Motion graphics advanced

Những kiến thức về Motion graphics chuyên nghiệp để tự tin ứng cử vị trí Motion graphics trong bất kỳ doanh nghiệp nào.


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Giảng viên: Trần Đình Dần (Master Trần)

– Khóa học trang bị cho bạn những kiến thức về Animation; Làm phim hoạt hình 2D; Logo intro animation; Design trên After effects; Camera từ cơ bản đến nâng cao…

Giúp bạn có được những kiến thức về Motion graphics chuyên nghiệp để tự tin ứng cử vị trí Motion graphics trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

– Khóa học cũng phù hợp cho những bạn đã tự tìm hiểu hoặc đã có kiến thức cơ bản, nhưng muốn hiểu và làm Animation, Info Graphic video…

Hãy xem qua cấu trúc khóa học để hiểu rõ hơn về những gì bạn sẽ được học trong khóa học này, chúng tôi tự tin mang đến cho bạn lượng kiến thức khổng lồ và ứng dụng thực tiễn.

Bạn sẽ học được gì?

  • Trang bị kiến thức của nhà Motion graphic chuyên nghiệp
  • Tự tin ứng cử vị trí Motion graphics trong bất kỳ doanh nghiệp nào
  • Áp dụng sáng tạo trong những trường hợp khác nhau để tạo nên những tác phẩm animation đẹp mắt.
  • Kiến thức về Animation; Làm phim hoạt hình 2D; Logo intro animation; Design trên After effects,…

Đối tượng đào tạo

  • Khóa học này dành cho những bạn muốn theo con đường chuyên nghiệp.
  • Những người thích làm phim hoạt hình, sáng tạo.
  • Những người thích làm video marketing dạng Animation chuyên nghiệp…

Nội dung khóa học

 Phần 1: Chuyển động nhân vật
 Bài 1: Rigging nhân vật – giả lập xương 0:10:22
 Bài 2: Chuyển động của chân 0:09:15
 Bài 3: Chuyển động của tay 0:06:53
 Bài 4: Chuyển động của thân và đầu 0:03:36
 Bài 5: Hoàn thành project 0:12:34
 Phần 2: Hiệu ứng và thuộc tính nâng cao
 Bài 6: Stroke và các thuộc tính của stroke 0:05:02
 Bài 7: Glow và các thuộc tính 0:04:32
 Bài 8: Tạo hiệu ứng đèn neon phần 1 0:09:07
 Bài 9: Tạo hiệu ứng đèn neon phần 2 0:08:56
 Bài 10: Hiểu về Track matte 0:06:00
 Bài 11: Thực hành track matte phần 1 0:10:07
 Bài 12: Thực hành track matte phần 2 0:10:20
 Bài 13: Time và các thuộc tính của time 0:07:55
 Bài 14: Hiểu về Posterize time 0:03:21
 Bài 15: Turbulent displace và các thuộc tính hiệu ứng 0:06:53
 Phần 3: Camera từ cơ bản đến nâng cao
 Bài 16: Tính năng và cách sử dụng camera 0:07:15
 Bài 17: Rotation và Orientation 0:03:52
 Bài 18: One-Node Camera và Two-Node Camera 0:03:46
 Bài 19: Thực hành camera phần 1 0:10:23
 Bài 20: Thực hành camera phần 2 0:09:19
 Bài 21: Thực hành camera phần 3 0:07:52
 Bài 22: Towards camera 0:06:49
 Bài 23: Depth of Field trong Camera 0:03:31
 Bài 24: Camera nâng cao phần 1 0:10:22
 Bài 25: Camera nâng cao phần 2 0:10:24
 Bài 26: Camera nâng cao phần 3 0:10:34
 Bài 27: Camera nâng cao phần 4 0:10:20
 Phần 4: Intro logo
 Bài 28: Xếp hình logo intro phần 1 0:10:44
 Bài 29: Xếp hình logo intro phần 2 0:10:41
 Bài 30: Xếp hình logo intro phần 3 0:11:01
 Phần 5: Diễn hoạt nhân vật bằng Puppet pin tool
 Bài 31: Ứng dụng Puppet pin tool 0:03:39
 Bài 32: Vẽ nhân vật hoạt hình bằng after effects phần 1 0:10:22
 Bài 33: Vẽ nhân vật hoạt hình bằng after effects phần 2 0:11:04
 Bài 34: Diễn hoạt nhận vật bằng Puppet Pin Tool 0:30:05

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.