Luyện thi IELTS online Listening, Speaking, Reading, Writing

Rèn luyện 4 kĩ năng, kèm theo giảng giải chi tiết về cấu trúc đề thi, nhưng lưu ý khi làm bài sẽ giúp bạn tự tin đạt 5 – 5,5 điểm IELTS.

Giảng viên: Ths. Bùi Đức TiếnTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Lớp học dành cho những học viên mới tiếp xúc với IELTS, trình độ các kỹ năng còn thấp, vốn từ vựng, ngữ pháp còn chưa cao, và phát âm còn nhiều khiếm khuyết. Sau khoá học, học viên sẽ hiểu hơn về bố cục bài thi IELTS, cách thức học ôn IELTS, cũng như tìm ra được hướng đi đúng đắn cho sự học tiếng Anh của mình.

Đến với khóa học này cùng Thạc sĩ Bùi Đức Tiến, bạn sẽ nắm vững các bước làm bài thi cũng như vận dụng hiệu quả các tuyệt chiêu để nhắm đến mục tiêu đạt 5 – 5.5 điểm IELTS. Với 4 chủ đề chính được biên soạn ứng với 4 phần của bài thi IELTS là Nghe, Nói, Đọc, Viết,  khóa học sẽ giúp bạn tự tin, vững vàng.

Bạn sẽ học được gì?

  • Chỉnh những vấn đề phát âm nền tảng
  • Cải thiện kỹ thuật học từ vựng
  • Biết rõ bố cục bài thi IELTS
  • Nắm bắt yêu cầu của từng phần thi
  • Nâng cao trình sử dụng ngữ pháp

Đối tượng đào tạo

  • Những học viên chưa tiếp xúc với IELTS
  • Những học viên còn lu mờ về lộ trình học tiếng Anh
  • Và tất cả những ai mong muốn cải thiện tiếng Anh của mình

Nội dung khóa học

 Phần 1: Từ vựng
 Bài 1: Phương pháp học từ vựng thông minh (1) 0:05:47
 Bài 2: Phương pháp học từ vựng thông minh (2) 0:09:26
 Bài 3: Nâng cấp vốn từ vựng (1) 0:05:42
 Bài 4: Nâng cấp vốn từ vựng (2) 0:06:05
 Phần 2: Ngữ pháp
 Bài 5: Từ vựng là gì? 0:05:59
 Bài 6: Ngữ pháp là gì? 0:05:40
 Bài 7: Phương pháp học ngữ pháp thông minh (1) 0:04:56
 Bài 8: Phương pháp học ngữ pháp thông minh (2) 0:05:14
 Bài 9: Những điểm ngữ pháp cần thiết cho IELTS (1) 0:04:32
 Bài 10: Những điểm ngữ pháp cần thiết cho IELTS (2) 0:04:34
 Phần 3: Cấu trúc câu
 Bài 11: 3 cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh 0:05:30
 Bài 12: Các lỗi viết câu cơ bản trong tiếng Anh 0:04:46
 Bài 13: Các lỗi viết câu cơ bản trong tiếng Anh 0:04:30
 Bài 14: Mẫu câu cần thiết cho IELTS (1) 0:04:47
 Bài 15: Mẫu câu cần thiết cho IELTS (2) 0:05:49
 Phần 4: Đọc
 Bài 16: Bố cục và dạng thức câu hỏi trong IELTS 0:04:26
 Bài 17: Đọc lướt tìm ý chính 0:04:49
 Bài 18: Đọc quét tìm chi tiết 0:04:36
 Bài 19: Đối phó với từ vựng trong bài đọc 0:04:14
 Bài 20: Phương pháp luyện đọc trường kỳ 0:03:45
 Phần 5: Viết
 Bài 21: Bố cục Task 1 và các dạng đề 0:04:34
 Bài 22: Viết Intro và Outline 0:06:43
 Bài 23: Task 1: Line graphs 0:05:56
 Bài 24: Task 1: Process 0:05:49
 Bài 25: Task 1: Maps 0:05:21
 Bài 26: Bố cục Task 2 và các dạng thức câu hỏi 0:05:13
 Bài 27: Viết Intro 0:05:15
 Bài 28: Viết Body 1 0:05:16
 Bài 29: Viết Body 2 0:04:07
 Bài 30: Viết Conclusion 0:06:08
 Phần 6: Nghe
 Bài 31: Bố cục bài nghe và các dạng thức câu hỏi 0:05:01
 Bài 32: Phương pháp học nghe thông minh (1) 0:05:30
 Bài 33: Phương pháp học nghe thông minh (2) 0:04:59
 Bài 34: Kỹ năng thiết yếu khi làm bài nghe (1) 0:03:35
 Bài 35: Kỹ năng thiết yếu khi làm bài nghe (2) 0:03:50
 Phần 7: Phát âm
 Bài 36: Một số khái niệm nền tảng về phát âm 0:05:10
 Bài 37: Những lỗi phát âm phổ biến của người VN (1) 0:04:20
 Bài 38: Những lỗi phát âm phổ biến của người VN (2) 0:05:54
 Bài 39: Những lỗi phát âm phổ biến của người VN (3) 0:04:49
 Bài 40: Phương pháp luyện phát âm công nghệ cao 0:04:06
 Phần 8: Nói
 Bài 41: Bố cục bài thi nói của IELTS 0:04:21
 Bài 42: Part 1: Phương pháp trả lời thông minh 0:05:19
 Bài 43: Part 2: Đối phó với 1 phút chuẩn bị 0:04:13
 Bài 44: Part 2: Tận dung 2 phút nhỏ nhoi 0:04:16
 Bài 45: Part 3: Bố cục câu trả lời hoàn mỹ 0:04:24
 Bài 46: Part 3: Giải quyết vấn đề bí ý khi trả lời 0:04:44
 Bài 47: Part 3: Khắc phục các lỗi chết người 0:05:10
 Bài 48: Part 3: Tối ưu hoá câu trả lời với phát âm 0:03:40
 Bài 49: Phương pháp luyện nói thông minh 0:03:57
 Bài 50: Tổng kết 0:02:16

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.