Mô hình đội bán hàng chuyên nghiệp cần có

Khóa học miêu tả chi tiết một mô hình bán hàng chuyên nghiệp, từ nhiệm vụ, quyền lợi, cơ chế lương của từng vị trí các cấp độ, để tạo nên một mô hình kinh doanh chặt chẽ, chiến lược.

Giảng viên: Đỗ Xuân TùngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Một mô hình  quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên trong công ty chặt chẽ, thống nhất, khoa học chính là tiền đề quan trọng nhất cho sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm CEO của nhiều công ty, tổ chức Giảng Viên Đỗ Xuân Tùng – người giảng dạy khóa học Mô hình đội bán hàng chuyên nghiệp cần có sẽ giúp học viên tiếp cận với mô hình bố trí các vị trí chuẩn tắc trong đội sales, đây là mô hình đã qua thử thách và tạo ra hiệu quả tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.
– Đi sâu nghiên cứu công việc cụ thể, đặc điểm, quyền lợi, quyền lực và trách nhiệm của từng vị trí để hiểu và khi áp dụng không tạo ra sự chồng chéo gây mâu thuẫn trong nội bộ công ty.

– Nghiên cứu con đường thăng tiến của một người làm sales qua từng vị trí, những thử thách của họ, thái độ, kỹ năng và kiến thức chuyên môn mà họ cần có để phát triển qua từng vị trí.
– Những tư duy sai dẫn tới thiết kế sai mô hình đội sales và từ đó khiến công ty gặp phải các vấn đề khiến doanh số không thể tăng, hiệu quả hoạt động không cao.
– Một số chú ý trong quản lý đội sales dựa trên những hiểu biết về tính cách của người Việt Nam.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu cách tổ chức mô hình đội sales
  • Biết cách giao việc và quyền lợi cũng như trách nhiệm cho từng vị trí
  • Lập hệ thống cơ chế lương chuẩn tắc theo đúng mô hình tạo động lực cho đội sales phấn đấu phát triển
  • Hiểu rõ những nguy cơ có thể gặp phải để phòng và tránh trong khi tổ chức đội sales

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:01:54
 Phần 2: Công việc của từng
 Bài 2: Mô tả sơ lược các vị trí trong đội bán hàng kèm nhiệm vụ của họ 0:12:31
 Bài 3: Công việc của từng vị trí trong đội bán hàng 0:03:35
 Bài 4: Công việc của trưởng nhóm (leader) 0:00:58
 Bài 5: Công việc của Giám sát bán hàng 0:01:32
 Bài 6: Công việc của Giám đốc bán hàng vùng nhỏ (chiến thuật) 0:03:40
 Bài 7: Giám đốc bán hàng vùng lớn (chiến lược) 0:02:14
 Phần 3: Thời gian thăng tiến của từng vị trí
 Bài 8: Thời gian thăng chức và luật 3 tháng 0:04:21
 Bài 9: Thời gian thăng chức lên Giám sát bán hàng – đánh giá trên hiệu quả huấn luyện 0:04:55
 Bài 10: Thời gian thăng chức lên GĐBH vùng nhỏ 0:02:42
 Bài 11: Thời gian lên GĐBH vùng lớn 0:01:23
 Phần 4: Cơ chế lương, thưởng cho từng vị trí
 Bài 12: Đặc thù cơ cấu của cơ chế lương trả cho salesman 0:01:06
 Bài 13: Cơ chế lương của trưởng nhóm và giám sát bán hàng 0:08:59
 Bài 14: Cơ chế lương của Giám đốc bán hàng 0:06:39
 Bài 15: Khoản hỗ trợ được hưởng của từng vị trí 0:01:52
 Bài 16: Một số chú ý trong quản lý nhân viên 0:10:57
 Bài 17: Tổng kết 0:02:39

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.