Phonics for Beginners – Đánh vần tiếng Anh cho người mới bắt đầu thật dễ

Giúp học viên chuẩn hóa phát âm tiếng anh ngay từ những năm đầu qua hơn 150 ngữ âm dưới sự hướng dẫn của giáo viên bản ngữ.

Giảng viên:Trung tâm ngoại ngữ LTN


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Để có nền tảng tốt cho việc học tiếng Anh thì trẻ em cần được tiếp xúc sớm một cách chính xác, bài bản từ cách phát âm chuẩn.

Những người phát âm tiếng Anh không chính xác cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề như giao tiếp khó khăn vì nghe và nói không chuẩn.

Vậy nên, phát âm chính là cái gốc quan trọng để bạn nâng cao khả năng tiếng anh của mình. Khi phát âm chuẩn, bạn sẽ nói chuẩn, nghe chuẩn và giao tiếp như người bản địa.

Hãy đến với khóa học Phonics for Beginners – Đánh vần tiếng anh cho người mới bắt đầu thật dễ của Trung tâm ngoại ngữ LTN.

Khóa học được thiết kế dựa theo nội dung bộ sách Oxford Phonic World 1,2,3,4,5 là bộ giáo trình hay về dạy phát âm và đánh vần tiếng anh. Khóa học sẽ giúp học viên chuẩn hóa phát âm tiếng anh ngay từ những năm đầu qua hơn 150 ngữ âm. Khóa học giúp học viên chủ động áp dụng những gì nghe và nhìn thấy vào thực tê cuộc sống một cách tự nhiên và nhuần nhuyễn.

Với sự hướng dẫn của giảng viên người nước ngoài cùng phương pháp hài hước, gần gũi, sinh động, dễ hiểu, học viên dù là trẻ em hay sinh viên, người mới học tiếng anh cũng có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức, thực hành và nhanh chóng phát âm chuẩn từng chữ cái tiếng anh.

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để phát âm chuẩn hơn với ngữ điệu như người bản xứ.


Bạn sẽ học được gì

  • Chương trình học ấn tượng, hấp dẫn với trẻ nhỏ
  • Học với giáo viên bản ngữ
  • Học viên có thể học được cách phát âm những từ đơn, từ vựng dựa theo lộ trình 5 quyển Oxford Phonics World
  • Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể phát âm, giao tiếp cơ bản tiếng anh.

Nội dung khóa học

 Phần 1: The Alphabet
 Bài 1: Aa Bb Cc 0:12:30
 Bài 2: Dd Ee Ff 0:09:15
 Bài 3: Gg Hh Ii 0:06:51
 Bài 4: Jj Kk Ll 0:09:08
 Bài 5: Mm Nn Oo 0:10:00
 Bài 6: Pp Qq Rr 0:10:03
 Bài 7: Ss Tt Uu Vv 0:11:01
 Bài 8: Ww Xx Yy Zz 0:13:44
 Phần 2: Short Vowels
 Bài 9: a am an 0:09:02
 Bài 10: ad ag ap at 0:09:48
 Bài 11: e et en ed 0:11:11
 Bài 12: i ip ib id 0:10:08
 Bài 13: in ig it ix 0:11:43
 Bài 14: u ug ud up 0:13:20
 Bài 15: ut ub um un 0:10:44
 Phần 3: Long Vowels
 Bài 16: a_e ame ake ate ave 0:09:44
 Bài 17: i_e ime ike ive ine 0:09:22
 Bài 18: o_e và u_e 0:10:14
 Bài 19: ee ea y ey 0:12:45
 Bài 20: igh ie y 0:13:15
 Bài 21: oa ow 0:11:13
 Bài 22: ue ui ew oo 0:10:32
 Phần 4: Consonant Bends
 Bài 23: bl cl br cr fl gl 0:11:27
 Bài 24: fr gr pl sl dr tr 0:08:41
 Bài 25: sm sn sp sw st 0:09:38
 Bài 26: sh ch tch ph wh 0:07:56
 Bài 27: th th ck qu 0:07:59
 Bài 28: ng nk nd nt lt mp 0:09:05
 Bài 29: sk sc spr str spl squ 0:09:55
 Bài 30: c g s 0:08:14
 Phần 5: Letter Combinations
 Bài 31: ar ir ur er or 0:08:14
 Bài 32: ou ow oi oy oo u 0:05:50
 Bài 33: au aw all wa or oar 0:10:39
 Bài 34: are air ea ear ear eer 0:11:21
 Bài 35: a e i o u 0:09:48
 Bài 36: a e i o u o 0:08:12
 Bài 37: kn wr mb e rh st 0:09:01
 Bài 38: ture sure tion sion ous ful 0:10:42

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.