp – tự giải
 Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát 0:03:31
 Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập 0:05:38
 Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển 0:05:54
 Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí 0:05:29
 Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 – Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học 0:05:27
 Bài 43: Tổng kết khóa học 0:00:51

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.