Thực hành kế toán thuế tổng hợp từ A – Z

Chỉ với thao tác đăng kí một khóa học online duy nhất, bạn đã có thể nắm trong tay toàn bộ kiến thức về kế toán thuế tổng hợp từ A đến Z.
Giảng viên: Phan Đắc Hoan – Kiểm toán viên – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn là sinh viên năm cuối các trường đại học?
Bạn là nhân viên kế toán đã đi làm?
Các bạn kế toán tổng hợp muốn bổ sung thêm kỹ năng?

Chỉ với thao tác đăng kí một khóa học online duy nhất, bạn đã có thể nắm trong tay toàn bộ kiến thức về kế toán thuế tổng hợp từ A đến Z.

Hãy đến với khóa học Thực hành kế toán thuế tổng hợp từ A – Z tại Unica.vn. Khóa học sẽ đem đến cho bạn:

 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm chứng từ gốc và chứng từ kế toán bổ sung giúp học viên có một cách nhìn đúng về chứng từ.
 • Hướng dẫn học viên cách luân chuyển chứng từ bắt đầu từ việc tiếp nhận chứng từ đến kiểm tra kiểm soát, ghi sổ, lập báo cáo tài chính, in ấn lưu trữ chứng từ.
 • Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.
 • Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.
 • Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.
 • Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.
 • Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!

Bạn sẽ học được gì

 • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
 • Có thể thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Hồ sơ pháp lý công tác kế toán
 Bài 1: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và vấn đề quan tâm 0:04:57
 Bài 2: Quy chế tài chính công ty 0:02:43
 Bài 3: Tìm hiểu công tác kế toán và tổ chức công tác kế toán 0:03:48
 Bài 4: Chứng từ kế toán, lập và luân chuyển chứng từ 0:03:17
 Phần 2: Hướng dẫn tạo sổ và bảng biểu liên quan
 Bài 5: Giới thiệu sổ kế toán và các báo cáo liên quan 0:04:11
 Bài 6: Tạo mã nhân viên, công nợ, vật tư hàng hóa 0:03:14
 Bài 7: Nhập số dư đầu kỳ tài sản, công nợ và nguồn vốn 0:04:21
 Bài 8: Nhập số dư đầu kỳ hàng hóa 0:03:01
 Bài 9: Tạo bảng cân đối phát sinh tài khoản tự động 0:03:50
 Bài 10: Tính các chỉ tiêu tổng hợp trên bảng CĐPS 0:05:01
 Bài 11: Đặt công thức báo lệch từ sổ NKC và Bảng CĐPS 0:02:43
 Bài 12: Tạo bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho 0:04:52
 Bài 13: Đặt công thức báo lệch từ sổ hàng hóa và Bảng NXT 0:02:44
 Bài 14: Tạo biểu tượng phím tắt trong excel 0:02:22
 Phần 3: Hạch toán kế toán
 Bài 15: Chứng từ hạch toán góp vốn bằng tiền mặt 0:03:55
 Bài 16: Chứng từ hạch toán góp vốn bằng tiền ngân hàng 0:03:44
 Bài 17: Chứng từ hạch toán vốn góp bằng tài sản 0:04:47
 Bài 18: Chứng từ hạch toán khoản tạm ứng 0:03:49
 Bài 19: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 0:02:49
 Bài 20: Chứng từ hạch toán ứng trước tiền hàng 0:02:58
 Bài 21: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt 0:02:55
 Bài 22: Nhận trước tiền bằng chuyển khoản 0:03:03
 Bài 23: Chia sẻ quy định về vay và chi phí đi vay 0:03:10
 Bài 24: Hạch toán nghiệp vụ vay tiền 0:03:18
 Phần 4: Quy trình mua hàng
 Bài 25: Quy trình mua hàng và giải thích quy trình 0:02:58
 Bài 26: Mua hàng thanh toán bằng tiền mặt 0:07:27
 Bài 27: Mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản 0:07:40
 Bài 28: Mua hàng trả chậm nhà cung cấp 0:06:57
 Bài 29: Mua hàng đối trừ vào tiền ứng trước 0:06:39
 Phần 5: Tài sản cố định
 Bài 30: Chia sẻ quy định về TSCĐ và chi phí trả trước 0:03:02
 Bài 31: Quy trình mua sắm tài sản cố định 0:02:38
 Bài 32: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản cố định 0:03:16
 Bài 33: Hạch toán nghiệp vụ chi phí trả trước 0:05:20
 Phần 6: Thu tiền
 Bài 34: Hạch toán nghiệp vụ bán hàng thu tiền mặt 0:04:15
 Bài 35: Hạch toán nghiệp vụ bán hàng chưa thanh toán tiền 0:04:53
 Bài 36: Hạch toán nghiệp vụ thu tiền bán hàng 0:02:46
 Phần 7: Thanh toán và ủy nhiệm chi
 Bài 37: Viết ủy nhiệm chi theo quy định của ngân hàng nhà nước 0:02:32
 Bài 38: Hạch toán nghiệp vụ thanh toán tiền hàng 0:03:52
 Bài 39: Hạch toán nghiệp vụ thanh toán tiền mua tài sản cố định 0:03:05
 Phần 8: Chế độ cho người lao động
 Bài 40: Hồ sơ tuyển dụng, chứng từ lương và tỷ lệ trích bảo hiểm 0:04:27
 Bài 41: Hướng dẫn cách ghi các thông tin trên hợp đồng lao động 0:05:12
 Bài 42: Thang bảng lương, hợp đồng và thỏa ước lao động tập thể 0:04:38
 Bài 43: Hướng dẫn tạo ngày nghỉ tự động trên bảng chấm công 0:04:52
 Bài 44: Hướng dẫn lập bảng chấm công và thanh toán lương 0:05:13
 Bài 45: Hạch toán bút toán trích chi phí tiền lương 0:02:50
 Bài 46: Tính chi phí bảo hiểm và khấu trừ người lao động 0:04:26
 Bài 47: Hạch toán chi tiết các khoản Bảo hiểm 0:03:26
 Bài 48: Trích lập và hạch toán kinh phí công đoàn 0:03:18
 Bài 49: Lập công thức khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến 0:05:28
 Bài 50: Hạch toán nghiệp vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 0:02:36
 Bài 51: Hạch toán bút toán chi tiền lương cho người lao động 0:03:09
 Bài 52: Hạch toán bút toán nộp tiền bảo hiểm xã hội 0:05:04
 Bài 53: Chia sẻ về các khoản phụ cấp chịu và không chịu thuế TNCN 0:02:45
 Bài 54: Lập bảng tính và hạch toán chi phí lãi vay 0:03:29
 Bài 55: Lập công thức khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn 0:03:24
 Bài 56: Hạch toán chi trả lãi vay 0:02:52
 Bài 57: Hạch toán nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn 0:03:21
 Bài 58: Chia sẻ bộ chứng từ chi phí hợp lý theo quy định 0:04:50
 Bài 59: Chứng từ và hạch toán chi phí tiếp khách 0:03:04
 Bài 60: Chứng từ và hạch toán chi phí văn phòng phẩm 0:03:26
 Bài 61: Hạch toán tiền điện sáng, điện thoại, internet 0:03:12
 Bài 62: Chứng từ và hạch toán chi phí xăng xe, cầu phà 0:04:43
 Bài 63: Chứng từ và hạch toán chi phí vận chuyển 0:03:20
 Bài 64: Chứng từ, hạch toán chi thưởng người lao động 0:03:43
 Bài 65: Chứng từ và hạch toán công tác phí phụ cấp lưu trú 0:04:16
 Bài 66: Chứng từ và hạch toán chi phí vé máy bay 0:03:07
 Bài 67: Chứng từ và hạch toán chi phí trang phục 0:02:57
 Bài 68: Chứng từ và hạch toán chi phí nghỉ mát 0:03:15
 Bài 69: Chứng từ và hạch toán chi phí hoa hông 0:02:39
 Bài 70: Chứng từ và hạch toán mua đồ dùng văn phòng 0:03:13
 Bài 71: Chứng từ hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng 0:02:27
 Bài 72: Chứng từ hạch toán phí quản lý tài khoản 0:02:29
 Bài 73: Cách lập bảng tính KHTSCĐ tính từ ngày sử dụng 0:04:19
 Bài 74: Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định 0:02:32
 Bài 75: Hướng dẫn lập Bảng phân bổ CPTT tính từ ngày sử dụng 0:04:58
 Bài 76: Hạch toán phân bổ chi phí trả trước 0:02:28
 Bài 77: Hạch toán trị giá hàng xuất kho xác định giá vốn hàng bán 0:02:55
 Bài 78: Đặt công thức tính CPKH riêng cho từng bộ phận 0:03:18
 Bài 79: Đặt công thức tính CPTT riêng cho từng bộ phận 0:03:03
 Bài 80: Hồ sơ và quy trình thanh lý tài sản cố định 0:03:51
 Bài 81: Hạch toán nghiệp vụ thanh lý và xóa sổ TSCĐ 0:02:19
 Bài 82: Hạch toán và lưu ý các khoản phạt hành chính 0:02:54
 Bài 83: Kết chuyển doanh thu bán hàng 0:03:33
 Bài 84: Kết chuyển doanh thu tài chính 0:02:58
 Bài 85: Kết chuyển thu nhập khác 0:02:42
 Bài 86: Kết chuyển giá vốn hàng bán 0:03:05
 Bài 87: Kết chuyển chi phí tài chính 0:03:03
 Bài 88: Kết chuyển chi phí bán hàng 0:03:14
 Bài 89: Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 0:04:26
 Bài 90: Kết chuyển chi phí khác 0:02:20
 Bài 91: Hướng dẫn tính chi phí TNDN hiện hành 0:04:38
 Bài 92: Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành 0:03:13
 Bài 93: Kết chuyển xác định kết quả hoạt động kinh doanh 0:03:17
 Bài 94: Kết chuyển Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 0:03:12
 Bài 95: Đặt công thức tính các chỉ tiêu TH trên bảng CĐKT 0:08:39
 Bài 96: Lập bảng cân đối kế toán 0:09:49
 Bài 97: Đặt công thức tính các chỉ tiêu TH trên BCKQKD 0:03:33
 Bài 98: Lập Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 0:04:07
 Bài 99: Đặt công thức tính chỉ tiêu trên báo cáo LCTT 0:07:13
 Bài 100: Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp) 0:07:51
 Bài 101: Lập Báo cáo lưu chuyển tền tệ (theo PP gián tiếp) 0:13:06
 Bài 102: Đặt công thức báo lệch giữa Báo cáo và TMBCTC 0:04:48
 Bài 103: Lập Thuyết minh Báo cáo tài chính 0:11:35
 Bài 104: Thuyết minh chi tiết Bảng khấu hao TSCĐ và vốn CSH 0:03:10
 Bài 105: Hướng dẫn tạo và in Phiếu thu 0:07:58
 Bài 106: Hướng dẫn tạo và in Phiếu chi 0:03:49
 Bài 107: Hướng dẫn lập và in Phiếu kế toán 0:04:06
 Bài 108: Hướng dẫn tạo Sổ cái tài khoản 0:11:14
 Bài 109: Hướng dẫn in Sổ cái toàn bộ các tài khoản 0:03:26
 Bài 110: Hướng dẫn tạo sổ chi tiết tài khoản 0:09:02
 Bài 111: Hướng dẫn in toàn bộ sổ chi tiết tài khoản 0:03:26
 Bài 112: Hướng dẫn tạo sổ chi tiết vật tư hàng hóa 0:08:45
 Bài 113: Hướng dẫn in sổ chi tiết vật tư hàng hóa 0:02:59
 Bài 114: Hướng dẫn tạo và in phiếu nhập kho 0:07:38
 Bài 115: Hướng dẫn lập công văn đăng kí chế độ kế toán 0:02:22
 Bài 116: Hướng dẫn lập sổ cổ đông theo dõi chi tiết vốn 0:02:14
 Bài 117: Hướng dẫn lập sổ đăng kí chữ ký của các thành viên 0:03:10
 Bài 118: Hướng dẫn in bìa và đóng chứng từ sổ sách 0:03:17
 Bài 119: Chia sẻ quy định và hướng dẫn quy trình kiểm kê 0:03:36
 Bài 120: Hướng dẫn kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê 0:04:15
 Bài 121: Hướng dẫn lập danh sách để thực hiện đối chiếu công nợ 0:03:53
 Bài 122: Hướng dẫn tạo toàn bộ biên bản đối chiếu công nợ 0:04:32
 Bài 123: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT 0:09:35
 Bài 124: Hướng dẫn lập báo cáo sử dụng hóa đơn 0:02:49
 Bài 125: Chia sẻ cách tạo file quản lý tờ khai thuế GTGT 0:03:30
 Bài 126: Sai sót về hóa đơn và hương dẫn cách xử lý 0:03:32
 Bài 127: Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn bất hợp pháp 0:04:51
 Bài 128: Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp 0:02:40
 Bài 129: Hướng dẫn ước tính tạm nộp thuế TNDN 0:11:04
 Bài 130: Ước tính các khoản chi phúc lợi theo quy định 0:03:39
 Bài 131: Ước tính chi lãi vay đối với giao dịch liên kết 0:03:51
 Bài 132: Thực hành Lập tờ Khai quyết toán thuế TNDN 0:03:49
 Bài 133: Hướng đãn lập tờ khai quyết toán Thuế TNCN 0:05:01
 Bài 134: Hướng dẫn lập ủy quyền quyết toán thuế TNCN 0:03:16
 Bài 135: Lưu ý khi lập Bản cam kết thuế TNCN 0:02:35
 Bài 136: Người phụ thuộc và hồ sơ người phụ thuộc 0:04:03
 Bài 137: Tổng hợp các lưu ý trước khi nộp Báo cáo tài chính 0:04:03
 Bài 138: Hướng dẫn nộp Báo cáo tài chính 0:03:55
 Bài 139: Hướng dẫn xử lý sai sót sau khi đã nộp báo cáo thuế 0:02:27
 Bài 140: Chia sẻ cách giải trình số liệu khi bị phạt và Tổng kết 0:03:24

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.