Thực hành kế toán chi phí giá thành trong doanh nghiệp

Học lý thuyết đan xen thực hành trên chứng từ thật từ doanh nghiệp, giúp bạn dự toán, định mức và hiểu về quy trình kế toán chi phí giá thành tại các doanh nghiệp

Giảng viên: Thiều Kim CườngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn là sinh viên hay người làm kế toán?

Bạn đang làm kinh doanh, quản lý nhân sự đang cần biết về kế toán?

Bạn đã học kế toán, nhưng chưa được tiếp cận kế toán chuyên sâu về chi phí giá thành.

Có rất nhiều doanh nghiệp chưa có người nắm chắc quy trình kế toán chi phí giá thành nên gặp nhiều khó khăn khi thực hiện công tác kế toán thuế và nội bộ.

Khóa học Thực hành kế toán chi phí giá thành trong doanh nghiệp của giảng viên, chuyên gia kế toàn Thiều Kinh Cường rất phù hợp với bạn. Bạn sẽ được học về dự toán, định mức, quy trình kế toán chi phí giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, dịch vụ.

Khóa học giúp bạn nắm được kiến thức lý thuyết và thực hành để vận dụng trong thực tế, thông qua cách dạy kết hợp các phương pháp khác nhau của giảng viên, đặc biệt sử dụng các chứng từ thật. Đây được xem là khóa học duy nhất trên thị trường dạy về kế toán chi phí giá thành.

Bạn sẽ học được gì

  • Có kiến thức về kế toán chi phí giá thành trên nền tảng doanh nghiệp thực tế, các nghiệp vụ kế toán đa dạng và tổng hợp
  • Nắm chắc quy trình kế toán chi phí giá thành, dự toán, định mức chi phí giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, dịch vụ
  • Áp dụng ngay trong công việc kế toán doanh nghiệp.
  • Tăng cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong lĩnh vực kế toán dịch vụ

Nội dung khóa học

 Phần 1: Những vấn đề cơ bản
 Bài 1: Những vấn đề cơ bản 0:01:44
 Bài 2: Định mức và dự toán 0:13:47
 Bài 3: Phân loại chi phí 0:11:14
 Bài 4: Phân loại giá thành 0:03:18
 Bài 5: Mối quan hệ chi phí và giá thành 0:03:14
 Phần 2: Kế toán chi phí doanh nghiệp sản xuất
 Bài 6: Giới thiệu chung 0:02:15
 Bài 7: Kế toán nguyên vật liệu và Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 0:20:35
 Bài 8: Kế toán tiền lương và Chi phí nhân công trực tiếp 0:06:45
 Bài 9: Chi phí sản xuất chung 0:12:52
 Bài 10: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 0:07:30
 Phần 3: Kế toán giá thành trong doanh nghiệp sản xuất
 Bài 11: Giới thiệu chung 0:02:06
 Bài 12: Đối tượng và Các phương pháp tính giá thành 0:08:56
 Bài 13: Xác định dở dang đầu kỳ và cuối kỳ 0:04:41
 Bài 14: Quy trình tính giá thành 0:05:36
 Bài 15: Kế toán giá thành sản phẩm 0:16:43
 Phần 4: Kế toán chi phí giá thành doanh nghiệp dịch vụ, tư vấn
 Bài 16: Giới thiệu chung 0:02:42
 Bài 17: Đặc điểm doanh nghiệp dịch vụ 0:06:26
 Bài 18: Kế toán chi phí công ty dịch vụ 0:06:35
 Bài 19: Kế toán giá thành dịch vụ 0:04:36
 Bài 20: Đặc điểm công ty tư vấn xây dựng 0:04:41
 Bài 21: Kế toán chi phí, giá thành công ty tư vấn 0:04:36
 Phần 5: Kế toán chi phí giá thành doanh nghiệp xây lắp
 Bài 22: Giới thiệu chung 0:01:55
 Bài 23: Ảnh hưởng của dự toán và định mức (p1) 0:09:25
 Bài 24: Ảnh hưởng của dự toán và định mức (p2) 0:12:56
 Bài 25: Ảnh hưởng của dự toán và định mức (p3) 0:09:39
 Bài 26: Kế toán các khoản chi phí (p1) 0:08:19
 Bài 27: Kế toán các khoản chi phí (p2) 0:16:48
 Bài 28: Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành (p1) 0:13:21
 Bài 29: Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành (p2) 0:12:56
 Phần 6: Kế toán quản trị chi phí
 Bài 30: Giới thiệu chung 0:02:07
 Bài 31: Các phương pháp xác định chi phí 0:12:01
 Bài 32: Trung tâm chi phí 0:14:41
 Bài 33: Mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận 0:09:02
 Bài 34: Quyết định ngắn hạn liên quan tới chi phí 0:11:16
 Bài 35: Tổng kết hóa học 0:02:14

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.