Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh

Hướng dẫn đọc bài, dịch bài, cung cấp từ vựng và chiến thuật làm các dạng bài đọc khác nhauTìm Hiểu Thêm

Mô tả khoá học

– Khóa học này sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, hướng dẫn giải chi tiết một bài đọc.

– Hướng dẫn đọc bài, dịch bài, cung cấp từ vựng và đặc biệt là cung cấp các chiến thuật làm các dạng bài đọc khác nhau, các câu hỏi khác nhau.

– Khóa học đặc biệt chú trọng vào hai dạng bài đọc: đọc hiểu và đọc điền. Ngoài ra, các chủ điểm của các bài đọc trong khóa đọc hiểu được chọn lựa một cách kĩ lưỡng và chủ đề của các bài đọc bao trùm toàn bộ mọi khía cạnh của cuộc sống.

Yêu cầu của khóa học

  • Môi trường học tập yên tĩnh
  • Máy tính có kết nối Internet

Lợi ích từ khóa học

  • Khóa học hướng tới việc cung cấp cho người học vốn tư vựng phong phú theo chủ đề, làm quen với nhiều dạng bài đọc khác nhau, nhiều chủ đề đọc khác nhau. Từ đó giúp hình thành thói quen và niềm say mê đọc.
  • Giúp người học nắm được các chiến lược làm các dạng bài đọc để đạt được kết quả cao nhất trong các bài thi.
  • Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa học người học sẽ phát triển được các kĩ năng đọc hiểu cũng như dịch thuật.

Đối tượng mục tiêu

  • Học sinh luyện thi THPT Quốc gia
  • Học sinh ôn chuyên, học sinh ôn học sinh giỏi, người học muốn luyện thi để lấy các chứng chỉ B1,B2, C1
  • Người muốn cải thiện kĩ năng đọc hiểu.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Gap=-Filling
 Bài 1: Hướng dẫn học hiệu quả 0:13:42
 Bài 2: Global Warming 0:04:12
 Bài 3: Stress 0:06:28
 Bài 4: Stress(cont) 0:07:12
 Bài 5: Why is education important? 0:05:37
 Bài 6: Teaching English 0:03:57
 Bài 7: Learning Disabilities 0:05:13
 Bài 8: A missing subject 0:04:02
 Bài 9: Early writing and alphabets 0:03:36
 Bài 10: Environmental concerns 0:04:51
 Bài 11: Endangered species 0:11:53
 Bài 12: Changes in ecosystems 0:04:53
 Bài 13: Computer games 0:04:17
 Bài 14: The disadvantages of computers 0:05:15
 Bài 15: Internet Addiction syndrome 0:07:07
 Bài 16: Oxford University 0:04:42
 Bài 17: Football 0:04:09
 Bài 18: Selling a new product 0:03:56
 Bài 19: Telephones 0:04:24
 Bài 20: The sharing of childcare responsibilities 0:05:45
 Bài 21: John F Kennedy 0:11:45
 Bài 22: A famous painter 0:12:48
 Bài 23: The wolfman 0:03:10
 Bài 24: An extraordinary woman 0:08:48
 Bài 25: Health 0:08:10
 Bài 26: Tourist Industry 0:09:55
 Bài 27: Feminism 0:08:11
 Phần 2: Reading Comprehension
 Bài 28: Succession 0:12:36
 Bài 29: Marian Anderson – a famous black singer 0:11:27
 Bài 30: Peter Illich Tchaikovsky 0:07:39
 Bài 31: The angel of the battlefield 0:11:37
 Bài 32: Time for coffee 0:06:05
 Bài 33: Energy Drinks 0:08:00
 Bài 34: Bees 0:07:37
 Bài 35: Dinosaurs 0:09:44
 Bài 36: Butterflies 0:11:02
 Bài 37: Desert Animals 0:15:53
 Bài 38: The history of Automobile 0:11:56
 Bài 39: The history of Refrigerator 0:12:43
 Bài 40: Electricity 0:09:00
 Bài 41: Cars in the future 0:14:06
 Bài 42: Body language 0:07:35
 Bài 43: Gestures and space 0:11:23
 Bài 44: Ways of socializing 0:09:06
 Bài 45: Wikipedia 0:10:59
 Bài 46: The radar 0:13:53
 Bài 47: The economic history of the United States 0:12:25
 Bài 48: Friendships 0:03:58
 Bài 49: The culture of American friendships 0:10:04
 Bài 50: The Catskills 0:14:10
 Bài 51: The traveling of the European 0:10:37
 Bài 52: Traveling in the USA 0:04:16
 Bài 53: The Winterthur Museum 0:18:25
 Bài 54: Books 0:08:57
 Bài 55: Self-help Books 0:10:57
 Bài 56: Educational reforms 0:07:31
 Bài 57: Are human beings getting smarter? 0:13:54
 Bài 58: Higher education in the USA 0:08:49
 Bài 59: How to bring up a child 0:09:47
 Bài 60: Psychological education 0:09:03
 Bài 61: Teaching in the USA 0:09:12
 Bài 62: How to choose a career 0:15:16
 Bài 63: Family 0:14:03
 Bài 64: Types of family 0:03:03
 Bài 65: Birth order 0:15:15
 Bài 66: Evolution 0:08:40
 Bài 67: Reactions to food 0:11:49
 Bài 68: The principles of use and disuse 0:12:50
 Bài 69: Earthquakes and tsunamis 0:14:16
 Bài 70: Swine influenza 0:12:56
 Bài 71: Global emissions of carbon dioxide 0:11:58
 Bài 72: How to survive in airline accidents 0:09:50
 Bài 73: Precautions to protect their home 0:12:55
 Bài 74: Latchkey children 0:12:24
 Bài 75: Survey 0:13:55
 Bài 76: Application for admission 0:13:40
 Bài 77: Mars 0:05:37
 Bài 78: The biologist’s role in society 0:09:58
 Bài 79: How to make fire 0:07:49

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.