Luyện phát âm tốc độ theo giọng chuẩn Mỹ

Tự tin trong giao tiếp với khả năng phát âm Tiếng Anh chuẩn mực và ấn tượng như người bản xứ.

Giảng viên: ThS Bùi Đức Tiến


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Câu chuyện của người học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng chính là làm thế nào để phát âm như người bản xứ?

Tuy nhiên chuyện tưởng chừng chỉ là bắt chước theo cách nói của người bản xứ hoặc nghe và nói theo cách người bản ngữ nói này lại không hề đơn giản?

Nếu bạn đặt quá nhiều sự chú ý vào việc phát âm, thì việc nhớ từ vựng và cấu trúc câu lại là trở thành vấn đề khó nhằn và ngược lại, khi bạn chăm học ngữ pháp, vô tình bạn lại bỏ quên tầm quan trọng của việc phát âm để có được giọng chuẩn của người bản xứ…

Vậy làm thế nào để cân bằng giữa việc nắm rõ ngữ pháp, nhớ từ vựng với việc giao tiếp, phát âm chuẩn như người bản xứ?

Hãy đến với khóa học Luyện phát âm tốc độ theo giọng chuẩn Mỹ tại Unica.vn.

Mỗi bài giảng giúp người học nắm vững một hoặc hai cặp nguyên âm/ phụ âm gần nhau, có thể gây khó khăn nếu không hoàn toàn thông suốt.
Ngoài ra, khoá học còn chú trọng vào dấu nhấu đối với các từ nhấn vần 1, nhấn vần 2, nhấn vần 3, và các trường hợp nhấn đặc biệt.
Được rèn luyện chất giọng chuẩn Mỹ để có thể gây ấn tượng mạnh nhất ngay từ những lời nói đầu tiên.

Bạn sẽ học được gì

  • Phân biệt được các nguyên âm đơn, đôi, các nguyên âm và phụ âm khó trong tiếng Anh, và có thể phát âm các âm này dễ dàng và chuẩn xác.
  • Tự tin trong giao tiếp với khả năng phát âm chuẩn mực và ấn tượng.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Chuẩn hoá cấp độ 1
 Bài 1: Sheep – ship, pin – pen 0:05:21
 Bài 2: Pin – bin, too – do 0:05:47
 Bài 3: Stress 1 0:04:37
 Bài 4: Accent trainer 1 0:05:58
 Phần 2: Chuẩn hoá cấp độ 2
 Bài 5: Cap – carp, cap – cup 0:04:52
 Bài 6: coat – goat, C – she 0:05:04
 Bài 7: Stress 2 0:04:50
 Bài 8: Intonation 0:06:02
 Phần 3: Chuẩn hoá cấp độ 3
 Bài 9: Hat – hot, don – dawn 0:04:44
 Bài 10: Cheep – jeep, casual 0:06:35
 Bài 11: Stress 3 0:04:02
 Bài 12: Intonation 0:05:01
 Phần 4: Chuẩn hoá cấp độ 4
 Bài 13: fur, turn, fern, look – Luke, schwa 0:04:26
 Bài 14: safe – save, joke – yolk 0:05:10
 Bài 15: Stress 4 0:04:24
 Bài 16: Intonation 0:04:16
 Phần 5: Chuẩn hoá cấp độ 5
 Bài 17: Pen – pain, bar – buy, all – oil, car – cow 0:05:56
 Bài 18: Three – tree, day – they 0:06:00
 Bài 19: Stress 5 0:03:32
 Bài 20: Intonation 0:05:06
 Phần 6: Chuẩn hoá cấp độ 6
 Bài 21: burn – bone, caught – coat, E – ear, ear – air 0:04:46
 Bài 22: mile – nile, wink – wing, no – low 0:04:50
 Bài 23: Stress 6 0:04:00
 Bài 24: Intonation 0:04:34

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.