Thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

Làm chủ kiến thức về chứng chỉ MOS Excel 2013, tự tin đi thi MOS Excel 2013 đạt điểm caoTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

MOS là chuẩn đầu vào của nhiều doanh nghiệp lớn, MOS là chứng chỉ tin học văn phòng được công nhận toàn cầu.

Khóa học “Thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS” sẽ giúp học viên làm chủ kiến thức về chứng chỉ MOS Excel 2013 và sẵn sàng đi thi đạt điểm cao và pass chứng chỉ MOS Excel 2013. Chứng chỉ MOS tại Việt Nam do công ty IIG Việt Nam độc quyền cung cấp bài thi và chứng chỉ.

Hiện tại, đây là khóa học đầu tiên trên thị trường Elearning giảng dạy về chứng chỉ MOS 2013. Một vài khóa học trên mạng đang chỉ giảng dạy phiên bản 2010.

Bạn sẽ học được gì?

  • Được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đi thi đỗ chứng chỉ MOS Excel 2013 với điểm số cao nhất
  • Trở thành chuyên gia tin học văn phòng được Microsoft công nhận toàn cầu.
  • Học viênđạt chứng chỉ MOS sẽ có ưu thế và nổi bật hơn trong mắt các nhà tuyển dụng.
  • Học viên có thể sử dụng chứng chỉ bản mềm MOS 2013 để nộp đơn xin việc ngay sau khi thi đỗ. Bản cứng sẽ được chuyển về Việt Nam sau 6 -8 tuần
  • Tự tin làm chủ phần mềm Excel, góp phần nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc

Đối tượng đào tạo

  • Sinh viên các trường đại học, đặc biệt là các trường yêu cầu chứng chỉ MOS là chuẩn đầu ra như Đại học kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Hàng hải Hải Phòng, Đại học Thái Nguyên.
  • Sinh viên các trường muốn hoàn thiện kỹ năng và cạnh tranh khi xin việc
  • Học viên có độ tuổi từ 13 – 22 muốn tham dự kỳ thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC và có cơ hội sang Mỹ dự thi.
  • Giảng viên/Giáo viên các trường muốn đứng lớp cần thi chứng chỉ MOS làm chuẩn đầu vào.
  • Bất kỳ ai muốn nâng cao kiến thức kinh nghiệm làm việc với phần mềm EXCEL

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học và các tài liệu trong khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:03:00
 Bài 2: Chứng chỉ MOS 0:05:43
 Bài 3: Giới thiệu cách sử dụng tài liệu, file lý thuyết, bài tập 0:06:26
 Phần 2: Giao diện Excel 2013 và các thao tác cơ bản
 Bài 4: Các thành phần chính của bảng tính Excel 0:06:52
 Bài 5: Các TAB chính trên thanh RIBBON 0:03:48
 Bài 6: Tìm hiểu về TAB ngữ cảnh 0:02:39
 Bài 7: Tìm hiểu về Group/Command/ một số câu hỏi với Ribbon 0:04:51
 Bài 8: Một số thao tác cơ bản với Excel 0:09:47
 Phần 3: Thực hành với Tab FILE_BackStage View
 Bài 9: Tạo mới văn bản sử dụng chuột, phím tắt và phím ALT 0:03:45
 Bài 10: Mở một văn bản có sẵn 0:03:38
 Bài 11: Sử dụng SAVE và SAVE AS 0:05:33
 Bài 12: Sử dụng chức năng Check for Issue và Document Properties 0:03:46
 Bài 13: Sử dụng EXPORT, CLOSE, EXCEL OPTION 0:04:49
 Bài 14: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FILE 0:09:23
 Phần 4: Thực hành với Tab HOME
 Bài 15: Những lệnh sử dụng chuột phải với Sheet 0:11:50
 Bài 16: Nhóm lệnh Clipboard 0:08:03
 Bài 17: Nhóm lệnh Font 0:04:11
 Bài 18: Nhóm lệnh Alignment 0:07:20
 Bài 19: Nhóm lệnh Format Number 0:09:25
 Bài 20: Giới thiệu ứng dụng của Conditional Formating, Chart, Sparkline tạo báo cáo dạng Dashboard 0:03:08
 Bài 21: Sử dụng Conditional Formatting 0:07:08
 Bài 22: Tạo Formatted Table / Unfomartted Table 0:07:20
 Bài 23: Sử dụng Cell Styles và thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng 0:04:47
 Bài 24: Sử dụng Fill Series và Autofill 0:08:30
 Bài 25: Sử dụng chức năng Sort & Filter và Clear Format 0:09:24
 Bài 26: Sử dụng chức năng Find & Replace 0:08:52
 Bài 27: Sử dụng chức năng Go to và Go to Special 0:03:38
 Bài 28: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB HOME 0:21:35
 Phần 5: Thực hành với Tab INSERT
 Bài 29: Sử dụng PivotTable và Recommended PivotTable 0:07:49
 Bài 30: Cách chèn Picture – Shapes – SmartArt 0:10:48
 Bài 31: Vẽ biểu đồ và tùy chỉnh biểu đồ 0:15:35
 Bài 32: Vẽ đường Sparklines 0:06:00
 Bài 33: Sử dụng Hyperlink 0:09:24
 Bài 34: Chèn Header & Footer 0:05:49
 Bài 35: Chèn Text box và Object 0:03:36
 Bài 36: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB INSERT 0:15:49
 Phần 6: Thực hành với Tab Page Layout
 Bài 37: Sử dụng Themes – Margins – Orientation 0:07:06
 Bài 38: Sử dụng Size và Print Area 0:05:06
 Bài 39: Sử dụng Page Breaks và Print Titles 0:10:37
 Bài 40: Sử dụng Scale to fit và Sheet Options 0:05:26
 Bài 41: Sử dụng Print và Print Preview 0:07:40
 Bài 42: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB PAGE LAYOUT 0:09:06
 Phần 7: Thực hành với Tab FORMULAS
 Bài 43: Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ kết hợp, thứ tự tính toán, và cách nhập địa chỉ linh hoạt với phím F4 0:12:57
 Bài 44: Hai cách nhập hàm và cách tự học kiến thức hàm với bất kỳ hàm nào 0:09:40
 Bài 45: Các hàm LOGIC: IF, AND, OR, NOT, HÀM LỒNG NHAU 0:07:16
 Bài 46: Các hàm xử lý chuỗi: LEFT, MID, RIGHT, TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEN 0:07:56
 Bài 47: Các hàm tính toán tổng hợp: SUM, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF, COUNIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNIFS, AVERAGEIFS 0:13:24
 Bài 48: Cách đặt tên vùng dữ liệu và giới thiệu một số hàm Toán học, hàm tìm kiếm, hàm thời gian 0:08:09
 Bài 49: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FORMULAS 0:15:49
 Phần 8: Thực hành với Tab DATA
 Bài 50: Cách import dữ liệu từ 1 file Text 0:06:09
 Bài 51: Sử dụng Get External Data, Sort & Filter, Text to Columns 0:06:02
 Bài 52: Sử dụng Remove Duplicate và Data Validation 0:08:19
 Bài 53: Sử dụng Sub Total và Group, Ungroup 0:06:20
 Bài 54: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab DATA 0:07:56
 Phần 9: Thực hành với Tab REVIEW, VIEW VÀ DEVELOPER
 Bài 55: Thêm Comment vào ô dữ liệu 0:04:20
 Bài 56: Các chế độ VIEW, tùy chọn trong SHOW và ZOOM 0:06:36
 Bài 57: Sử dụng đóng băng màn hình Freeze Panes 0:05:19
 Bài 58: Sử dụng Split, New Windows 0:03:54
 Bài 59: Cách mở tab DEVELOPER, giới thiệu về Macro và VBA 0:08:46
 Bài 60: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab REVIEW, VIEW 0:07:12
 Phần 10: Tùy biến thanh Ribbon và Quick Access Toolbar
 Bài 61: Customize Ribbon và Customize Quick Access Toolbar 0:10:33
 Phần 11: Giới thiệu giao diện bài thi – cài đặt phần mềm thi thử – chữa bài thi thử
 Bài 62: Giới thiệu giao diện bài thi MOS Excel 2013 0:08:25
 Bài 63: Cài đặt phần mềm thi thử GMETRIX & Cách ôn tập/tài khoản ôn tập trên Gmetrix 0:11:48
 Bài 64: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 1 0:16:32
 Bài 65: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 2 0:13:26
 Bài 66: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 3 0:10:05
 Phần 12: Chiến lược làm bài thi thật – Cách đăng ký thi tại IIG Việt Nam
 Bài 67: Những việc cần làm để chuẩn bị thi 0:02:50
 Bài 68: Cách đăng ký dự thi 0:02:39
 Bài 69: Kinh nghiệm chuẩn bị tại phòng thi 0:03:33
 Bài 70: Chiến lược làm bài thi thật 0:04:26
 Bài 71: Hỗ trợ sau khóa học từ Master MOS 0:01:20

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.