Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn từ cơ bản đến nâng cao

All about English Pronunciation – Thực hành phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài

Giảng viên: Alpha BooksTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về phát âm, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành phát âm ở mức độ trung cấp

Học viên sẽ được học cách phát âm từ những âm cơ bản sơ khai ban đầu, đến những nội dung khó hơn như trọng âm của từ và câu, rồi những đặc điểm đặc trưng trong phát âm tiếng Anh. Người học cũng sẽ được học cách nhận biết các giọng tiếng Anh khác nhau trên thế giới, một điều rất quan trong trong thực hành tiếng Anh trong công việc. Một điểm khác biệt, nổi bật của khóa học này là học viên được “bắt bệnh” những lỗi phát âm cơ bản của người Việt, để từ đó tránh mắc phải những lỗi cơ bản trong giao tiếp

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần lý thuyết cơ bản về phát âm, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học; giáo viên luôn thị phạm các âm/từ/ câu tiếng Anh nhằm giúp học viên nắm được bài học một cách hiệu quả nhất. Các ví dụ ứng dụng luôn được lồng ghép với các chủ đề giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong công việc, phù hợp với môi trường sử dụng tiếng Anh quốc tế của phần đông người học.

Trong tất cả các bài học, ngoài phần thị phạm của cô giáo Nguyệt Ca, còn có sự góp mặt của những thầy cô giáo bản ngữ quốc tịch Anh, và quốc tịch Mỹ. Điều này nhằm mang lại cho các bạn học viên sự trải nghiệm thực tiễn nhất giọng nói tiếng Anh Anh và Anh Mỹ.

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cải thiện kĩ năng phát âm một cách bài bản nhất cùng với kiến thức nền tảng về phát âm, những ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã được giảng dạy trong các bài học.

Bạn sẽ học được gì?

  • Kiến thức toàn diện về phát âm, tạo nền tảng vững chắc
  • Sở hữu kĩ năng thực hành phát âm ở mức độ trung cấp
  • Học cách phát âm từ những âm cơ bản sơ khai ban đầu
  • Luyện tập nội dung khó hơn như trọng âm của từ và câu

Đối tượng đào tạo

  • Tất cả mọi người muốn học phát âm tiếng Anh chuẩn
  • Người đi làm muốn cải thiện Tiếng Anh nói của mình
  • Người mới bắt đầu học Tiếng Anh

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:06:45
 Phần 2: Nội dung bài học
 Bài 2: Bảng âm và các loại bảng âm p1 0:10:41
 Bài 3: Bảng âm và các loại bảng âm p2 0:12:02
 Bài 4: Phân biệt 2 âm /ɪ/ vs /i:/ p1 0:10:16
 Bài 5: Phân biệt 2 âm /ɪ/ vs /i:/ p2 0:05:41
 Bài 6: Short /æ/ vs long /a:/ – BrE vs AmE with the sound /æ/ 0:07:44
 Bài 7: Short /æ/ vs long /a:/ – BrE vs AmE with the sound /æ/ 0:06:44
 Bài 8: Short /ɒ/ vs long /ɔː/ – BrE vs AmE with the sound /ɒ/ 0:09:54
 Bài 9: Short /ʊ/ vs long /u:/ BrE vs AmE with the sound /ʊ/ 0:12:30
 Bài 10: Phân biệt 2 âm /ə/ và /3:/ 0:09:05
 Bài 11: Phân biệt 2 âm /e/ & /ʌ/ 0:03:02
 Bài 12: Phân biệt 2 âm /e/ & /ʌ/ tiếp 0:08:14
 Bài 13: Các nguyên âm yếu 0:09:57
 Bài 14: Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi /eɪ/ – /əʊ/ – /aɪ/ – /ɑʊ/ 0:10:04
 Bài 15: Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi /eɪ/ – /əʊ/ – /aɪ/ – /ɑʊ/ p2 0:07:33
 Bài 16: Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi /eɪ/ – /əʊ/ – /aɪ/ – /ɑʊ/ p3 0:04:17
 Bài 17: Phân biệt âm /ɔɪ/ – /ɪə/ – /eə/ – /ʊə/ 0:06:55
 Bài 18: Phân biệt âm /ɔɪ/ – /ɪə/ – /eə/ – /ʊə/ tiếp 0:04:30
 Bài 19: Ôn tập Vowels 0:06:20
 Bài 20: Ôn tập Vowels tiếp 0:06:53
 Bài 21: Phân biệt /p/ – /b/, /k/ – /g/, /f/ – /v/ 0:06:45
 Bài 22: Phân biệt /p/ – /b/, /k/ – /g/, /f/ – /v/ p2 0:07:58
 Bài 23: Phân biệt /p/ – /b/, /k/ – /g/, /f/ – /v/ p3 0:08:31
 Bài 24: /t/ – /d/ & quy luật đuôi -ed 0:13:53
 Bài 25: /t/ – /d/ & quy luật đuôi -ed p2 0:11:32
 Bài 26: /t/ – /d/ & quy luật đuôi -ed p3 0:04:00
 Bài 27: /s/ – /z/ & quy luật đuôi -s/es 0:07:18
 Bài 28: /s/ – /z/ & quy luật đuôi -s/es p2 0:06:50
 Bài 29: /s/ – /z/ & quy luật đuôi -s/es p3 0:09:31
 Bài 30: /ʃ/ – /ʒ/ 0:06:30
 Bài 31: /ʃ/ – /ʒ/ p2 0:05:01
 Bài 32: /θ/ – /ð/ 0:04:12
 Bài 33: /θ/ – /ð/ p2 0:05:48
 Bài 34: /tʃ/ – /dʒ/ 0:05:50
 Bài 35: /tʃ/ – /dʒ/ p2 0:05:07
 Bài 36: /l/ – /r/ BrE vs AmE with the sound /r/ 0:07:38
 Bài 37: /l/ – /r/ BrE vs AmE with the sound /r/ p2 0:02:46
 Bài 38: Semi consonant sounds /w/ – /j/ – /h/ 0:07:28
 Bài 39: Semi consonant sounds /w/ – /j/ – /h/ p2 0:06:12
 Bài 40: Nasal consonant sounds /m/ – /n/ – /ɳ/ 0:10:36
 Bài 41: Blended consonants 0:08:04
 Bài 42: Practice on consonant sounds 0:08:06
 Bài 43: Allophones (âm tố) 0:07:51
 Bài 44: Allophones (âm tố) p2 0:04:33
 Bài 45: Common words that have different pronunciation in BrE and AmE 0:08:47
 Bài 46: 4 steps to read phonemic symbols 0:04:50
 Bài 47: 4 steps to read phonemic symbols p2 0:11:36
 Bài 48: Quy luật nhận biết trọng âm (phần 1) 0:08:12
 Bài 49: Quy luật nhận biết trọng âm (phần 2) 0:07:35
 Bài 50: Quy luật nhận biết trọng âm (phần 3) 0:09:42
 Bài 51: Quy luật nhận biết trọng âm (phần 4) 0:07:25
 Bài 52: Luyện tập về trọng âm 0:06:53
 Bài 53: Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 1) 0:11:11
 Bài 54: Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 2) 0:09:55
 Bài 55: Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 3) 0:05:57
 Bài 56: Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 4) 0:13:06
 Bài 57: Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 5) 0:07:31
 Bài 58: Linking sounds (Nối âm) 0:11:05
 Bài 59: Sentence stress 0:13:30
 Bài 60: Intonation (Ngữ điệu) 0:12:24
 Bài 61: More accents – Các giọng tiếng Anh khác nhau (Phần 1) 0:11:56
 Bài 62: More accents – Các giọng tiếng Anh khác nhau (Phần 2) 0:12:13

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.