Quản trị tài chính doanh nghiệp

Giúp bạn có quy trình để quản trị tài chính cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp.

Giảng viên: Phạm Thị Tuyết


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp có thể được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể, nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Để “sức khỏe” của doanh nghiệp được đảm bảo, “hệ thống” ấy cần phải lưu thông trơn tru, hiệu quả. Quản trị tài chính doanh nghiệp chính là công việc đảm bảo sự “lưu thông” ấy thông qua việc áp dụng các nguyên tắc tài chính để đưa ra các quyết định và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả.

Vậy làm sao để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả?

Khóa học Quản trị tài chính doanh nghiệp của giảng viên Phạm Thị Tuyết sẽ giúp bạn nắm được đầy đủ kỹ năng để quản trị tốt.

Khóa học sẽ giúp học viên biết cách tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận bằng cách kiểm soát tốt dòng tiền, hướng dẫn về các biện pháp huy động vốn hiệu quả đồng thời tối ưu hóa vốn trong việc quản trị doanh nghiệp, cung cấp giải pháp quản trị những rủi ro tài chính từ việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền, kế hoạch thuế.
Bạn sẽ có kiến thức nền tảng về thuế, các biện pháp để tối ưu thuế và ngăn ngừa sai – phạt thuế đối với doanh nghiệp; biết cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản trị nhân sự một cách có hệ thống
Giảng viên sẽ hướng dẫn đọc hiểu báo cáo tài chính, hướng dẫn lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn. Đặc biệt người học sẽ được tặng file quy trình chuẩn hóa quản lý tài chính: quy trình bán hàng thu tiền, quản lý hàng tồn kho, quy trình tuyển dụng đào tạo, phần mềm để lập kế hoạch tài chính, các mẫu biểu trong doanh nghiệp,…

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn.


Bạn sẽ học được gì

  • Biết cách quản trị, sử dụng, đầu tư vốn sao cho hiệu quả
  • Có khả năng kiểm soát dòng tiền thu – chi khiến lợi nhuận tăng cao
  • Quản trị nhân sự một cách có hệ thống, từ việc tuyển dụng đào tạo và chế độ phúc lợi cho người lao động
  • Lập được kế hoạch tài chính để đưa ra quyết định kinh doanh
  • Có kiến thức nền tảng về thuế để giảm thiểu rủi ro sai – phạt thuế
  • Có kiến thức trong việc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp, vốn đầu tư, ngành nghề kinh doanh
  • Có kiến thức về hợp đồng lao động: dài hạn, thử việc, giao khoán, …
  • Có kiến thức về chế độ bảo hiểm, tối ưu chi phí bảo hiểm cho doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:03:34
 Phần 2: Nguyên tắc Quản lý Tài chính
 Bài 2: Nguyên tắc Quản lý Tài chính 0:04:12
 Phần 3: Báo cáo Tài chính
 Bài 3: Báo cáo Tài chính, đọc hiểu BCTC 0:11:39
 Phần 4: Các dòng vào và quản trị dòng vào trong doanh nghiệp
 Bài 4: Quyết định lựa chọn loại hình doanh nghiệp 0:10:51
 Bài 5: Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp 0:08:32
 Bài 6: Xây dựng quy trình bán hàng và thu hồi công nợ 0:30:29
 Bài 7: Quyết định vay vốn và những điều cần lưu ý 0:09:26
 Bài 8: Quyết định đầu tư vốn và những điều cần lưu ý 0:06:45
 Bài 9: Quyết định đầu tư dự án 0:13:39
 Phần 5: Các dòng ra và quản trị các dòng ra trong doanh nghiệp
 Bài 10: Quản lý mua hàng – trả nợ – hàng tồn kho
 Bài 11: Xây dựng quy chế lương 0:13:10
 Bài 12: Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp và tối ưu thuế 0:16:31
 Phần 6: Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp
 Bài 13: Lợi ích của việc lập kế hoạch tài chính
 Bài 14: Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 0:20:43

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.