Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn các chủ điểm ngữ pháp trong Tiếng Anh, giúp bạn có nền tảng ngữ pháp vững chắc, từ đó tiếp tục chinh phục những level cao hơn

Giảng viên: Đặng Thanh Kiệt


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Nếu ví tiếng Anh là một ngôi nhà, thì Ngữ pháp tiếng Anh được xem là cái móng của ngôi nhà đó. Ngôi nhà muốn vững chắc, thì cái móng phải tốt, phải đủ dày, đủ sâu. Bạn muốn học giỏi tiếng Anh, trước hết bạn nên biết về ngữ pháp, có nền tảng ngữ pháp vững sẽ giúp bạn chinh phục được tiếng Anh dễ dàng hơn.

Nếu bạn đã mất căn bản ngữ pháp tiếng Anh, muốn lấy lại căn bản tiếng Anh để phục vụ công việc

Hay bạn mất gốc tiếng Anh và đang mong muốn học lại từ đầu.

Khóa học Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu, của giảng viên Đặng Thanh Kiệt, phù hợp với bạn. Khóa học xây dựng một hệ thống ngữ pháp tiếng Anh cực chi tiết. Toàn bộ các chủ điểm ngữ pháp THEN CHỐT đều được giảng tỉ mỉ, gần gũi và dễ hiểu thông qua các ví dụ thực tiễn. Kèm theo đó là các chủ điểm ngữ pháp khó: Thì động từ được hướng dẫn thông qua trục thời gian và tư duy logic, giúp bạn hiểu bản chất, tránh việc học truyền thống đọc chép.

Toàn bộ các chủ điểm ngữ pháp: Câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, câu tường thuật, câu so sánh… đều sẽ được hướng dẫn trong khóa học.

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm vững nền tảng ngữ pháp cơ bản, tránh mắc các lỗi sai thường gặp.
  • Các điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh.
  • Cách phân biệt và sử dụng danh từ, động từ, tính từ,….
  • Cách sử dụng a/an/the trong câu.
  • Thực hành hàng 100 bài tập liên quan đến các điểm ngữ pháp.
  • Nắm vững hơn 1000 từ vựng căn bản.
  • Tự tin Nói tiếng Anh với các mẫu câu áp dụng đúng ngữ pháp
  • Nắm được nền tảng ngữ pháp căn bản nhất trong tiếng Anh từ đó tiếp tục chinh phục những level cao hơn.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Động từ tobe trong tiếng anh
 Bài 1: Đại từ nhân xưng 0:04:12
 Bài 2: Động từ tobe 0:05:34
 Bài 3: Bài tập về động từ tobe (phần 1) 0:04:33
 Bài 4: Bài tập về động từ tobe (phần 2) 0:04:32
 Bài 5: Câu hỏi am/is/are 0:05:12
 Bài 6: Câu hỏi am/is/are (bài tập 1) 0:05:36
 Bài 7: Câu hỏi am/is/are (bài tập 2) 0:04:58
 Phần 2: Cách sử dụng mạo từ a/an/the
 Bài 8: Mạo từ a/an 0:03:47
 Bài 9: Mạo từ a/a – bài tập 1 0:02:05
 Bài 10: Mạo từ a/a – bài tập 2 0:03:37
 Bài 11: Mạo từ the 0:05:15
 Bài 12: Mạo từ the – bài tập 0:07:28
 Bài 13: Mạo từ a-an-the 0:04:31
 Bài 14: Mạo từ a-an-the – bài tập 0:05:43
 Phần 3: Các loại danh từ trong tiếng Anh
 Bài 15: Danh từ số ít & số nhiều 0:09:38
 Bài 16: Danh từ số ít & số nhiều – bài tập 1 0:04:14
 Bài 17: Danh từ số ít & số nhiều – bài tập 2 0:03:40
 Bài 18: Danh từ đếm được & không đếm được 1 0:06:25
 Bài 19: Danh từ đếm được & không đếm được 1 – bài tập 0:04:43
 Bài 20: Danh từ đếm được & không đếm được 2 0:07:46
 Bài 21: Danh từ đếm được & không đếm được 2– bài tập 1 0:04:29
 Bài 22: Danh từ đếm được & không đếm được 2– bài tập 2 0:03:36
 Phần 4: Các loại đại từ trong tiếng Anh
 Bài 23: this – that – these – those 0:05:58
 Bài 24: this – that – these – those – bài tập 1 0:02:19
 Bài 25: this – that – these – those – bài tập 2 0:02:09
 Bài 26: there is – there are 0:06:12
 Bài 27: there is – there are – bài tập 1 0:05:06
 Bài 28: there is – there are – bài tập 2 0:04:05
 Bài 29: Tân ngữ 0:07:10
 Bài 30: Tân ngữ – bài tập 1 0:03:42
 Bài 31: Tân ngữ – bài tập 2 0:02:40
 Bài 32: Đại từ sở hữu 0:10:07
 Bài 33: Đại từ sở hữu – bài tập 1 0:02:39
 Bài 34: Đại từ sở hữu – bài tập 2 0:02:38
 Bài 35: Đại từ phản thân 0:05:46
 Bài 36: Đại từ phản thân – bài tập 1 0:04:08
 Bài 37: Đại từ phản thân – bài tập 2 0:02:35
 Bài 38: Sở hữu cách 0:04:11
 Bài 39: Sở hữu cách – bài tập 0:06:25
 Bài 40: Tính từ sở hữu 0:04:28
 Bài 41: Tính từ sở hữu – Bài tập 0:03:47
 Bài 42: I – me – my – mine 0:05:24
 Bài 43: I – me – my – mine – bài tập 1 0:02:59
 Bài 44: I – me – my – mine – bài tập 2 0:05:12
 Phần 5: Động từ với mạo từ the
 Bài 45: Cụm động từ đi với The 0:04:56
 Bài 46: Cụm động từ đi với The – bài tập 0:06:07
 Bài 47: Cụm động từ không đi với The 0:06:22
 Bài 48: Cụm động từ không đi với The – bài tập 0:07:10

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.