Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.

Giảng viên: Phan Đắc Hoan


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn là sinh viên năm cuối các trường đại học?
Bạn là nhân viên kế toán đã đi làm?
Bạn là kế toán tổng hợp muốn bổ sung thêm kỹ năng chuyên môn?

Hãy đến với khóa học Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa tại Unica.vn

Khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm chứng từ gốc và chứng từ kế toán bổ sung giúp học viên có một cách nhìn đúng về chứng từ.

Hướng dẫn học viên cách luân chuyển chứng từ bắt đầu từ việc tiếp nhận chứng từ đến kiểm tra kiểm soát, ghi sổ, lập báo cáo tài chính, in ấn lưu trữ chứng từ.

Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.

Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.

Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!

Bạn sẽ học được gì

  • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
  • Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
  • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu kiến thức chung
 Bài 1: Tạo dữ liệu kế toán 0:08:16
 Bài 2: Hướng dẫn tổng quát sử dụng phần mềm Misa 0:19:07
 Bài 3: Chia sẻ Công việc của Kế toán tổng hợp 0:08:44
 Bài 4: Hướng dẫn chứng từ để học một cách hiệu quả 0:02:41
 Bài 5: Nhập số dư đầu kỳ 0:27:46
 Bài 6: Tạo chi tiết các ngân hàng và trên cân đối phát sinh 0:07:59
 Bài 7: Sửa lại số dư cho các chi tiết các ngân hàng trên cân đối phát sinh 0:02:28
 Phần 2: Kế toán vồn bằng tiền
 Bài 8: Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt 0:03:37
 Bài 9: Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản 0:03:28
 Bài 10: Góp vốn bằng tài sản cố định 0:11:16
 Bài 11: Tạm ứng tiền cho nhân viên 0:03:30
 Bài 12: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 0:03:50
 Bài 13: Ứng trước tiền cho người bán 0:05:29
 Bài 14: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt 0:02:50
 Bài 15: Nhận ứng trước tiền của khách hàng 0:02:49
 Bài 16: Thanh toán tiền tiếp khách 0:07:26
 Bài 17: Thanh toán tiền văn phòng phẩm 0:10:13
 Bài 18: Thanh toán tiền điện sáng 0:03:44
 Bài 19: Thanh toán tiền vận chuyển 0:08:09
 Bài 20: Thanh toán tiền thưởng, phúc lợi 0:05:14
 Bài 21: Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ 0:06:56
 Bài 22: Thanh toán tiền vé máy bay 0:06:23
 Bài 23: Thanh toán tiền du lịch 0:05:56
 Bài 24: Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ 0:05:32
 Bài 25: Chi nộp phạt hành chính bảo hiểm 0:02:42
 Bài 26: Thanh toán tiền phí quản lý tài khoản 0:03:47
 Bài 27: Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng 0:03:15
 Phần 3: Kế toán mua hàng hóa dịch vụ
 Bài 28: Chứng từ, hạch toán mua hàng hóa nhập kho 0:19:27
 Bài 29: Chứng từ hạch toán mua dịch vụ 0:06:47
 Phần 4: Kế toán bán hàng và thanh toán
 Bài 30: Chứng từ, định khoản, ghi sổ bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền mặt, tiền gửi 0:20:19
 Bài 31: Thu tiền bán hàng 0:04:12
 Bài 32: Trả tiền nhà cung cấp 0:05:53
 Bài 33: Hoa hồng bán hàng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí hoa hồng 0:06:23
 Phần 5: Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước
 Bài 34: Chứng từ hạch toán Tài sản cố định và Khấu hao 0:13:04
 Bài 35: Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và phân bổ chi phí trả trước 0:15:12
 Bài 36: Chi thanh toán tiền mua TSCĐ 0:02:51
 Phần 6: Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm
 Bài 37: Chứng từ, hạch toán chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm 0:16:14
 Bài 38: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm 0:03:56
 Phần 7: Kế toán tiền vay và các khoản khác
 Bài 39: Chứng từ hạch toán khoản vay và chi phí đi vay 0:04:42
 Bài 40: Tính và hạch toán chi phí lãi vay 0:04:41
 Bài 41: Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân 0:04:52
 Bài 42: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 0:05:33
 Phần 8: Kê khai thuế
 Bài 43: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT 0:08:45
 Bài 44: Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN 0:13:14
 Bài 45: Hướng dẫn lập Báo cáo sử dụng hóa đơn 0:05:37
 Phần 9: Các bút toán kết chuyển lập báo cáo tài chính, in chứng từ sổ sách
 Bài 46: Tính trị giá xuất kho 0:03:38
 Bài 47: Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ 0:04:08
 Bài 48: Tính phân bổ chi phí khấu hao 0:03:59
 Bài 49: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh 0:01:54
 Bài 50: Lập bộ Báo cáo tài chính 0:04:14
 Bài 51: Hướng dẫn In nhanh toàn bộ chứng từ sổ sách kế toán 0:19:36
 Bài 52: Kiểm tra soát xét nhanh và chia sẻ một số công việc cần làm khi kết thúc năm tài chính 0:08:47

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.