Tập online – Thay đổi hình thể cấp tốc

Nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản để tập luyện, giúp săn chắc cơ và giảm tình trạng đau mỏi cho cơ thể.

Giảng viên: Trần Hồng Vân


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn cơ thể mình khỏe mạnh và săn chắc hơn?

Bạn đang gặp phải tình trạng như đau mỏi vay gáy, đau lưng, các khớp không linh hoạt?

Đến ngay với khóa học Tập online – Thay đổi hình thể cấp tốc của giảng viên Trần Hồng Viên.

Khoá học này gồm 2 phần. Phần 1 xoay quanh các nội dung bài tập về: core ( cơ trọng tâm), giúp ổn định cơ thể, điều chỉnh tư thế cơ bản, nâng cao thể lực tăng dần cho học viên. Ngoài ra, học viên sẽ cảm nhận tốt từng nhóm cơ, chuyển động cơ bản đúng đắn nhất. Phần 2 tập trung vào Push ( chuyển động đẩy), Pull (chuyển động kéo), Lunge( chuyển động bước đi), Rotation ( chuyển động xoay), các động tác nâng cao để thay đổi hình thể. Ngoài ra học viên nắm bắt được toàn bộ kiến thức cơ bản về gym. Khoá học này giải quyết vấn đề tư thế, chuyển động cơ bản của người mới bắt đầu. Khắc phục các vấn đề của dân văn phòng: Đau mỏi cổ, vai, gáy, đau mỏi lưng dưới, ổn định cơ thể và linh hoạt các khớp.                                                             Khóa học được xây dựng cho người mói bắt đầu tập luyện với nội dung bài bản, kĩ lưỡng, độ khó tăng dần, khách không bị choáng ngợp và bị nản, duy trì hứng thú tập luyện.

Sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản bằng với người tập có kèm huấn luyện viên, cảm nhận cơ tối đa và có thể tự sắp xếp lịch tập luyện cá nhân, giúp săn chắc các vòng, giảm tối đa tình trạng văn phòng như: đau mỏi cổ vai gáy, lưng dưới, giúp cơ thể khoẻ mạnh và sức đề kháng cải thiện.

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để có một cơ thể khỏe đẹp và dẻo dai, tràn đầy sức sống.


Bạn sẽ học được gì

  • Nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản bằng với người tập có kèm huấn luyện viên.
  • Cảm nhận cơ tối đa và có thể tự sắp xếp lịch tập luyện cá nhân.
  • Giúp săn chắc các vòng
  • Giảm tối đa tình trạng văn phòng như: đau mỏi cổ vai gáy, lưng dưới, giúp cơ thể khoẻ mạnh và sức đề kháng cải thiện.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Functional for beginer & Advanced Functional
 Bài 1: Core ( bird dog, plank, side plank, dead bug, super man) 0:05:10
 Bài 2: Cardio ( high knee, jump jack, in and out, squat, moutain climber) 0:03:34
 Bài 3: Function ( cat cow, side squat, face pull with ban, hip thrust, chair dips) 0:05:31
 Bài 4: Core ( bird dog,plank push up, side plank, leg raise, super man raise) 0:05:29
 Bài 5: Cardio ( butt kick, subway shufle, half burpee, high knee, curl up) 0:03:34
 Bài 6: Function ( step up, scapula push up, hip thust, external rotation with ban, kick back) 0:07:15
 Bài 7: Core ( High plank with shoulder touch, dead bug, 1 leg plank,wall sit) 0:04:03
 Bài 8: Cardio ( Jumping jack, flutter kick, squat, half burpee, leg raise) 0:03:34
 Bài 9: Function ( cat cow, side squat, face pull with ban, step u, split squat & shoulder opener) 0:08:31
 Bài 10: Core ( Plank, bird dog, side plank, supperman) 0:04:49
 Bài 11: Cardio ( moutain climber, full burpee, high knee, in & out, toe touch) 0:03:34
 Bài 12: Function (scapula push up,hip thrust with ban,external rotation with ban, kick back, hip hinghe) 0:06:30
 Bài 13: Cardio ( subway shufle, jumping jack, moutain climber, burpee, curl up) 0:04:31
 Bài 14: Core ( side plank, dead bug, plank push up, V sit hold) 0:04:51
 Bài 15: Function ( hip thrust with ban, knee push up, side squat, face full with ban) 0:03:19
 Bài 16: Cardio (high knee, in & out, squat & side kick, subway shufle, leg raise) 0:04:33
 Bài 17: Core (high plank & kick back, bird dog, plank, side plank & twist) 0:06:17
 Bài 18: Function (external rotation & shoulder press, scapula push up, split squat & shoulder opener, step up & knee up) 0:07:40
 Bài 19: Cardio ( butt kick, jumping jack, hip raise, squat & step back, half burpee) 0:04:33
 Bài 20: Core ( high plank & shoulder touch, plank & side kick, side plank raise, dead bug with ban) 0:05:22
 Bài 21: Function ( side squat, knee push up with ban,hip thurst with foot elevated, cat cow with ban, split squat) 0:05:55
 Bài 22: Cardio ( subway shufle, moutain climber, in & out, toe touch) 0:03:50
 Bài 23: Core ( 1 leg plank, high plank & knee up, super man raise, bird dog) 0:05:12
 Bài 24: Function ( step up & knee up, face pull with ban, good morning, kick back wit ban) 0:04:29
 Bài 25: Leg ( squat with ban, split squat, single leg DL, hip thurst with foot elevated with ban) 0:06:39
 Bài 26: Push ( knee push up with ban, shoulder press with ban, floor chest press with ban, chair dips) 0:04:02
 Bài 27: Pull (deadlift with ban, lat pull down with ban, seated row with ban, bicep curl with ban) 0:04:56
 Bài 28: Core (Russian twist, heel touch, leg raise & hip raise, crunch) 0:03:47
 Bài 29: Leg (front squat with ban, bulgarian split squat, eccentric 1 leg squat, stiff leg dead lift with ban)
 Bài 30: Push ( knee push up with ban, shrug with ban, floor chest press with ban, front shoulder raise with ban) 0:04:01
 Bài 31: Pull (bent over row with ban, rear delt row, upright row with ban, bicep curl with ban,) 0:03:18
 Bài 32: Core ( leg raise, laying side kick, plank, side plank raise) 0:06:30
 Bài 33: Leg ( lunges, bulgarian split squat, 1 leg DL, hip thurst with foot elevated with ban) 0:06:06
 Bài 34: Push (knee push up, shoulder press with ban, chair dips, tricep push down with ban) 0:04:18
 Bài 35: Pull (dead lift with ban, lat pull down with ban, seated row with ban, face pull with ban) 0:03:48
 Bài 36: Cardio ( jumping jack, burpee, in & out, butt kick, toe touch) 0:04:54
 Bài 37: Leg (squat with ban, bulgarian split squat, eccentric 1leg squat, step up & twist) 0:07:08
 Bài 38: Push ( floor chest press with ban, front shoulder raise, plank push up, tricep kick back with ban 0:04:09
 Bài 39: Pull (bent over row with ban, rear delt row, upright row, straight arm pull down with ban) 0:03:37
 Bài 40: Core (1 leg plank, sideplank & twist, curl up, superman raise) 0:06:20

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.