Quy trình thiết lập kế hoạch – Chinh phục mục tiêu

Giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cách thức thiết lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra.

Giảng viên: Trường NguyễnTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Trong  cuộc sống và công việc chúng ta có rất nhiều thứ cần phải làm và thực hiện đúng theo mục tiêu và thời hạn đã đưa ra.
Tuy nhiên, thời gian là hữu hạn, thế nên nếu bạn không có sự hoạch định và kiểm soát tốt, thì rất có thể hiệu quả thực hiện sẽ không cao, có khi lại mang đến những kết quả không tốt.

Khóa huấn luyện Quy trình thiết lập kế hoạch – Chinh phục mục tiêu sẽ giúp bạn: Cài đặt tư duy thiết lập kế hoạch rõ ràng, chi tiết, thiết lập kế hoạch Ngắn hạn – Trung hạn  – Dài hạn, có kỹ năng phân công công việc, tận dụng tối đa các nguồn lực; hướng dẫn và sử dụng thành thạo công cụ PDCA, SMART, 5W1H1C, Ma trận quản lý thời gian Esseinhower, quy luật 80/20, lịch 168 giờ, phương pháp POMODORO, quy trình quản trị rủi ro.
Giảng viên Nguyễn Trường với những kinh nghiệm thực tế và kỹ năng tích lũy được sẽ chia sẻ với bạn những điều cần có, những bí quyết thực hiện quy trình thiết lập kế hoạch, chinh phục các mục tiêu đã đề ra.

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để nắm bắt cách thức thiết lập kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình.


Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch , thiết lập mục tiêu
  • Thiết lập kế hoạch Ngắn hạn – Trung hạn  – Dài hạn với lộ trình chi tiết
  • Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ việc lập kế hoạch hiệu quả
  • Kỷ luật bản thân, đánh tan sự trì hoãn
  • Kỹ năng giao việc, kỹ năng quản lý nhân sự để chinh phục mục tiêu
  • Kỹ năng đo lường, cải tiến trong công việc

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch 0:02:55
 Bài 2: Chân dung của người thành công và thất bại 0:04:40
 Bài 3: Tầm nhìn và Sứ Mệnh 0:03:30
 Phần 2: Thiết lập kế hoạch
 Bài 4: Nguyên tắc PDCA – Tổng quan 0:03:15
 Bài 5: Nguyên tắc PDCA – Plan kế hoạch 0:04:15
 Bài 6: Nguyên tắc PDCA – Do hành động 0:02:59
 Bài 7: Nguyên tắc PDCA – Check kiểm tra 0:03:31
 Bài 8: Nguyên tắc PDCA – Action tối ưu , cải tiến 0:03:24
 Bài 9: Phân loại mục tiêu 0:04:23
 Bài 10: Kế hoạch Ngắn hạn – Trung Hạn – Dài Hạn 0:03:21
 Bài 11: Ma trận quản lý thời gian Eisen Hower 0:06:17
 Bài 12: Thiết lập lịch 168h 0:06:32
 Bài 13: Nguyên tắc thiết lập mục tiêu SMART 0:05:02
 Bài 14: Quy tắc 1 phút 0:03:32
 Bài 15: Công thức 5W2H2C 0:06:12
 Bài 16: Bản kế hoạch kinh doanh BMC 0:04:32
 Bài 17: To do list 0:05:45
 Bài 18: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự 0:08:28
 Bài 19: Ngày quan trọng , sự kiện nổi bật 0:04:24
 Bài 20: 5 nguồn lực 5M 0:05:23
 Bài 21: Quy trình giao việc 0:04:51
 Bài 22: Kế hoạch tài chính cá nhân 0:05:29
 Bài 23: Tháp nhu cầu Mashlow 0:04:12
 Bài 24: Quản trị rủi ro – P1 0:04:12
 Bài 25: Quản trị rủi ro – P2 0:05:57
 Bài 26: Nguyên tắc tập trung Pomodoro 0:04:05
 Bài 27: Chia nhỏ công việc WBS 0:05:33
 Bài 28: Biểu đồ Gantt 0:04:27
 Bài 29: Nguyên tắc 4D 0:06:00
 Bài 30: Quy trình 5S 0:05:32
 Bài 31: Phương pháp KANBAN 0:05:24
 Bài 32: Định vị bản thân và đội nhóm đang ở đâu 0:08:33
 Bài 33: Phương pháp OKR 0:04:04
 Bài 34: Hội chứng Sinh viên 0:03:54
 Bài 35: Quản trị Email 0:04:38
Bài 36: Học từ sai lầm
 Bài 37: Giá trị của thời gian 0:06:32
 Bài 38: Quy trình thống nhất Deadline 0:04:33
 Phần 3: Ứng dụng thực tế
 Bài 39: Thiết lập kế hoạch trên bảng Excel 0:08:03
 Bài 40: Lập kế hoạch trên Mindmap Online 0:10:40
 Bài 41: Thiết lập mô hình kinh doanh mẫu 0:13:15
 Bài 42: Lịch 168 trên Excel 0:07:03
 Bài 43: Hướng dẫn Google Calendar 0:09:28
 Bài 44: Tổng Kết 0:01:39

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.