Thành Thạo Excel 2010 trong 10 giờ

Giảng viên: Nguyễn Văn HòaTìm Hiểu Thêm

Tin học văn phòng là một trong năm kỹ năng quan trọng nhất đối với nhân sự hiện đại. Trong đó, nhu cầu học Excel 2010 đang vô cùng lớn vì tầm quan trọng của nó trong học tập và công việc.

Nếu bạn là:

 • Nhân viên văn phòng trong các ngành: tài chính, kế toán, hay hành chính nhân sự…
 • Sinh viên tại các trường kinh tế, tài chính …
 • Hay những những người đã có kiến thức nhưng muốn ôn lại phần mềm Microsoft Excel.
 • Một người muốn tìm hiểu phần mềm Microsoft Excel.

Nếu bạn đang muốn:

 • Cải thiện trình độ và nắm bắt các thủ thuật Excel.
 • Tăng cường hiệu suất làm việc.
 • Thi lấy chứng chỉ để tốt nghiệp.
 • Tìm hiểu kiến thức và ôn tập Excel.

… thì khóa học: “Thành thạo Excel trong 10 giờ” của Giảng viên Nguyễn Văn Hòa, dành cho bạn. Khóa học này không chỉ là một khóa học căn bản mà có thể xem là một khóa Microsoft Excel nâng cao. Khóa học sẽ cho bạn cơ hội thực hành Excel 2010 và giúp bạn sử dụng phần mềm tin học này một cách hiệu quả.

Với hơn 50 video kiến thức trải dài từ cơ bản đến nâng cao. Chỉ trong 10 giờ, bạn có thể vừa học vừa thực hành ngay lập tức. So sánh kết quả từ bài tập bạn làm với chính giảng viên.

Sau khóa học, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Excel 2010 vào công việc hằng ngày một cách dễ dàng nhất.

Chi tiết khóa học

 • CHƯƠNG I: GIAO DIỆN VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCEL 2010

  • Bài 01: Làm quen với giao diện Excel 2010
  • Bài 02: Khái niệm về Workbooks/Sheets/Cells/Rows/Columns trong Excel
  • Bài 03: Tìm hiểu về Templates
  • Bài 04: Cách tạo mới, mở và lưu Workbook
  • Bài 05: Những tùy chọn trong Excel (Excel Options)
  • Bài trắc nghiệm chương I
 • CHƯƠNG II – CÁC THANH CÔNG CỤ (TOOLBARS)

  • Bài 06: Thanh công cụ Ribbon
  • Bài 07: Thanh công cụ truy cập nhanh – Quick Access Toolbar
  • Bài 08: Thanh công cụ mini – Mini Toolbar
 • CHƯƠNG III – BẢO MẬT, LƯU TRỮ VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU

  • Bài 09: Hướng dẫn đặt mật khẩu
  • Bài 10: Chế độ lưu trữ và khôi phục trong Excel
  • Bài trắc nghiệm chương II và III
 • CHƯƠNG IV – NHẬP VÀ XÓA DỮ LIỆU

  • Bài 11: Cách nhập dữ liệu vào bảng tính và điều chỉnh kích thước Rows/Columns
  • Bài 12: Định dạng các dữ liệu có dạng chuỗi/công thức/số học
  • Bài 13: Nhập dữ liệu có định dạng ngày tháng – Date Formats
  • Bài 14: Nhập dữ liệu nhanh chóng với tính năng Fill
  • Bài trắc nghiệm chương IV
 • CHƯƠNG V – ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH (WORKSHEET) VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

  • Bài 15: Cách thay đổi giao diện bảng tính với Themes và Cell Styles
  • Bài 16: Các thao tác Chèn/Xóa/Ẩn hàng và cột
  • Bài 17: Các thao tác Copy/Cut/Paste/Paste Special
  • Bài 18: Ngắt dòng và Căn chỉnh dữ liệu tùy ý bằng tính năng Wrap Text/Orientation/Cell Alignment
  • Bài 19: Tìm hiểu về các tính năng liên quan đến hình ảnh và hiệu ứng chữ với Shapes/Picture/Clip Art/WordArt/SmartArt
  • Bài 20: Gộp ô (Merging Cells) và tạo viền (Borders)
  • Bài 21: Tạo thêm chú thích bằng thao tác Insert Comments
  • Bài 22: Tìm hiểu các lệnh Di chuyển/Sao chép/Chèn/Đổi tên/Xóa/Khóa và tạo nhiều Worksheets
  • Bài 23: Cách tìm kiếm và thay thế dữ liệu nhanh chóng
  • Bài 24: Cách lưu Workbooks và định dạng File PDF/CSV
  • Bài trắc nghiệm chương V
 • CHƯƠNG VI – QUẢN LÝ DỮ LIỆU (MANAGE DATA)

  • Bài 25: Sắp xếp (Sorting) dữ liệu trong Sheets
  • Bài 26: Lọc (Filtering) dữ liệu mong muốn trong Sheets
  • Bài 27: Tìm hiểu về bảng dữ liệu (Tables): cách tạo mới/thay đổi kích thước/đặt tên/định dạng
  • Bài 28: Tìm hiểu về bảng dữ liệu (Tables): loại bỏ dữ liệu trùng lặp
  • Bài trắc nghiệm chương VI
 • CHƯƠNG VII – CÔNG THỨC (FORMULAS) VÀ HÀM TÍNH TOÁN (FUNCTIONS)

  • Bài 29: Giới thiệu về công thức và hàm tính toán trong Excel 2010 (các điểm mới so với phiên bản cũ)
  • Bài 30: Cách thức tham chiếu dữ liệu
  • Bài 31: Rà soát lỗi – Finding Errors
 • CHƯƠNG VIII – ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL FORMATTING)

  • Bài 32: Định dạng dữ liệu theo điều kiện thông qua tính năng Conditional Formatting
  • Bài trắc nghiệm chương VII và VIII
 • CHƯƠNG IX – MỘT SỐ HÀM (FUNCTIONS) CHỨC NĂNG CƠ BẢN

  • Bài 33: Hàm về điều kiện/logic cơ bản: IF/AND/OR/NOT/TRUE/FALSE
  • Bài 34: Hàm đếm các ô chứa số/dữ liệu/ô trống: COUNT/COUNTA/COUNTBLANK
  • Bài 35: Hàm đếm có 1 hay nhiều điều kiện: COUNTIF/COUNTIFS
  • Bài 36: Hàm tính tổng có hoặc không có điều kiện: SUM/SUMIF
  • Bài 37: Hàm tính giá trị trung bình/trung vị: AVERAGE/MEDIAN
  • Bài 38: Hàm liên quan đến so sánh giá trị: MIN/MAX/LARGE/SMALL
  • Bài 39: Hàm liên quan đến ký tự: Cộng chuỗi/Độ dài chuỗi/Tìm kiếm/Thay thế/Định vị trí
  • Bài 40: Hàm dò tìm dữ liệu theo cột: VLOOKUP
  • Bài 41: Hàm dò tìm dữ liệu theo hàng: HLOOKUP
  • Bài 42: Xác định tính hợp lệ của dữ liệu với tính năng Data Validation
  • Bài trắc nghiệm chương IX
 • CHƯƠNG X – CÁC ĐỒ BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ (GRAPHS VÀ CHARTS)

  • Bài 43: Tìm hiểu về các loại biểu đồ (Charts)
  • Bài 44: Các thao tác định dạng đồ thị cơ bản (Basic Format)
 • CHƯƠNG XI – LẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ VỚI PIVOTTABLES VÀ PIVOTCHARTS

  • Bài 45: Giới thiệu về PivotTables
  • Bài 46: Áp dụng PivotTables để làm báo cáo số liệu
  • Bài 47: Cách vẽ PivotCharts
  • Bài trắc nghiệm chương X và XI
 • CHƯƠNG XII – CHẾ ĐỘ XEM (VIEW) VÀ IN ẤN (PRINT)

  • Bài 48: Các thao tác liên quan đến Workbook Views/Zoom/Freeze
  • Bài 49: Chế độ in ấn (Print)
  • Bài 50: Cách chọn dữ liệu, xác định vị trí và in ấn Charts
  • Bài 51: Tìm hiểu về Headers/Footers/Margins
  • Bài trắc nghiệm chương XII
 • CHƯƠNG XIII – NHÂN ĐÔI HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC VỚI CÁC THỦ THUẬT

  • Bài 52: Nhập liệu và tính toán nhanh chóng với tổ hợp phím Ctrl + Enter
  • Bài 53: Chuyển đổi dữ liệu tính toán sang giá trị nhập liệu chỉ với 1 thao tác rê chuột
  • Bài 54: Nhập chính xác ngày giờ/tháng năm mà không cần phải xem lịch
  • Bài 55: Điều chỉnh kích thước dòng và cột trong tích tắc theo ý muốn
  • Bài 56: Tạo biểu đồ ngay lập tức với phím tắt F11 hoặc tổ hợp phím Alt + F1
  • Bài 57: 1 số phím tắt giúp lựa chọn dữ liệu hàng/cột/bảng theo ý muốn nhanh chóng
  • Bài 58: Nhận diện và kiểm tra các ô dữ liệu tính toán bằng hàm với tính năng Trace Precedents and Trace Dependents
  • Bài trắc nghiệm chương XIII
  • Đánh giá và góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan
  • Tiểu luận cuối khóa

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.