Luyện Thi IELTS 7.0


Tìm Hiểu Thêm

Mô tả khoá học

Khóa học cung cấp những bí quyết để đạt điểm cao trong bài thi IELTS về từ vựng, ngữ pháp, phát âm và 4 kỷ năng nghe, nói, đọc viết. Sau khi học xong khóa học kết hợp với việc tự luyện thêm người học có thể tự tin để thi IELTS với kết quả từ 6 đến 7.

Yêu cầu của khóa học

  • Có trình độ sơ cấp về tiếng Anh
  • Có máy tính/ thiết bị có kết nối Internet

Lợi ích từ khóa học

  • Hoàn thiện các kỹ năng nghe nói đọc viết để đạt điểm như ý muốn trong kỳ thi IELTS
  • Nâng cao khả năng nhận diện từ vựng trong các cuộc hội thoại và trong các văn bản

Đối tượng mục tiêu

  • Sinh viên, học sinh, người đi làm
  • Học sinh có nhu cầu lấy điểm IELTS để đi du học, kiếm học bổng
  • Người đi làm có nhu cầu lấy bằng ỈELTS theo yêu cầu của công ty

Nội dung khóa học

 Phần 1: Từ vựng
 Bài 1: Phương pháp học từ vựng thông minh (1) 0:05:47
 Bài 2: Phương pháp học từ vựng thông minh (2) 0:09:26
 Bài 3: Nâng cấp vốn từ vựng (1) 0:05:42
 Bài 4: Nâng cấp vốn từ vựng (2) 0:06:05
 Phần 2: Ngữ pháp
 Bài 5: Từ vựng là gì? 0:05:59
 Bài 6: Ngữ pháp là gì? 0:05:40
 Bài 7: Phương pháp học ngữ pháp thông minh (1) 0:04:56
 Bài 8: Phương pháp học ngữ pháp thông minh (2) 0:05:14
 Bài 9: Những điểm ngữ pháp cần thiết cho IELTS (1) 0:04:32
 Bài 10: Những điểm ngữ pháp cần thiết cho IELTS (2) 0:04:34
 Phần 3: Cấu trúc câu
 Bài 11: 3 cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh 0:05:30
 Bài 12: Các lỗi viết câu cơ bản trong tiếng Anh 0:04:46
 Bài 13: Các lỗi viết câu cơ bản trong tiếng Anh 0:04:30
 Bài 14: Mẫu câu cần thiết cho IELTS (1) 0:04:47
 Bài 15: Mẫu câu cần thiết cho IELTS (2) 0:05:49
 Phần 4: Đọc
 Bài 16: Bố cục và dạng thức câu hỏi trong IELTS 0:04:26
 Bài 17: Đọc lướt tìm ý chính 0:04:49
 Bài 18: Đọc quét tìm chi tiết 0:04:36
 Bài 19: Đối phó với từ vựng trong bài đọc 0:04:14
 Bài 20: Phương pháp luyện đọc trường kỳ 0:03:45
 Phần 5: Viết
 Bài 21: Bố cục Task 1 và các dạng đề 0:04:34
 Bài 22: Viết Intro và Outline 0:06:43
 Bài 23: Task 1: Line graphs 0:05:56
 Bài 24: Task 1: Process 0:05:49
 Bài 25: Task 1: Maps 0:05:21
 Bài 26: Bố cục Task 2 và các dạng thức câu hỏi 0:05:13
 Bài 27: Viết Intro 0:05:15
 Bài 28: Viết Body 1 0:05:16
 Bài 29: Viết Body 2 0:04:07
 Bài 30: Viết Conclusion 0:06:08
 Phần 6: Nghe
 Bài 31: Bố cục bài nghe và các dạng thức câu hỏi 0:05:01
 Bài 32: Phương pháp học nghe thông minh (1) 0:05:30
 Bài 33: Phương pháp học nghe thông minh (2) 0:04:59
 Bài 34: Kỹ năng thiết yếu khi làm bài nghe (1) 0:03:35
 Bài 35: Kỹ năng thiết yếu khi làm bài nghe (2) 0:03:50
 Phần 7: Phát âm
 Bài 36: Một số khái niệm nền tảng về phát âm 0:05:10
 Bài 37: Những lỗi phát âm phổ biến của người VN (1) 0:04:20
 Bài 38: Những lỗi phát âm phổ biến của người VN (2) 0:05:54
 Bài 39: Những lỗi phát âm phổ biến của người VN (3) 0:04:49
 Bài 40: Phương pháp luyện phát âm công nghệ cao 0:04:06
 Phần 8: Nói
 Bài 41: Bố cục bài thi nói của IELTS 0:04:21
 Bài 42: Part 1: Phương pháp trả lời thông minh 0:05:19
 Bài 43: Part 2: Đối phó với 1 phút chuẩn bị 0:04:13
 Bài 44: Part 2: Tận dung 2 phút nhỏ nhoi 0:04:16
 Bài 45: Part 3: Bố cục câu trả lời hoàn mỹ 0:04:24
 Bài 46: Part 3: Giải quyết vấn đề bí ý khi trả lời 0:04:44
 Bài 47: Part 3: Khắc phục các lỗi chết người 0:05:10
 Bài 48: Part 3: Tối ưu hoá câu trả lời với phát âm 0:03:40
 Bài 49: Phương pháp luyện nói thông minh 0:03:57
 Bài 50: Tổng kết 0:02:16

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.