Thành thạo với Google Spreadsheets

Sau khóa học bạn sẽ tự tin sử dụng thành thạo 2 phần mềm Google Sheet và Excel. Ứng dụng vào công việc hay học tập, vừa học vừa làmTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Hiện nay xu hướng phát triển điện toán đám mây ngày càng lớn mạnh, giải pháp Google Sheets ngày càng được nhiều công ty và tổ chức sử dụng, nắm được kiến thức về Google sheets sẽ làm cho công việc của bạn trở nên giá trị hơn.

Đây không phải là một khóa học lý thuyết tuần tuý, học viên sẽ vừa xem video vừa thực hành theo file kèm theo bài giảng được chuẩn bị sẵn.

Dù chưa có bất kỳ kiến thức nào về Excel, thì bạn cũng có thể tham gia được khoá học này.

Sau khi học khoá học, bạn có thể tự tin sử dụng được cả google Sheets và Excel.

Khoá học thực hiện mà không cần cài đặt thêm phần mềm, học viên có thể học trên cả máy tính bảng, điện thoại  tuy nhiên nên có bàn phím rời để nhập liệu và viết công thức dễ dàng hơn.

Học viên được làm quen với ngôn ngữ SQL rất hữu ích để làm báo cáo và trích lọc dữ liệu ngay trong Google Sheets.

Bạn sẽ học được gì?

  • Tự tin sử dụng thành thạo 2 phần mềm Google Sheet và Excel
  • Áp dụng vào công việc và học tập ngay, vừa học vừa làm

Đối tượng đào tạo

  • Người đi làm hoặc đi học
  • Người làm việc trong lĩnh vực nhân sự , quản ký tài chính, kế toán, kinh doanh
  • Người đã có hoặc chưa có kiến thức về Excel
  • Bất kì ai muốn tìm hiểu 1 công cụ có khả năng làm việc nhóm, quản lý nhóm tốt, sử dụng dễ dàng trên máy tính bảng, laptop, điện thoại, PC trên nền tảng Windows, Mac, Linux,…

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan về Google Sheets
 Bài 1: Giới thiệu Google Sheets 0:10:22
 Bài 2: Tổng quan giao diện và các cài đặt của Google Sheets 0:09:01
 Phần 2: Cơ bản – Nhập dữ liệu, kẻ bảng, một số chức năng cơ bản khác
 Bài 3: Hướng dẫn copy File Sheets vào tài khoản 0:02:47
 Bài 4: Một số thao tác đơn giản với Google Sheets 0:21:09
 Bài 5: Giới thiệu các thao tác chung trên Sheets 0:13:42
 Bài 6: Cách nhập dữ liệu và định dạng cơ bản 0:19:56
 Bài 7: Kiểm tra dữ liệu với Data Validation trong Google Sheets 0:13:01
 Bài 8: Thực hành định dạng bảng tính 0:11:15
 Bài 9: Chèn ảnh vào bảng tính trong Google Sheets 0:05:58
 Bài 10: Vẽ biểu đồ 0:09:24
 Bài 11: Tìm kiếm và thay thế trong Google Sheets 0:06:15
 Bài 12: Sử dụng chức năng Text to Columns để tách dữ liệu 0:04:11
 Phần 3: Cơ bản – Thu thập, Xử lý thông tin bằng các hàm xử lý dữ liệu
 Bài 13: Thu thập dữ liệu với Google Form 0:10:27
 Bài 14: Các hàm xử lý chuỗi trong Google Sheets 0:16:49
 Bài 15: Tách số khỏi Text 0:02:42
 Bài 16: Tách họ tên trong Google Sheets 0:03:36
 Bài 17: Các hàm xử lý ngày, tháng, thời gian 0:25:14
 Bài 18: Các phép toán cộng trừ thời gian 0:05:10
 Bài 19: Các hàm dò tìm – INDEX và MATCH 0:08:00
 Bài 20: Hàm logic, điều kiện IF, AND, OR 0:13:20
 Bài 21: Sử dụng hàm dò tìm – VLOOKUP 0:07:59
 Bài 22: Sử dụng hàm dò tìm – HLOOKUP 0:09:51
 Phần 4: Nâng cao – Định dạng dữ liệu theo điều kiện, tính toán và chuẩn bị dữ liệu bằng các hàm phức tạp hơn
 Bài 23: Upload và sử dụng tài liệu Excel trên Google Sheets 0:05:11
 Bài 24: Định dạng theo điều kiện 0:12:52
 Bài 25: Định dạng theo điều kiện với công thức 0:06:29
 Bài 26: Ví dụ về quản lý với Conditional Formatting 0:04:36
 Bài 27: Chức năng Filter, tạo Filter Views 0:06:31
 Bài 28: Hàm ImportRange 0:05:58
 Bài 29: Hàm Query 0:11:27
 Bài 30: Tạo một hộp tìm kiếm với hàm Query 0:11:59
 Bài 31: Đếm theo điều kiện bằng COUNTIF, COUNTIFS 0:09:46
 Bài 32: Sử dụng các hàm Filter, Sort, Unique 0:14:55
 Bài 33: Tính tổng theo điều kiện SUMIF, SUMIFS 0:07:27
 Bài 34: Tạo báo cáo với bảng Pivot Table 0:09:42
 Bài 35: Sử dụng hàm SUMPRODUCT 0:08:18
 Bài 36: Thực hành SUMPRODUCT để quản lý thời gian làm việc 0:06:04
 Bài 37: Thực hành SUMPRODUCT và ArrayFormula để quản lý đơn hàng 0:11:23
 Bài 38: Một hàm dịch vụ của Excel 0:14:04
 Bài 39: Đổi ngoại tệ trực tiêp trên Google Sheets 0:02:33

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.