Quản lý rủi ro pháp lý trong kinh doanh


Tìm Hiểu Thêm

Trong thời đại kinh tế mở cửa hiện nay, ngày càng nhiều cơ hội mới mở ra cho những công ty khởi nghiệp, thành lập những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với những người làm kinh doanh, bên cạnh những vấn đề truyền thống về sản phẩm và kinh doanh, họ còn cần phải quan tâm rất nhiều đến các vấn đề pháp lý và rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp của mình.

Việc thực hiện quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát rủi ro trong kinh doanh nói chung và ở phương diện pháp lý nói riêng, tối ưu cơ chế hoạt động của mình, tiết kiệm được thời gian và chi phí trong hoạt động cũng như bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững.

Chuyên đề quản lý rủi ro trong kinh doanh do CLB Pháp chế Doanh nghiệp cùng Kyna.vn thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện cũng như những kiến thức cơ bản nhất về quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp, phân tích những rủi ro thường gặp trong hoạt động doanh nghiệp, các vấn đề cơ bản về pháp lý của hợp đồng kinh doanh và quy trình xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro pháp lý hiệu quả.

Qua khóa học, bạn sẽ:

 • Hiểu được tầm quan trọng của quản lý rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Hiểu đúng vai trò của Luật sư, các vấn đề về góp vốn…
 • Nhận diện các nhóm rủi ro pháp lý
 • Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro pháp lý trong kinh doanh – giao dịch
 • Quản lý rủi ro pháp lý trong lĩnh vực nguồn nhân lực

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁP LÝ

  • Bài 01: Tổng quan và tầm quan trọng của quản lý rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Bài 02: Hiểu đúng về vai trò của Luật sư
  • Bài 03: Hoạt động khảo sát định vị pháp lý
  • Bài 04: Phân loại quản lý rủi ro pháp lý
  • Bài 05: Vấn đề vốn góp của cty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài
  • Bài 06: Khái niệm về Quản lý rủi ro pháp lý
  • Bài 07: 4 bước quy trình xây dựng hệ thống Quản lý rủi ro Pháp lý trong Kinh Doanh – Giao dịch cho doanh nghiệp
  • Bài 08: Nhận diện 4 nhóm rủi ro Pháp lý trong Quản trị – Điều hành
 • PHẦN 2: QUẢN LÝ RỦI RO PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  • Bài 09: Phân biệt Quản lý rủi ro Pháp lý trong lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực và Quản trị nhân sự
  • Bài 10: Mục đích của Quản lý rủi ro Pháp lý trong doanh nghiệp
  • Bài 11: Tổng quan các vấn đề pháp lý cơ bản và Quy trình xây dựng hệ thống Quản lý rủi ro Pháp lý trong quản lý nhân lực
  • Bài 12: Bước 1 – Khảo sát và định vị
  • Bài 13: Bước 2 – Giải pháp và khắc phục
  • Bài 14: Bước 3 – Xây dựng hệ thống LSO
  • Bài 15: Bước 4 – Đánh giá và định vị lại
 • PHẦN 3: QUẢN LÝ RỦI RO PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH – GIAO DỊCH

  • Bài 16: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
  • Bài 17: Chuyển giao rủi ro
  • Bài 18: Rủi ro bảo đảm thanh toán
  • Bài 19: Hủy bỏ, tạm ngừng và chấm dứt
  • Bài 20: Chế tài hợp đồng
  • Bài 21: Nguồn luật và giải quyết tranh chấp
 • PHẦN 4: TỔNG KẾT

  • Trắc nghiệm cuối khóa
  • Đánh giá góp ý cho khóa học
  • Các khóa học có liên quan
  • Bài tiểu luận cuối khóa học

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.