Lên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thương mại

Hướng dẫn các công việc đầu tiên ở DN mới thành lập, hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài, làm thông báo phát hành hóa đơn

Giảng viên: Phạm Thị Tuyết


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Báo cáo tài chính được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Hãy đến với khóa học Lên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thương mại tại Unica.vn

Hướng dẫn các công việc đầu tiên ở DN mới thành lập, hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài, làm thông báo phát hành hóa đơn

Hướng dẫn phân biệt hóa đơn mua vào trong doanh nghiệp, hướng dẫn làm bảng lương, bảng chấm công; nhập số dư đầu kỳ, hóa đơn mua vào – bán ra, chứng từ ngân hàng. Làm tờ khai quyết toán thuế TNDN, Thu nhập cá nhân. In sổ sách, chứng từ kế toán

Nắm vững quy định của pháp luật về lệ phí thuế môn bài, đăng ký tài khoản ngân hàng thuế điện tử

Bạn sẽ học được gì

  • Biết làm thông báo phát hành hóa đơn
  • Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài
  • Quy định xử phạt nếu không nộp
  • Các công việc đầu tiên của 1 doanh nghiệp mới thành lập
  • Tự tin định khoản nghiệp vụ kế toán được ở mọi doanh nghiệp
  • Biết làm bảng chấm công, bảng lương
  • Biết lên BCTC trong doanh nghiệp thương mại
  • Kiểm tra báo cáo tài chính
  • Làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm
  • Làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm

Nội dung khóa học

 Phần 1: Công việc đầu tiên ở doanh nghiệp mới thành lập. Kê khai, nộp thuế Môn bài
 Bài 1: Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử 0:07:42
 Bài 2: Hướng dẫn làm thông báo phát hành hóa đơn 0:09:51
 Bài 3: Quy định về thuế môn bài 0:08:18
 Bài 4: Lập tờ khai thuế môn bài 0:04:59
 Bài 5: Hướng dẫn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài 0:06:11
 Phần 2: Lên báo cáo tài chính bằng phần mềm Misa đối với doanh nghiệp thương mại
 Bài 6: Cài đặt và upload bản quyền phần mềm kế toán misa 0:14:00
 Bài 7: Nhập danh mục và số dư đầu kỳ 0:27:53
 Bài 8: Nhập chứng từ hóa đơn mua vào 0:27:18
 Bài 9: Nhập hóa đơn bán ra và chứng từ ngân hàng 0:19:32
 Bài 10: Làm bảng lương, bảng chấm công và hạch toán chi phí tiền lương vào phần mềm 0:27:23
 Bài 11: Các bút toán cuối kỳ và lên Báo cáo tài chính 0:20:12
 Bài 12: Hướng dẫn kiểm tra BCTC và làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 0:25:08
 Bài 13: Làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 0:22:17

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.