Nghề Quản trị hành chính và Thư ký văn phòng chuyên nghiệp

Khóa học cung cấp kiến thức về nghề Quản trị hành chính và thư kí văn phòng chuyên nghiệp đáp ứng với môi trường làm việc thực tế trong những doanh nghiệp/ tập đoàn lớn có hệ thống tại Việt Nam. 


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học Nghề Quản trị hành chính và Thư ký văn phòng chuyên nghiệp được thiết kế dựa trên nội dung khái quát về nghề quản trị Hành chánh và Thư ký văn phòng, cách ứng xử chuyên nghiệp trong các mối quan hệ tại nơi làm việc, cách tổ chức sắp xếp công việc. Những gợi ý cụ thể rút ra từ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của giảng viên, các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước có chon lọc và chỉnh sửa, đáp ứng với môi trường làm việc thực tế trong những doanh nghiệp/ tập đoàn lớn có hệ thống tại Việt Nam.

Khóa học cung cấp:
– Cái nhìn tổng quan về nghề Quản trị Hành chánh và Thư ký văn phòng chuyên nghiệp

– Các mối quan hệ trong môi trường làm việc và phương pháp giao tiếp phù hợp tương ứng với từng hoàn cảnh công việc

– Quy trình làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để có sự chuẩn bị và sắp xếp công việc hiệu quả

– Cách hoạch định và quản lý công việc chủ động và chuyên nghiệp

Điểm khác biệt của khóa học:
– Nội dung và phương pháp làm việc khoa học dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế của giảng viên, phù hợp với môi trường làm việc thực tế, hiện đại

– Bài giảng kết hợp những ví dụ cụ thể hoặc văn bản tương ứng để dễ dàng áp dụng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

– Văn bản mẫu được cập nhật và phù hợp với văn hóa của các doanh nghiệp/ tập đoàn lớn.

Bạn sẽ học được gì

  • Có cái nhìn tổng quát về nghề Quản trị Hành chánh và Thư ký văn phòng
  • Hiểu được tầm quan trọng của các mối quan hệ trong môi trường làm việc, các tính cách cá nhân theo từng vị trí đặc thù và phương pháp giao tiếp phù hợp, thuyết phục theo từng tính cách khác nhau.
  • Hiểu rõ quy trình làm việc trong một tổ chức chuyên nghiệp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho từng bước hoạch định công việc và đề ra mục tiêu cá nhân
  • Có cái nhìn chiến lược cho mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân
  • Có thể áp dụng được trực tiếp vào công việc và môi trường làm việc thực tế
  • Biết cách xây dựng những mối quan hệ lâu dài nhằm củng cố và hỗ trợ cho việc phát triển mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tìm hiểu về nghề Quản trị Hành chánh văn phòng
 Bài 1: Tổng quan về môi trường làm việc – thời gian làm việc – quy định của công ty 0:07:20
 Bài 2: Tác phong làm việc và đạo đức nghề nghiệp 0:09:49
 Bài 3: Sơ đồ tổ chức và các mối quan hệ – chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 0:09:15
 Bài 4: Tổng kết chương 1 0:14:25
 Phần 2: Hoạch định và tổ chức
 Bài 5: Tâm lý làm việc và tinh thần hợp tác nơi công sở 0:05:42
 Bài 6: Xây dựng thương hiệu cá nhân 0:12:35
 Bài 7: Tổ chức và sắp xếp công việc hiệu quả 0:09:33
 Phần 3: Quản lý hồ sơ và lưu trữ văn bản
 Bài 8: Phân loại văn bản và phương pháp lưu trữ theo hệ thống 0:09:51
 Bài 9: Nguyên tắc soạn thảo văn bản và trả lời email 0:01:11
 Bài 10: Cách nghe điện thoại và ghi văn bản cuộc họp 0:07:21
 Phần 4: Quản lý và sắp xếp công việc
 Bài 11: Xây dựng và sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả 0:09:17
 Bài 12: Cách kiểm tra tiến độ thực hiện công việc 0:07:30
 Bài 13: Kỹ năng nghe điện thoại 0:07:42
 Bài 14: Quản lý thời gian làm việc 0:06:33
 Bài 15: Kiểm tra tiến độ công việc 0:07:15
 Bài 16: KPI 0:06:37
 Phần 5: Tài sản công ty
 Bài 17: Tài sản công ty 0:03:58
 Bài 18: Tổng kết khóa học 0:02:58

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.