Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced Level (2 modules Test manager và Test Analyst)

Tiếp cận vấn đề dễ dàng, hiểu nhanh các nội dung trong ISTQB advanced level, mở rộng kỹ năng mới trong test, chủ động xử lý vấn đề, test thông minh, test chiến thuật, hiệu quả

Giảng viên: Tạ Thị ThinhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Chứng chỉ ISTQB advanced level là mức độ nâng cao của ISTQB để kiểm tra về kỹ năng quản lý và kỹ thuật nâng cao của kiểm thử phần mềm.

STQB foundation đã khó và dài thì advanced level sẽ còn dài gấp 2-3 lần và toàn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bạn còn đối mặt với các khái niệm rất mới về risk, metrics, issue, process… Đó đều là những kỹ năng nâng cao trong test mà rất ít người có kinh nghiệm làm việc với chúng.

Khóa học Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced Level (2 modules Test manager và Test Analyst), của Tạ Thị Thinh sẽ giúp bạn phá vỡ những rào cản đó.

Nội dung của ISTQB advanced level tập trung vào các kỹ năng sau:

Xây dựng và quản lý dự án bằng các phép đo (Test metrics).

Quản lý quy trình dự án test từ việc lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, quản lý chạy test, lập báo cáo, quyết định dừng test và quản lý đóng dự án test.

Dự đoán và quản lý các rủi ro, các vấn đề phát sinh trong quá trình dự án.

Cải tiến quy trình liên tục.

Các kỹ thuật thiết kế test case nâng cao và tăng hiệu quả test.

Trong các kỹ năng này, khá nhiều bạn khi bắt đầu học sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi 4 kỹ năng đầu tiên, phần lớn phải là cấp trưởng phòng, trưởng dự án, quản lý của cả đội tester của một công ty mới thường xuyên làm việc với các kỹ năng này.

Nhưng bạn yên tâm, kinh nghiệm làm việc giúp bạn tiếp cận các vấn đề dễ dàng hơn, hiểu nhanh hơn các nội dung trình bày trong ISTQB advanced level. Nhưng thi vẫn là thi, nó vẫn bám rất sát với sách vở và những nội dung trong tài liệu Syllabus vẫn chiếm khoảng 65%-70% nội dung câu hỏi thi.

Học ISTQB advanced level để giúp bạn mở rộng thêm các kỹ năng mới trong test, có kinh nghiệm và chiến thuật thông minh trong test, chủ động xử lý các vấn đề trước khi nó xảy ra, test hiệu quả hơn.

Mỗi ngày nghe đi nghe lại, làm bài tập từng chút một bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn và tự tin hơn khi đi thi.

Bạn sẽ học được gì?

 • Hoàn thiện toàn bộ quy trình kiến thức về testing
 • Nâng cao các kỹ năng quản lý, kỹ thuật phân tích yêu cầu và thực hiện test nâng cao.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ testing
 • Kỹ năng phân tích yêu cầu và theo dõi yêu cầu thay đổi
 • Kỹ năng lập ma trận theo dõi tiến độ test của cả đội
 • Kỹ năng lập chiến lược test, phân tích rủi ro
 • Kỹ năng phán đoán các vùng tập trung lỗi
 • Áp dụng đúng kỹ thuật test ở đúng giai đoạn, tình huống test
 • Kỹ năng phân tích và lập báo cáo test
 • Kỹ năng làm việc với khách hàng, Lập trình khó tính

Đối tượng đào tạo

 • Người đã có chứng chỉ ISTQB foundation (mức cơ bản).
 • Người có đủ số năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm thử phần mềm.
 • Người tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin yêu cầu 3 năm kinh nghiệm trở lên
 • Với người không phải chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc cao đẳng phải đủ 5 năm kinh nghiệm.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Chương 1 – Các khái niệm cơ bản về test và các độ đo
 Bài 1: Giới thiệu về nội dung và cách ôn thi 0:15:09
 Bài 2: Các mô hình phát triển phần mềm và vấn đề phát sinh 0:15:04
 Bài 3: Các Test level và mức độ nâng cao, các loại hệ thống đặc biệt 0:09:36
 Bài 4: Các loại độ đo và phương pháp đo đạc trong testing 0:21:23
 Bài 5: Chữa bài tập chương 1 0:07:47
 Bài 6: Bài trắc nghiệm 1
 Phần 2: Chương 2 – Quy trình test
 Bài 7: Quy trình test cơ bản và các khái niệm về test planning 0:12:15
 Bài 8: Các chiến lược test và kiểm soát hoạt động test 0:16:13
 Bài 9: Phân tích các yêu cầu test và mức độ chi tiết 0:19:03
 Bài 10: Thiết kế test case với 2 mức độ: high level và low level 0:20:19
 Bài 11: Thực thi test 0:15:24
 Bài 12: Đánh giá kết thúc và lập báo cáo test 0:08:23
 Bài 13: Các hoạt động đóng hoạt động test 0:04:24
 Bài 14: Chữa bài tập chương 2 0:14:52
 Bài 15: Bài trắc nghiệm 2
 Phần 3: Chương 3 – Quản lý hoạt động test
 Bài 16: Quy trình và các khái niệm liên quan đến quản lý rủi ro 0:13:46
 Bài 17: Các loại rủi ro phổ biến của test- Project risk 0:16:53
 Bài 18: Kỹ thuật phân tích và đánh giá rủi ro về sản phẩm – Product risk 0:15:45
 Bài 19: Các vấn đề phát sinh trong hoạt động test và cách khắc phục 0:14:32
 Bài 20: Chữa bài tập chương 3 0:11:13
 Bài 21: Bài trắc nghiệm 3
 Phần 4: Chương 4 – Kỹ thuật thiết kế test cases
 Bài 22: Giới thiệu về các kỹ thuật thiết kế test case 0:16:48
 Bài 23: Kỹ thuật thiết kế test case hướng Black-box test 0:16:33
 Bài 24: Kỹ thuật thiết kế test case hướng White-box test và Experience base 0:09:59
 Bài 25: Bài trắc nghiệm 4
 Phần 5: Chương 5 – Test đặc điểm chất lượng phần mềm
 Bài 26: Các khái niệm về test quality characteristic 0:10:33
 Bài 27: Bài trắc nghiệm 5
 Phần 6: Chương 6 =- Review
 Bài 28: Các quy trình review và loại hình review 0:16:07
 Bài 29: Bài trắc nghiệm 6
 Phần 7: Chương 7 – Quản lý lỗi
 Bài 30: Các quy trình quản lý lỗi và phân nhóm lỗi 0:18:16
 Bài 31: Bài trắc nghiệm 7
 Phần 8: Chương 8 – Cải tiến quy trình test
 Bài 32: Các mô hình cải tiến quy trình test 0:15:58
 Bài 33: Bài trắc nghiệm 8
 Phần 9: Chương 9 – Các công cụ hỗ trợ cho test
 Bài 34: Các loại công cụ hỗ trợ cho test và giá trị đầu tư 0:10:36
 Bài 35: Bài trắc nghiệm 9
 Phần 10: Chương 10 – Giao tiếp
 Bài 36: Các kỹ năng mềm trong test và cải thiện giao tiếp với các bên liên quan 0:09:11
 Bài 37: Dặn dò và hướng dẫn ôn thi 0:04:32
 Bài 38: Bài trắc nghiệm 10

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.