Phân tích kỹ thuật và một số chỉ báo thông dụng nhất trong đầu tư chứng khoán

Tham gia khóa học để hiểu sâu, nắm được Phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán.
Giảng viên: Mạc Đức Tâm


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Nhiều nhà đầu tư có hiệu quả đầu tư chưa tốt hoặc muốn cải thiện hơn hiệu quả đầu tư?

Nhiều học viên có nhu cầu nghiên cứu sâu về đầu tư, tài chính, kinh tế nhưng chưa tiếp cận được những nguồn kiến thức chi tiết, sâu sắc và có tính xác thực cao, tính thực tế cao?
Khóa học Kỹ thuật phân tích chứng khoán của giảng viên Mạc Đức Tâm sẽ giúp học viên hiểu sâu, nắm được phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán;

Cũng như áp dụng được phân tích kỹ thuật và cải thiện được hiệu quả vào đầu tư thực tế.

Với phương pháp học là Thuyết trình, nêu vấn đề, đưa ví dụ minh họa và kinh nghiệm thực tế để học viên nắm được kiến thức và cách thức sử dụng.
Khóa học đảm bảo tính sâu sắc, chi tiết, tính thực tế, tính xác thực của nội dung bài giảng ở mức độ cao, tương đương hoặc cao hơn cấp giảng dạy ở bậc đại học. Học viên có thể áp dụng ngay vào thực tế và cải thiện được hiệu quả đầu tư.

Hãy để Unica đồng hành cùng bạn!

Bạn sẽ học được gì

  • Giúp học viên có thể hiểu rõ về phương pháp Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
  • Áp dụng được ngay vào thực tế, cải thiện được hiệu quả trong hoạt động đầu tư chứng khoán của cá nhân người học.
  • Người đã đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư có nhu cầu cải thiện hiệu quả đầu tư chứng khoán, ở bất kỳ trình độ nào đều có thể tham gia khóa học để có cái nhìn chi tiết hơn, sâu sắc hơn, thực tế hơn về phân tích kỹ thuật và các chỉ báo thông dụng trong đầu tư chứng khoán.
  • Không khó như bạn nghĩ, mọi thứ đều đơn giản về cách thức hoạt động và giao dịch, chỉ cần trải nghiệm bạn đã có thể tìm hiểu thêm những kênh đầu tư mới hiệu quả sau khóa học.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu về phân tích kỹ thuật 0:08:16
 Bài 2: Giới thiệu về phân tích kỹ thuật – Tiếp 0:06:54
 Phần 2: Phân tích
 Bài 3: Các thông số giá 0:06:13
 Bài 4: Các dạng đồ thị 0:11:01
 Bài 5: Hỗ trợ và kháng cự 0:09:57
 Bài 6: Giai đoạn phân vân của nhà đầu tư 0:15:11
 Bài 7: Fibonacci trong xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự 0:10:44
 Bài 8: Fibonacci trong xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự – Phần 2 0:04:40
 Bài 9: Xu hướng và Lý thuyết Dow 0:10:40
 Bài 10: Lý thuyết Dow 0:15:56
 Bài 11: Cách sử dụng lý thuyết Dow 0:05:20
 Bài 12: Cách tiếp cận và sử dụng phân tích kỹ thuật 0:05:59
 Phần 3: Các chỉ báo
 Bài 13: Một số chỉ báo thông dụng cho nhà đầu tư chứng khoán 0:13:51
 Bài 14: Pattenrns (Mẫu hình) 0:16:13
 Bài 15: Pattenrns (Mẫu hình) 0:09:43
 Bài 16: Chỉ báo Trung bình động 0:31:01
 Bài 17: Hội tụ/ phân kỳ của đường Trung bình động 0:17:52
 Bài 18: Chỉ báo dòng tiền (MFI-Money Flow Index) 0:09:25
 Bài 19: Chỉ số sức mạnh nội tại (RSI-Relative Strength Index) 0:16:38
 Bài 20: Dải Bollinger (Bollinger Bands) 0:13:27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.