Thực hành kế toán xây dựng trong doanh nghiệp

Học viên nắm được kiến thức lý thuyết và thực hành để có thể vận dụng trong thực tế, thông qua cách dạy kết hợp các phương pháp khác nhau của giảng viên, đặc biệt sử dụng các chứng từ thật.

Giảng viên Thiều Kim CườngTìm Hiểu Thêm

Bạn sẽ học được gì

  • Học viên có kiến thức về xây dựng và kế toán xây dựng  trên nền tảng doanh nghiệp thực tế
  • Thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán đa dạng và tổng hợp
  • Áp dụng ngay trong công việc kế toán doanh nghiệp xâu dựng.
  • Sau 1 thời gian làm việc và rèn luyện học viên có thể nhận thêm việc về làm kế toán dịch vụ, hoặc tìm các công ty lớn hơn.

Giới thiệu khóa học

Bạn học kế toán chưa được tiếp cận kế toán chuyên sâu lĩnh vực kế toán xây dựng.

Bạn là một trong những doanh nghiệp xây dựng nhưng chưa có người nắm chắc quy trình kế toán xây dựng.

Khóa học Thực hành kế toán xây dựng trong doanh nghiệp của giảng viên Thiều Kim Cường sẽ giúp bạn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trong doanh nghiệp đồng thời giúp những bạn đã học kế toán nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn trong mảng kế toán xây dựng.
Trong khóa học, học viên sẽ học về dự toán, định mức, quy trình kế toán chi phí giá thành, doanh thu tại các doanh nghiệp nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư, cả lý thuyết và thực hành.
Học viên nắm được kiến thức lý thuyết và thực hành để có thể vận dụng trong thực tế, thông qua cách dạy kết hợp các phương pháp khác nhau của giảng viên Thiều Kim Cường, đặc biệt sử dụng với các chứng từ thật. Hiện nay đây là khóa duy nhất trên thị trường về kế toán xây dựng

Nội dung khóa học

 Phần 1: Hợp đồng trong xây dựng
 Bài 1: Giới thiệu chung 0:02:57
 Bài 2: Giới thiệu chung Phân loại hợp đồng và Nghị định 37 0:13:24
 Bài 3: Hợp đồng đầu ra 0:07:57
 Bài 4: Hợp đồng đầu vào 0:04:58
 Bài 5: Ảnh hưởng tới công tác kế toán xây dựng 0:06:49
 Phần 2: Dự toán trong xây dựng
 Bài 6: Giới thiệu chung 0:03:27
 Bài 7: Nghị định 32 0:08:24
 Bài 8: Dự toán trong xây dựng 0:09:16
 Bài 9: Định mức trong xây dựng 0:03:48
 Bài 10: Ảnh hưởng của dự toán tới công tác kế toán xây dựng 0:09:22
 Phần 3: Kế toán chi phí giá thành
 Bài 11: Giới thiệu chung 0:03:28
 Bài 12: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 0:08:11
 Bài 13: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 0:07:09
 Bài 14: Kế toán chi phí máy thi công 0:04:44
 Bài 15: Kế toán chi phí chung 0:05:21
 Bài 16: Kế toán tập hợp chi phí công trình xây dựng 0:25:48
 Phần 4: Kế toán thanh quyết toán và doanh thu
 Bài 17: Giới thiệu chung 0:02:38
 Bài 18: Hợp đồng, Tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng và hạch toán 0:04:20
 Bài 19: Thanh toán theo giai đoạn và ghi nhận doanh thu 0:07:46
 Bài 20: Quyết toán và ghi nhận doanh thu 0:14:12
 Bài 21: Dự phòng, Bảo hành, bảo lãnh bảo hành và hạch toán 0:05:21
 Phần 5: Kế toán tại công ty tư vấn xây dựng
 Bài 22: Giới thiệu chung 0:02:11
 Bài 23: Đặc điểm công ty tư vấn xây dựng 0:04:37
 Bài 24: Kế toán chi phí, giá thành công ty tư vấn xây dựng 0:04:33
 Bài 25: Kế toán doanh thu công ty tư vấn xây dựng 0:04:14
 Phần 6: Kế toán chủ đầu tư
 Bài 26: Giới thiệu chung 0:02:27
 Bài 27: Đặc điểm chủ đầu tư 0:06:57
 Bài 28: Kế toán xây dựng cơ bản 0:06:57
 Bài 29: Kế toán quyết toán công trình 0:11:23
 Phần 7: Báo cáo tài chính
 Bài 30: Quy trình ghi sổ Nhật ký chung 0:02:29
 Bài 31: Nhật ký chung và Sổ cái 0:13:54
 Bài 32: Cân đối phát sinh 0:06:18
 Bài 33: Các báo cáo tài chính 0:07:03
 Bài 34: Kết luận 0:01:57

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.