Render ngoại thất nâng cao trong 3DsMax Vray

3DS Max là phần mềm hiện hình 3D phổ biến nhất hiện nay. Với 3DS Max, cùng sự kết hợp render ngoại thất bằng VRay và xử lý hậu kỳ bằng Photoshop, chúng ta có thể cho ra một hình ảnh chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và chủ đầu tư.

Giảng viên: Đặng Ngân SơnTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

3DS Max là phần mềm hiện hình 3D phổ biến nhất hiện nay. Với 3DS Max, cùng sự kết hợp render ngoại thất bằng VRay và xử lý hậu kỳ bằng Photoshop, chúng ta có thể cho ra một hình ảnh chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và chủ đầu tư.

Hãy đến với khóa học Render ngoại thất nâng cao trong 3DsMax Vray tại Unica.vn.

Áp dụng dựng hình cho nội thất đơn giản gồm tường, cửa đi, cửa sổ, vật dụng, gường ngủ…

Tìm hiểu công cụ dựng hình kiến trúc mặc định của 3DS Max như dựng tường, lan can, các loại cửa đi, cửa sổ, cầu thang…

Áp dụng công cụ đã học để dựng hình một biết thự từ nền đến mái, các cửa và những chi tiết kiến trúc khác.

Tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng render 3ds max bằng VRay, ngoại cảnh, ngày đêm.

Bạn sẽ học được gì

  • Thành thạo Render Ngoại thất nâng cao trong 3DsMax Vray.
  • Đủ khả năng làm việc tại các công ty Kiến trúc – Nội thất

Nội dung khóa học

 Phần 1: Bài học
 Bài 1: Ánh sáng ngoại thất sử dụng Vray Sun và Vray Dome Light (P.1) 0:12:34
 Bài 2: Ánh sáng ngoại thất sử dụng Vray Sun và Vray Dome Light (P.2) 0:17:20
 Bài 3: Ánh sáng ngoại thất sử dụng Vray Sun và Vray Dome Light (P.3) 0:29:30
 Bài 4: Ánh sáng ngoại thất sử dụng Vray Sun và Vray Dome Light (P.4) 0:14:46
 Bài 5: Hướng dẫn xuất file CAD sang 3Ds Max 0:25:12
 Bài 6: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.1) 0:31:27
 Bài 7: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.2) 0:30:02
 Bài 8: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.3) 0:27:45
 Bài 9: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.4) 0:33:25
 Bài 10: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.5) 0:32:06
 Bài 11: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.6) 0:38:08
 Bài 12: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.7) 0:29:30
 Bài 13: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.8) 0:28:59
 Bài 14: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.9) 0:24:57
 Bài 15: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.10) 0:31:14
 Bài 16: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.11) 0:28:24
 Bài 17: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.12) 0:29:50
 Bài 18: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.13) 0:29:47
 Bài 19: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.14) 0:32:23
 Bài 20: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.15) 0:35:08
 Bài 21: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.16) 0:31:13
 Bài 22: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.17) 0:24:52
 Bài 23: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.18) 0:27:17
 Bài 24: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.19) 0:25:57
 Bài 25: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.20) 0:34:00
 Bài 26: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.21) 0:35:50
 Bài 27: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.22) 0:33:07
 Bài 28: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.23) 0:25:57
 Bài 29: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.24) 0:30:36
 Bài 30: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (P.25) 0:32:50
 Bài 31: Đặt ánh sáng render ngoại thất trong Vray 0:29:03
 Bài 32: Làm vật liệu hoàn thiện khung cảnh ngoại thất 0:25:18
 Bài 33: Hậu kỳ photoshop khung cảnh ngoại thất 0:26:18
 Bài 34: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P1) 0:58:54
 Bài 35: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P2) 0:46:45
 Bài 36: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P3) 0:19:47
 Bài 37: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P4) 0:17:59
 Bài 38: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P5) 0:54:35
 Bài 39: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P6) 0:34:59
 Bài 40: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P7) 0:32:24
 Bài 41: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (p8) 0:47:01
 Bài 42: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P9) 0:48:21
 Bài 43: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P10) 0:43:59
 Bài 44: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P11) 0:52:19
 Bài 45: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P12) 1:31:39
 Bài 46: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P13) 0:36:35
 Bài 47: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P14) 0:49:36
 Bài 48: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P15) 0:32:24
 Bài 49: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P16) 0:44:25
 Bài 50: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P17) 0:41:11
 Bài 51: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P18) 0:39:25
 Bài 52: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P19) 0:38:14
 Bài 53: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P20) 1:10:24
 Bài 54: Hướng dẫn dựng hình ngôi nhà từ container (P22) 0:32:12

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.