Phát âm chuẩn và luyện nói hay Tiếng Anh

Khóa học chuyên sâu giúp học viên phát âm CHUẨN tất cả các từ trong Tiếng Anh. Không chỉ vậy, khóa học còn hướng dẫn học viên cách luyến láy, diễn đạt Tiếng Anh một cách tự nhiên, cũng như giúp cải thiện tốc độ nói Tiếng Anh.

Giảng viên: Nguyễn Cảnh TuấnTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn là người mới bắt đầu học Tiếng Anh muốn tìm một lộ trình luyện Nói khoa học và hiệu quả?

Bạn đã học Tiếng Anh lâu năm nhưng không hài lòng với phát âm và ngữ điệu nói của mình?

Giáo viên Tiếng Anh muốn tìm một nguồn bổ trợ nâng cao kỹ năng Nói của mình?

Khóa học Phát âm chuẩn và luyện nói hay Tiếng Anh tại Unica.vn chính là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.
Khóa học này là chìa khóa giúp bạn hoàn toàn lột xác với Kỹ năng Nói Tiếng Anh của mình. Khóa học chuyên sâu giúp học viên phát âm CHUẨN tất cả các từ trong Tiếng Anh. Không chỉ vậy, khóa học còn hướng dẫn học viên cách luyến láy, diễn đạt Tiếng Anh một cách tự nhiên, cũng như giúp cải thiện tốc độ nói Tiếng Anh, điều mà gần như các khóa học online hiện nay chưa làm được.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể:

1. Phát âm chuẩn 44 nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh
2. Đọc chuẩn tất cả các từ trong Tiếng Anh dựa trên phiên âm
3. Biết cách ngắt câu khi nói để tăng tốc độ nói khi giao tiếp
4. Xóa bỏ hoàn toàn giọng địa phương khi nói Tiếng Anh và nói Tiếng Anh có luyến láy ngữ điệu
5. Giải thích và dạy lại cho những người khác dựa trên kiến thức đã học.

Hãy đăng ký khóa học để trải nghiệm những kiến thức thú vị và phương pháp học đặc biệt ngay hôm nay!

Bạn sẽ học được gì

  • Phát âm chuẩn 44 nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh
  • Đọc chuẩn tất cả các từ trong Tiếng Anh dựa trên phiên âm
  • Biết cách ngắt câu khi nói để tăng tốc độ nói khi giao tiếp
  • Xóa bỏ hoàn toàn giọng địa phương khi nói Tiếng Anh và nói Tiếng Anh có luyến láy ngữ điệu
  • Giải thích và dạy lại cho những người khác dựa trên kiến thức đã học.
  • Hoàn toàn lột xác với Kỹ năng Nói Tiếng Anh của mình.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu bảng phiên âm, khái niệm âm tiết và trọng âm 0:05:57
 Phần 2: Luyện phát âm chuẩn
 Bài 2: Nguyên âm /i/ and /i:/ 0:08:27
 Bài 3: Nguyên âm /u/ and /u:/ 0:07:52
 Bài 4: Nguyên âm /ʌ/ and /a:/ 0:08:12
 Bài 5: Nguyên âm /ɒ/ and /ɔː/ 0:08:45
 Bài 6: Nguyên âm /ə/ and /ɜː/ 0:04:25
 Bài 7: Nguyên âm /e/ and /æ/ 0:09:34
 Bài 8: Nguyên âm /ɪə/, /ʊə/, /ai/ /ɔɪ/ 0:13:50
 Bài 9: Nguyên âm /əʊ/ /eə/ /aʊ/ /ei/ 0:14:34
 Bài 10: Phụ âm /p/ and /b/ 0:07:38
 Bài 11: Phụ âm /t/ and /d/ 0:09:35
 Bài 12: Phụ âm /tʃ/ và /dʒ/ 0:09:04
 Bài 13: Phụ âm /k/ and /g/ 0:08:32
 Bài 14: Phụ âm /f/ and /v/ 0:07:32
 Bài 15: Phụ âm /θ/ và /ð/ 0:14:46
 Bài 16: Phụ âm /s/ and /z/ 0:08:05
 Bài 17: Phụ âm /ʃ/ and /ʒ/ 0:09:16
 Bài 18: Phụ âm /m/ /n/ /ŋ/ 0:10:53
 Bài 19: Phụ âm /h/ /l/ /r/ 0:13:45
 Bài 20: Phụ âm /w/ /j/ 0:08:04
 Bài 21: Quy tắc và cách đọc từ đuôi s/es 0:04:21
 Bài 22: Quy tắc và cách đọc từ đuôi ed 0:05:17
 Phần 3: Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn
 Bài 23: Bài luyện nói chủ đề Computer 0:19:23
 Bài 24: Bài luyện nói chủ đề: Saying sorry 0:16:42
 Bài 25: Bài luyện nói chủ đề: Music 0:14:58
 Bài 26: Bài luyện nói chủ đề: Personality 0:14:48
 Bài 27: Bài luyện nói chủ đề: Impressions 0:13:36
 Bài 28: Bài luyện nói chủ đề: Success 0:14:32
 Phần 4: Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài
 Bài 29: Bài luyện nói chủ đề: How to learn English 0:15:32
 Bài 30: Bài luyện nói chủ đề: How to get motivated 0:14:46
 Bài 31: Bài luyện nói chủ đề: How to make friends 0:18:58
 Bài 32: Bài luyện nói chủ đề: How to make someone happy 0:18:49
 Bài 33: Bài luyện nói chủ đề: How to think clearly 0:14:18
 Bài 34: Bài luyện nói chủ đề: How to be popular 0:18:03
 Bài 35: Bài luyện nói chủ đề: How to act like a gentleman 0:17:09
 Phần 5: Luyện nói hay cấp độ hội thoại
 Bài 36: Bài luyện nói chủ đề: Greetings 0:17:43
 Bài 37: Bài luyện nói chủ đề: Can you say that again? 0:13:29
 Bài 38: Bài luyện nói chủ đề: Giving advice 0:12:31
 Bài 39: Bài luyện nói chủ đề: What time is it? 0:12:00
 Bài 40: Bài luyện nói chủ đề: At the supermarket 0:12:30
 Bài 41: Bài luyện nói chủ đề: Asking directions 0:10:32
 Bài 42: Bài luyện nói chủ đề: Taking a vacation 0:13:04
 Bài 43: Bài luyện nói chủ đề: Ordering a meal 0:09:11
 Bài 44: Bài luyện nói chủ đề: At the post office 0:12:03
 Bài 45: Bài luyện nói chủ đề: A night at the theater 0:15:22

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.