Luyện thi HSK các cấp

Khóa học giúp bạn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi HSK.

Giảng viên: EZ-LanguageTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học Luyện thi HSK các cấp, của EZ Language bao gồm những dạng đề thi HSK các cấp chuẩn và mới nhất hiện nay. Bao gồm những phần cơ bản nhất dành cho các bạn mới học, cũng như mới bắt đầu ôn luyện cho đến những phần nâng cao hơn về cả từ vựng, ngữ pháp.

Khóa học sẽ hướng dẫn bạn những kỹ năng cần để giải quyết bài thi một cách nhanh và chính xác nhất, giúp bạn hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và đạt điểm cao trong kỳ thi HSK

Bạn sẽ học được gì?

  • Có một vốn từ phong phú, tự tin giao tiếp và làm việc với người Trung Quốc
  • Luyện thi HSK có hệ thống ngay tại nhà mà không cần đến các trung tâm
  • Hoàn thiện cả 4 kỹ năng, để bạn Tự tin đăng ký dự thi chứng chỉ HSK – chứng chỉ quốc tế đánh giá năng lực tiếng Hán.
  • Dễ dàng xin học bổng du học Trung Quốc và hơn nữa nhiều cơ hội việc làm sẽ đến với bạn.

Đối tượng đào tạo

  • Những bạn muốn học tiếng Trung? Nhưng lại không có thời gian đi học ở trung tâm?
  • Những bạn cần học tiếng Trung để thi lấy bằng, du học hay làm việc với người Trung Quốc?
  • Những bạn ôn luyện thi HSK

Nội dung khóa học

 Phần 1: HSK cấp 1
 Bài 1: Giới thiệu về cách thức làm bài nghe ở HSK cấp 1 và bài nghe phần 1 0:08:08
 Bài 2: Bài nghe(Phần 2) 0:07:46
 Bài 3: Bài nghe(Phần 3) 0:10:11
 Bài 4: Bài nghe(Phần 4) 0:12:44
 Bài 5: Bài đọc hiểu (Phần 1) 0:04:18
 Bài 6: Bài đọc hiểu (Phần 2) 0:04:47
 Bài 7: Bài đọc hiểu (Phần 3) 0:05:07
 Bài 8: Bài đọc hiểu (Phần 4) 0:06:02
 Phần 2: HSK cấp 2
 Bài 9: Giới thiệu qua về cách làm đề HSK cấp 2 0:02:19
 Bài 10: Nghe(phần 1) 0:11:58
 Bài 11: Nghe lần 1(phần 2) 0:08:33
 Bài 12: Nghe lần 2(phần 2) 0:11:23
 Bài 13: Nghe lần 1(phần 3) 0:08:41
 Bài 14: Nghe lần 2 và phân tích đáp án (phần 3) 0:13:01
 Bài 15: Ví dụ (phần 4) 0:02:02
 Bài 16: Nghe lần 1(phần 4) 0:05:10
 Bài 17: Nghe lần 2 và phân tích đáp án(phần 4) 0:08:45
 Bài 18: Đọc hiểu(Phần 1) 0:04:59
 Bài 19: Đọc hiểu(Phần 2) 0:05:16
 Bài 20: Đọc hiểu(Phần 3) 0:05:12
 Bài 21: Đọc hiểu(Phần 4) 0:10:21
 Phần 3: HSK cấp 3
 Bài 22: Hướng dẫn kỹ năng làm bài phần nghe 0:02:23
 Bài 23: Nghe lần 1(phần 1) 0:09:13
 Bài 24: Nghe lần 2(phần 1) 0:11:27
 Bài 25: Nghe lần 1(phần 2) 0:10:31
 Bài 26: Nghe lần 2(phần 2) 0:13:19
 Bài 27: Nghe lần 1(phần 3) 0:08:52
 Bài 28: Nghe lần 2(phần 3) 0:11:40
 Bài 29: Nghe lần 1(phần 4) 0:11:15
 Bài 30: Nghe lần 2(phần 4) 0:14:12
 Bài 31: Đọc hiểu phần 1 0:08:33
 Bài 32: Đọc hiểu phần 1(tiếp) 0:06:33
 Bài 33: Đọc hiểu phần 2 0:04:37
 Bài 34: Đọc hiểu phần 2(tiếp) 0:04:28
 Bài 35: Đọc hiểu phần 3 0:06:35
 Bài 36: Đọc hiểu phần 3(tiếp) 0:04:09
 Bài 37: Viết(Phần 1) 0:08:38
 Bài 38: Viết(Phần 2) 0:04:05
 Phần 4: HSK cấp 4
 Bài 39: Giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng làm bài 0:02:22
 Bài 40: Nghe (phần 1) 0:07:20
 Bài 41: Phân tích và chọn đáp án 0:11:41
 Bài 42: Kỹ năng làm bài phần nghe 2 0:01:45
 Bài 43: Nghe phần 2 0:12:14
 Bài 44: Phân tích và chọn đáp án 0:14:12
 Bài 45: Ví dụ của nghe phần 3 0:02:19
 Bài 46: Nghe (phần 3) 0:10:16
 Bài 47: Nghe (phần 3) (Tiếp) 0:02:53
 Bài 48: Phân tích và chọn đáp án 0:11:21
 Bài 49: Phân tích và chọn đáp án P2 0:09:57
 Bài 50: Phân tích và chọn đáp án P3 0:05:46
 Bài 51: Đọc hiểu và phân tích đáp án phần 1 0:12:15
 Bài 52: Đọc hiểu và phân tích đáp án phần 2 0:15:10
 Bài 53: Đọc hiểu và phân tích đáp án phần 3 0:11:26
 Bài 54: Đọc hiểu và phân tích đáp án phần 4 0:10:58
 Bài 55: Phân tích và chọn đáp án 5 câu đầu phần 1 0:10:04
 Bài 56: Phân tích và chọn đáp án 5 câu cuối phần 1 (tiếp) 0:06:25
 Bài 57: Phân tích đáp án phần 2 0:06:30
 Phần 5: HSK cấp 5
 Bài 58: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng làm bài 0:02:38
 Bài 59: Nghe 20 cầu đầu 0:11:44
 Bài 60: Nghe lần 2 và phân tích đáp án 0:12:21
 Bài 61: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p2 0:07:31
 Bài 62: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p3 0:10:41
 Bài 63: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p4 0:10:41
 Bài 64: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p5 0:05:42
 Bài 65: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng làm bài nghe phần 2 0:02:07
 Bài 66: Nghe lần 1 0:11:42
 Bài 67: Nghe lần 1(Tiếp) 0:06:52
 Bài 68: Nghe lần 2 và phân tích đáp án 0:11:31
 Bài 69: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p2 0:12:02
 Bài 70: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p3 0:09:55
 Bài 71: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p4 0:02:23
 Bài 72: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p5 0:12:10
 Bài 73: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p6 0:03:49
 Bài 74: Nghe lần 2 và phân tích đáp án p7 0:07:12
 Bài 75: Đọc và phân tích đáp án phần 1 0:09:56
 Bài 76: Đọc và phân tích đáp án phần 1 (p2) 0:10:48
 Bài 77: Đọc và phân tích đáp án phần 1 (p3) 0:09:20
 Bài 78: Đọc và phân tích đáp án phần 1 (p4) 0:07:56
 Bài 79: Đọc và phân tích đáp án phần 2 0:09:23
 Bài 80: Đọc và phân tích đáp án phần 2 (p2) 0:09:15
 Bài 81: Đọc và phân tích đáp án phần 2 (p3) 0:10:14
 Bài 82: Đọc và phân tích đáp án phần 2 (p4) 0:08:19
 Bài 83: Đọc và phân tích đáp án phần 3 0:08:31
 Bài 84: Đọc và phân tích đáp án phần 3 (p2) 0:09:40
 Bài 85: Đọc và phân tích đáp án phần 3 (p3) 0:10:11
 Bài 86: Đọc và phân tích đáp án phần 3 (p4) 0:12:17
 Bài 87: Đọc và phân tích đáp án phần 3 (p5) 0:07:29
 Bài 88: Viết phần 1 0:11:17
 Bài 89: Viết phần 2 0:14:57
 Bài 90: Viết phần 2 (tiếp) 0:09:13

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.