Nghệ thuật cảm âm cảm nhịp

Khóa học sẽ cung cấp các phương pháp luyện tập phù hợp giúp người học sẽ cảm âm tốt, vững về nhịp, từ đó tự tin hơn khi chơi đàn.

Giảng viên: Nhật Organ


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đam mê âm nhạc? Bạn đang chơi một hay nhiều loại nhạc cụ?

Bạn mong muốn cảm âm và bắt tone một bài hát ?

Bạn thường xuyên đi đệm hát ?

Bạn chơi nhạc còn bị trật nhịp và không hiểu về nhịp?

Bạn muốn tìm kiếm các phương pháp phù hợp luyện cảm âm cảm nhịp nhưng không biết tìm kiếm ở đâu?

Hãy đến với khóa học Nghệ thuật cảm âm cảm nhịp tại Unica.vn.

Khóa học gồm 10 phần với 50 bài giảng, mỗi bài giảng có thời lượng dưới 15 phút giúp người học dễ theo dõi, thực hành và ôn luyện.

Khóa học sẽ cung cấp các phương pháp luyện tập phù hợp giúp người học sẽ cảm âm tốt, vững về nhịp, từ đó tự tin hơn khi chơi đàn. Sau khi hoàn thiện khóa học này, bạn sẽ nắm được:
– Kiến thức nhạc lý cơ bản cần nắm như hình nốt, cách tính ô nhịp cho các loại nhịp, các loại âm giai tone trưởng và tone thứ
– Cung cấp phương pháp luyện cảm âm để học viên có thể tự mò giai điệu khi nghe một bài hát bất kì
– Cách bắt tone phù hợp cho người hát như tone nam, tone nữ, tone song ca
– Cung cấp tài liệu tổng hợp tone hơn 1000 bài hát hổ trợ rất nhiều cho những bạn hay đi đệm đàn (sẽ liên tục cập nhật)

Bạn sẽ học được gì

  • Vững nhịp và chơi đàn sẽ feeling hơn
  • Biết cách bắt tone phù hợp cho người hát
  • Cảm âm dùng để bỏ hợp âm
  • Lí thuyết âm nhạc cơ bản cần thiết
  • Có khả năng chơi một bài nhạc thông qua phương pháp cảm âm mà không thông qua sách vở

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu 0:02:29
 Phần 2: Khái quát về nhịp
 Bài 2: Khái niệm về nhịp 0:11:03
 Bài 3: Khái niệm hình nốt 0:03:30
 Bài 4: Cách tính ô nhịp 0:06:51
 Phần 3: Phương pháp luyện về nhịp
 Bài 5: Cách đếm nhịp 0:13:27
 Bài 6: Cách gõ nhịp vào một bài hát 0:12:21
 Bài 7: Cách phân ô nhịp cho một bài hát 0:12:19
 Bài 8: Cách kiểm tra bạn luyện tập với nhịp 0:08:36
 Bài 9: Cách phân biệt giữa lơ nhịp và lật nhịp 0:05:09
 Bài 10: Vững nhịp thì chơi đàn hay hát sẽ feeling hơn 0:04:36
 Bài 11: Tổng kết về nhịp 0:04:05
 Phần 4: Luyện cảm âm với các âm giai tone trưởng và âm giai tone thứ
 Bài 12: Khái quát về âm giai tone trưởng 0:08:00
 Bài 13: Luyện cảm âm với các âm giai tone trưởng 0:11:57
 Bài 14: Khái quát về âm giai tone thứ 0:07:39
 Bài 15: Luyện cảm âm với các âm giai tone thứ 0:11:33
 Bài 16: Cách đọc các âm giai có cùng âm nhưng khác dấu 0:06:33
 Bài 17: Phân biệt giữa âm giai tone trưởng và âm giai tone thứ 0:06:07
 Bài 18: Thực hành luyện cảm âm với các âm giai tone trưởng và âm giai tone thứ 0:11:43
 Bài 19: Thực hành luyện cảm âm với các âm giai tone trưởng và âm giai tone thứ (tiếp) 0:11:02
 Bài 20: Luyện cảm âm với các chùm nốt liên tiếp trong âm giai tone thứ 0:08:05
 Bài 21: Luyện cảm âm với các chùm nốt liên tiếp trong âm giai tone trưởng 0:07:46
 Bài 22: Luyện cảm âm về quãng trong âm giai tone thứ 0:16:06
 Bài 23: Luyện cảm âm về quãng trong âm giai tone trưởng 0:09:13
 Bài 24: Luyện cảm âm với một nốt chủ 0:09:38
 Phần 5: Cách tự thực hành luyện cảm âm
 Bài 25: Cách tự thực hành luyện cảm âm mọi nơi với ứng dụng Perfect Piano 0:05:02
 Bài 26: Tự thực hành cảm âm với trò chơi giải trí của ứng dụng Flappy Bat 0:04:36
 Bài 27: Thực hành luyện cảm âm 0:09:57
 Bài 28: Thực hành luyện cảm âm (tiếp) 0:09:36
 Phần 6: Luyện cảm âm dùng để bỏ hợp âm
 Bài 29: Hợp âm trưởng 0:08:45
 Bài 30: Cách luyện cảm âm dùng để bỏ hợp âm ( tone trưởng) 0:09:36
 Bài 31: Hợp âm thứ 0:07:40
 Bài 32: Cách luyện cảm âm dùng để bỏ hợp âm ( tone thứ) 0:09:46
 Phần 7: Phương pháp mò giai điệu cho một bài hát
 Bài 33: Các bước mò giai điệu cho một bài hát 0:07:56
 Bài 34: Bước 1 ( sướng âm cho chính xác) 0:12:11
 Bài 35: Bước 2 ( trang bị một vốn bài hát) 0:08:16
 Bài 36: Bước 3 ( học thuộc giai điệu của một bài hát) 0:05:11
 Bài 37: Bước 4 (mò giai điệu cho bài hát) 0:10:53
 Bài 38: Thực hành mò giai điệu cho bài hát “60 năm cuộc đời” 0:16:19
 Bài 39: Thực hành mò giai điệu cho bài hát ” Lâu đài tình ái” 0:25:35
 Bài 40: Phân biệt giữa giai điệu giọng trưởng và giai điệu giọng thứ 0:15:38
 Bài 41: Xác định tone cho một giai điệu bài hát 0:15:15
 Bài 42: Chia sẻ kinh nghiệm về cách nghe giai điệu của một bài hát 0:12:01
 Phần 8: Phương pháp lấy tone phù hợp cho người hát
 Bài 43: Phương pháp lấy tone phù hợp cho người hát khi đã nắm giai điệu 0:07:37
 Bài 44: Thực hành phương pháp lấy tone phù hợp cho người hát khi đã nắm giai điệu 0:14:00
 Bài 45: Phương pháp lấy tone phù hợp cho người hát bằng việc mò giai điệu 0:07:47
 Bài 46: Cách lấy tone cho song ca 0:05:03
 Bài 47: Cách suy ra tone nam nữ khi đã biết một tone cho trước 0:07:16
 Bài 48: Phần mềm kiểm tra việc tập luyện bắt tone cho một bài hát 0:06:38
 Bài 49: Chia sẻ kinh nghiệm về việc đi bắt tone cho người hát 0:08:28
 Phần 9: Tổng kết khóa học
 Bài 50: Tổng kết khóa học 0:03:06

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.