Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao


Tìm Hiểu Thêm

Bạn có đang gặp khó khăn với các bản báo cáo phân tích tài chính? Dù làm lâu năm nhưng sự nhạy cảm với các con số và kỹ năng phân tích chính xác tất cả không phải là việc đơn giản có thể học ngay.

 • Phải nắm được những vấn đề tài chính – kinh doanh hiện tại.
 • Biến con số thành thực trạng lợi nhuận, rủi ro doanh nghiệp đã, sắp và đang đối mặt.

Vậy những ai cần phải học khóa học Phân tích tài chính cơ bản đến nâng cao?

 • Sinh viên mới ra trường trong ngành tài chính hoặc khác ngành.
 • Chuyên viên phân tích tài chính quỹ đầu tư hoặc tài chính cá nhân
 • Nhân viên phòng ban kế toán, hoặc phòng tài chính
 • Chủ đầu tư tài chính (nhà đất, chứng khoán,…)

Tham gia ngay với Giảng viên, Th.S. Lê Hoài Ân – CFA Charter Holder trong khóa học phân tích tài chính từ cơ bản đến nâng cao Online, do Kyna.vn biên tập & sản xuất.

Học cách phân tích tài chính với giáo trình trọng tâm, chi tiết nhưng đơn giản trong 30 bài học:

 • Hiểu rõ khái niệm và vai trò quan trọng khi phân tích báo cáo tài chính
 • Phân biệt các loại báo cáo tài chính trong bộ báo cáo doanh nghiệp
 • Nắm được cơ bản về phân tích Kế toán: bảng cân đối kế toán, các phương pháp hạch toán, chi tiết số liệu,…
 • Nắm được các bước phân tích các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp ( doanh thu, hiệu quả kinh doanh, nguồn lưu động vốn,…)
 • Nắm vững và có thể liên kết các bản báo cáo thành một báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình kinh doanh – vấn đề sắp đối mặt của doanh nghiệp

Còn chờ gì nữa? Đăng ký học ngay.

Chi tiết khóa học

 • PHẦN MỞI ĐẦU

  • Bài Mở đầu
 • PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 1: Khái niệm phân tích báo cáo tài chính
  • Bài 2: Vai trò của phân tích báo cáo tài chính
  • Bài 3: Phân loại báo cáo tài chính
 • PHẦN II: CÁC THÀNH PHẦN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 4: Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh
  • Bài 5: Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bài 6: Khái niệm & Kết cấu Bảng cân đối kế toán
  • Bài 7: Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán
  • Bài 8: Ý nghĩa của tiền và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 9: Phân loại lưu chuyển tiền tệ – Các dòng lưu chuyển tiền tệ
 • PHẦN III: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  • Bài 10: Các khái niệm cơ bản về kế toán
  • Bài 11: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
  • Bài 12: Cách hạch toán theo bút toán kép
  • Bài 13: Cách xây dựng báo cáo tài chính
 • PHẦN IV: HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 14: Phân tích bảng kết quả kinh doanh
  • Bài 15: Phân tích khái quát kết quả kinh doanh
  • Bài 16: Phân tích sự thay đổi của doanh thu thuần
  • Bài 17: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chính
  • Bài 18: Phân tích tồng quát cơ cấu bảng cân đối kế toán
  • Bài 19: Phân tích khái quát cơ cấu tài sản và nguồn vốn
  • Bài 20: Phân tích vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động
  • Bài 21: Phân tích chu kỳ vốn lưu động
  • Bài 22: Mối quan hệ giữa các báo cáo trên báo cáo tài chính
  • Bài 23: Mối quan hệ giữa các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 24: Nội dung phân tích lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 25: Phân tích hệ số khả năng thanh toán
  • Bài 26: Phân tích hệ số cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu
  • Bài 27: Phân tích hệ số hiệu suất hoạt động
  • Bài 28: Phân tích hệ số khả năng sinh lời
  • Bài 29: Các hệ số liên quan đến giá thị trường
 • PHẦN KẾT THÚC

  • Bài Tổng kết
  • Tiểu luận cuối khóa
  • Đánh giá, góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.