Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Dạy kế toán cơ bản, giúp bạn hiểu tổng quát về kế toán, có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lĩnh vực này, làm được kế toán cơ bản

Giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu là khóa kế toán cơ bản dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán, muốn chuyển sang nghề kế toán hoặc những bạn đã học lâu rồi nhưng nay đã quên.

Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng Nguyên lý kế toán được viết bởi trường Học Viện Tài Chính, đảm bảo đầy đủ kiến thức căn bản của kế toán, giúp người học hiểu một cách toàn diện về kế toán.

Các phần học được chia rõ ràng, chi tiết, giúp bạn hiểu sâu về công việc của một người kế toán:

Phần 1: Khái quát về kế toán, phân loại kế toán và bí quyết để trở thành kế toán giỏi

Phần 2: Tổ chức công tác kế toán, giúp bạn hình dung ra mô hình bộ máy kế toán trong doanh nghiệp và các công việc cụ thể của một kế toán viên

Phần 3: Các yếu tố cơ bản của Báo cáo tài chính

Phần 4: Nguyên lý kế toán căn bản

Phần 5: Sổ sách kế toán và hình thức kế toán

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm được Nguyên lý kế toán là như thế nào.
  • Hiểu bản chất và làm được kế toán căn bản
  • Có được kiến thức tương đương, thậm chí là vượt so với sinh viên kế toán học trong trường
  • Có được kiến thức nền tảng tốt để chuẩn bị cho các khóa học kế toán tiếp theo.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu và quy định chung
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:08:53
 Bài 2: Những người được làm kế toán? 0:09:14
 Bài 3: Kế toán cần những tố chất gì? 0:05:53
 Bài 4: Kế toán và hạch toán kế toán là gì? 0:05:12
 Bài 5: Các loại kế toán 0:10:11
 Bài 6: Kỳ kế toán 0:08:30
 Bài 7: Hợp nhất kỳ kế toán 0:04:36
 Bài 8: Quy định chung, ghi chép, luân chuyển, lưu trữ chứng từ kế toán 0:14:30
 Bài 9: Các nguyên tắc kế toán cơ bản 0:07:44
 Bài 10: Chế độ kế toán áp dụng 0:12:57
 Bài 11: Công cụ để làm kế toán 0:07:59
 Bài 12: Sản phẩm của kế toán 0:09:59
 Phần 2: Tổ chức công tác kế toán
 Bài 13: Mô hình bộ máy kế toán 0:12:06
 Bài 14: Kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập – Phần 1 0:08:33
 Bài 15: Kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập – Phần 2 0:08:25
 Bài 16: Kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập – Phần 3 0:07:01
 Bài 17: Kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập – Phần 4 0:10:53
 Bài 18: Tiếp nhận kế toán tại doanh nghiệp đang hoạt động 0:13:50
 Bài 19: Công việc cơ bản của người làm kế toán – Phần 1 0:08:13
 Bài 20: Công việc cơ bản của người làm kế toán – Phần 2 0:09:24
 Bài 21: Công việc cơ bản của người làm kế toán – Phần 3 0:12:00
 Bài 22: Các báo cáo kế toán nộp cho cơ quan nào? 0:08:01
 Bài 23: Thời hạn nộp báo cáo kế toán 0:04:07
 Phần 3: Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
 Bài 24: Đối tượng của kế toán 0:08:53
 Bài 25: Tổng quan về Báo cáo tài chính 0:05:51
 Bài 26: Tài sản và các loại tài sản 0:09:58
 Bài 27: Nguồn vốn – nguồn hình thành tài sản 0:11:00
 Bài 28: Doanh thu và thu khác 0:08:50
 Bài 29: Chi phí hoạt động kinh doanh và chi khác 0:06:33
 Bài 30: Kết quả kinh doanh và dòng tiền 0:06:03
 Bài 31: Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 0:07:38
 Bài 32: Tính cân đối trong kế toán 0:03:37
 Bài 33: Bài tập phân loại tài sản – nguồn vốn – Phần 1 0:08:51
 Bài 34: Bài tập phân loại tài sản – nguồn vốn – Phần 2 0:06:50
 Bài 35: Bài tập phân loại tài sản – nguồn vốn – Phần 3 0:07:34
 Bài 36: Bài tập tính cân đối của TS và NV sau mỗi nghiệp vụ 0:12:52
 Phần 4: Nguyên lý kế toán căn bản
 Bài 37: Tài khoản kế toán 0:08:49
 Bài 38: Hệ thống tài khoản kế toán 0:08:03
 Bài 39: Nguyên tắc mở tài khoản kế toán 0:09:59
 Bài 40: Phân loại tài khoản kế toán – Phần 1 0:09:10
 Bài 41: Phân loại tài khoản kế toán – Phần 2 0:07:30
 Bài 42: Kết cấu chung của tài khoản kế toán 0:17:51
 Bài 43: Kết cấu tài khoản Tài sản 0:12:53
 Bài 44: Kết cấu tài khoản Nguồn vốn 0:08:52
 Bài 45: Kết cấu tài khoản thu nhập 0:10:48
 Bài 46: Kết cấu tài khoản chi phí 0:06:23
 Bài 47: Kết cấu tài khoản xác định kết quả kinh doanh 0:09:00
 Bài 48: Kết cấu tài khoản điều chỉnh Tài sản 0:08:30
 Bài 49: Kết cấu tài khoản điều chỉnh Nguồn vốn và thu nhập 0:07:56
 Bài 50: Cách ghi chép vào tài khoản kế toán – định khoản kế toán 0:11:31
 Bài 51: Các bước định khoản kế toán – Phần 1 0:09:50
 Bài 52: Các bước định khoản kế toán – Phần 2 0:13:58
 Bài 53: Các loại bút toán kép – Phần 1 0:08:19
 Bài 54: Các loại bút toán kép – Phần 2 0:07:36
 Bài 55: Các loại bút toán kép – Phần 3 0:09:51
 Bài 56: Các loại bút toán kép – Phần 4 0:07:40
 Bài 57: Khái quát một số nghiệp vụ về bút toán kép – Phần 1 0:09:13
 Bài 58: Khái quát một số nghiệp vụ về bút toán kép – Phần 2 0:10:38
 Bài 59: Mối quan hệ đối ứng giữa tài sản và nguồn vốn 0:09:59
 Bài 60: Bài tập định khoản kế toán – Phần 1: Giới thiệu số liệu 0:09:41
 Bài 61: Bài tập định khoản kế toán – Phần 2: Thực hành định khoản 0:08:26
 Bài 62: Bài tập phải ánh số liệu lên chữ T – Phần 1 0:14:27
 Bài 63: Bài tập phải ánh số liệu lên chữ T – Phần 2 0:07:09
 Bài 64: Kiểm tra tính cân đối giữa Nợ và Có 0:11:42
 Bài 65: Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp 0:09:56
 Bài 66: Kiểm tra tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 0:14:42
 Bài 67: Bài tập nguyên lý kế toán (về nhà) – Phần 1 0:10:33
 Bài 68: Bài tập nguyên lý kế toán (về nhà) – Phần 2 0:09:00
 Bài 69: Bài tập nguyên lý kế toán (về nhà) – Phần 3 0:09:07
 Bài 70: Bài tập nguyên lý kế toán (về nhà) – Phần 4 0:14:26
 Phần 5: Sổ kế toán và hình thức kế toán
 Bài 71: Sổ kế toán và các loại sổ 0:08:38
 Bài 72: Mở sổ và ghi sổ kế toán 0:16:02
 Bài 73: Các phương pháp chữa sổ kế toán 0:14:25
 Bài 74: Khóa sổ kế toán 0:06:08
 Bài 75: In, đóng sổ kế toán và lưu trữ 0:07:23
 Bài 76: Các hình thức kế toán 0:17:51
 Bài 77: Lập sổ kế toán thủ công trên Excel 0:33:51
 Bài 78: Lập sổ kế toán tự động trên Excel 0:12:49
 Bài 79: Lập sổ kế toán trên phần mềm kế toán 0:09:22
 Bài 80: Tổng kết khóa học 0:06:31

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.