Luyện thi IELTS Speaking với phương pháp Think Quick

Khoá học IELTS Think Quick hướng bạn đến với lối suy nghĩ nhanh, giúp bạn có sự tự tin và độc lập trong giao tiếp và các bài thi.

Giảng viên: ThS. Bùi Đức Tiến


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đang theo học IELTS, bạn mong muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh, bạn có nhu cầu nói tiếng Anh và phản xạ tiếng Anh một cách trôi chảy?

Hãy đến với khóa học Luyện thi IELTS Speaking với phương pháp Think Quick tại Unica.vn.

Khoá học IELTS Think Quick hướng bạn đến với lối suy nghĩ nhanh, giúp bạn có sự tự tin và độc lập trong giao tiếp và các bài thi.

Bài thi IELTS nói và viết đều yêu cầu sự nhanh nhẹn trong suy nghĩ, đặc biệt với các câu hỏi khó thuộc phần Speaking Part 3 và đề essay. Nếu không suy nghĩ nhanh và mạch lạc, thí sinh sẽ mất nhiều thời gian trong quá trình sắp xếp ý, và còn bị rơi vào tình trạng lặp ý, thừa ý, thiếu ý, dẫn đến toàn bộ câu trả lời không đạt yêu cầu.

Kỹ năng học được trong khoá học này không chỉ giúp bạn áp dụng cho bài thi IELTS, mà còn cho các tình huống giao tiếp và công việc thực tế.

Bạn sẽ học được gì

  • Có cái nhìn tổng quan về những chủ đề lớn trong IELTS.
  • Có thể tìm ý nhanh cho bất cứ câu hỏi nào dựa trên những hiểu biết tổng quan về bài thi.
  • Tự tin đưa ra các ý tưởng của mình và bảo vệ các ý này trước giám khảo.
  • Sở hữu một vốn câu trả lời nền tảng cho các chủ đề trong IELTS, giúp bạn linh hoạt hơn trong các tình huống tương tự.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Education & Media
 Bài 1: What do you study? 0:04:55
 Bài 2: Describe your future plan. 0:05:17
 Bài 3: The teacher, or you? 0:07:44
 Bài 4: Describe an article you’ve read. 0:04:10
 Bài 5: Bad news vs. Good news 0:05:17
 Bài 6: Are you on Facebook? 0:04:38
 Phần 2: Work & Finance
 Bài 7: What work do you do? 0:04:45
 Bài 8: Describe your dream job. 0:04:43
 Bài 9: The pay, or job satisfaction? 0:05:37
 Bài 10: Do you spend a lot of money on clothes? 0:04:36
 Bài 11: Describe something you want to buy. 0:04:08
 Bài 12: How much money is enough? 0:05:13
 Phần 3: Environment & Health
 Bài 13: Do you like your environment? 0:04:29
 Bài 14: Describe an environmental problem. 0:05:11
 Bài 15: Environment – The individual or the government? 0:05:43
 Bài 16: Do you stay healthy? 0:05:03
 Bài 17: Describe an article about health. 0:04:16
 Bài 18: Health education programs 0:05:20
 Phần 4: Travel & Technology
 Bài 19: Bus or taxi? 0:05:08
 Bài 20: Describe your favorite destination. 0:04:46
 Bài 21: Benefits from traveling. 0:05:34
 Bài 22: Are you interested in science? 0:04:33
 Bài 23: Describe an electronic equipment 0:04:31
 Bài 24: Technology and life 0:06:23
 Phần 5: Social issues
 Bài 25: Do you enjoy the countryside? 0:04:25
 Bài 26: Describe a country you’d like to visit. 0:04:30
 Bài 27: Future changes to city life 0:05:53
 Bài 28: Is homelessness a problem in your society? 0:05:41
 Bài 29: Describe a social issue. 0:05:21
 Bài 30: Poverty alleviation. 0:05:19

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.