Tiếng Anh cho người Việt – Season 2: Câu và tư duy cú pháp

Học ngữ pháp bằng chính tư duy của người bản địa khi tạo câu – Tư duy cú pháp


Tìm Hiểu Thêm

Giảng viên: Phan Thế Dũng

Giới thiệu khóa học

 • Bạn có đầy đủ từ vựng nhưng không thể nào tạo ra câu đúng, câu hay
 • Bạn học từ Tiếng Anh chủ yếu biết nghĩa từ điển (từ chết) mà không biết cách học nghĩa qua văn cảnh trong câu (từ sống) dẫn đến không thể đưa ra sử dụng
 • Bạn gặp khó khăn (thậm chí bất lực) trong việc đọc hiểu một bài đọc do bị tắc nghẽn ở các từ mới.

Khóa học Tiếng Anh cho người Việt – Season 2: Câu và tư duy cú pháp chỉ ra nguyên nhân căn bản mà người học Tiếng Anh hay mắc phải : thiếu hụt tư duy cú pháp và hướng dẫn cách khắc phục. Học ngữ pháp bằng chính tư duy của người bản địa khi tạo câu – Tư duy cú pháp.

Khóa học lấy cú pháp (cách thức xây dựng câu) làm xuất phát điểm. Giống như việc xây nhà, sẽ bắt đầu bằng bản vẽ trước, sau đó mới nói đến vật liệu. Khóa học giúp người học trước hết có hình dung rõ ràng về cách người bản địa tạo ra một câu bất kỳ, bao gồm thành phần cấu tạo câu và các loại hình cụm cũng như các phương thức kết nối. Việc học từ pháp được thực hiện thông qua việc phân tích mổ xẻ 5 loại cụm trong tiếng Anh, với việc chỉ rõ cấu tạo, trật tự và mối quan hệ qua lại giữa các thành phần trong cụm.

Những bài hướng dẫn thực hành đi kèm khóa học giúp bạn dễ dàng nhận diện các loại hình câu, cụm, cũng như hướng dẫn kỹ thuật phân tích tính logic chặt chẽ trong việc tạo câu của người bản địa thông qua các bài đọc hiểu và các dạng bài tập ở mọi cấp độ, từ đọc báo thông thường, các dbài thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến bài thi quốc tế.

Bạn sẽ học được gì?

 • Được trang bị kiến thức cú pháp đầy đủ
 • Dễ dàng làm các dạng bài thi đọc hiểu
 • Nâng cao khả năng dịch Anh – Việt
 • Có hứng thú học tiếng Anh, cải thiện khả năng viết câu.
 • Nắm vững thành phần câu, cách thức tổ chức câu của người bản địa
 • Nâng cao khả năng nói tiếng Anh

Đối tượng đào tạo

 • Người muốn học tiếng Anh một cách đầy đủ, bài bản
 • Người đang chuẩn bị thi cử, phỏng vấn Tiếng Anh
 • Người đi làm cần đọc tài liệu tiếng Anh
 • Người muốn nâng cao kỹ năng dịch thuật …
 • Tất cả những ai muốn nâng cao trình độ tiếng Anh.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quát về câu tiếng Anh
 Bài 1: Tổng quát về câu (Phần 1) 0:05:53
 Bài 2: Tổng quát về câu (Phần 2) 0:06:31
 Bài 3: Tổng quát về câu (Phần 3) 0:07:55
 Phần 2: Tổng quát về cú pháp tiếng Anh (Syntax)
 Bài 4: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 1) 0:08:09
 Bài 5: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 2) 0:07:35
 Bài 6: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 3) 0:07:44
 Bài 7: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 4) 0:06:49
 Bài 8: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 5) 0:10:45
 Bài 9: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 6) 0:09:33
 Bài 10: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 7) 0:04:40
 Bài 11: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 8) 0:06:23
 Bài 12: Tổng quát về cú pháp (Syntax) (Phần 9) 0:07:34
 Phần 3: Tổng quát về các cụm có ý nghĩa trong câu (Phrases)
 Bài 13: Tổng quát về các cụm có ý nghĩa trong câu (Phrases) (Phần 1) 0:06:09
 Bài 14: Tổng quát về các cụm có ý nghĩa trong câu (Phrases) (Phần 2) 0:07:40
 Bài 15: Tổng quát về các cụm có ý nghĩa trong câu (Phrases) (Phần 3) 0:11:06
 Phần 4: Tổng quát cụm danh từ (Noun phrase)
 Bài 16: Tổng quát cụm danh từ (Noun phrase) (Phần 1) 0:06:16
 Bài 17: Tổng quát cụm danh từ (Noun phrase) (Phần 2) 0:08:19
 Bài 18: Tổng quát cụm danh từ (Noun phrase) (Phần 3) 0:05:06
 Phần 5: Danh từ chính
 Bài 19: Danh từ chính (Head noun) (Phần 1) 0:05:41
 Bài 20: Danh từ chính (Head noun) (Phần 2) 0:05:45
 Bài 21: Danh từ chính (Head noun) (Phần 3) 0:09:20
 Bài 22: Bài trắc nghiệm 1
 Phần 6: Tiền tố của danh từ – Mạo từ, chỉ định từ, sở hữu cách
 Bài 23: Tiền tố của danh từ – Mạo từ, chỉ định từ, sở hữu cách (Phần 1) 0:06:32
 Bài 24: Tiền tố của danh từ – Mạo từ, chỉ định từ, sở hữu cách (Phần 2) 0:08:53
 Bài 25: Tiền tố của danh từ – Mạo từ, chỉ định từ, sở hữu cách (Phần 3) 0:05:39
 Bài 26: Bài trắc nghiệm 2
 Phần 7: Tiền tố của danh từ – Lượng từ, Số từ
 Bài 27: Tiền tố của danh từ – Lượng từ, Số từ (Phần 1) 0:06:37
 Bài 28: Tiền tố của danh từ – Lượng từ, Số từ (Phần 2) 0:05:48
 Bài 29: Tiền tố của danh từ – Lượng từ, Số từ (Phần 3) 0:05:46
 Bài 30: Bài trắc nghiệm 3
 Phần 8: Tiền tố của danh từ – Tính từ
 Bài 31: Tiền tố của danh từ – Tính từ (Phần 1) 0:04:44
 Bài 32: Tiền tố của danh từ – Tính từ (Phần 2) 0:06:14
 Bài 33: Tiền tố của danh từ – Tính từ (Phần 3) 0:04:27
 Bài 34: Tiền tố của danh từ – Tính từ (Phần 4) 0:06:25
 Bài 35: Tiền tố của danh từ – Tính từ (Phần 5) 0:05:05
 Bài 36: Tiền tố của danh từ – Tính từ (Phần 6) 0:12:13
 Bài 37: Tiền tố của danh từ – Tính từ (Phần 7) 0:09:52
 Bài 38: Bài trắc nghiệm 4
 Phần 9: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ có quan hệ từ
 Bài 39: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ có quan hệ từ (Phần 1) 0:08:26
 Bài 40: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ có quan hệ từ (Phần 2) 0:08:06
 Bài 41: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ có quan hệ từ (Phần 3) 0:13:22
 Bài 42: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ có quan hệ từ (Phần 4) 0:11:11
 Bài 43: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ có quan hệ từ (Phần 5) 0:09:23
 Bài 44: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ có quan hệ từ (Phần 6) 0:07:55
 Bài 45: Bài trắc nghiệm 5
 Phần 10: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ phổ biến
 Bài 46: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ phổ biến (Phần 1) 0:05:50
 Bài 47: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ phổ biến (Phần 2) 0:06:29
 Bài 48: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ phổ biến (Phần 3) 0:07:11
 Bài 49: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ phổ biến (Phần 4) 0:06:58
 Bài 50: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ phổ biến (Phần 5) 0:06:19
 Bài 51: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ phổ biến (Phần 6) 0:05:36
 Bài 52: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ phổ biến (Phần 7) 0:04:47
 Bài 53: Bài trắc nghiệm 6
 Phần 11: Hậu tố của danh từ – Mệnh đề tính ngữ dạng lược bỏ khác
 Bài 54: Hậu tố của danh từ – Các trường hợp lược bỏ khác (Phần 1) 0:08:07
 Bài 55: Hậu tố của danh từ – Các trường hợp lược bỏ khác (Phần 2) 0:07:40
 Bài 56: Hậu tố của danh từ – Các trường hợp lược bỏ khác (Phần 3) 0:06:31
 Bài 57: Bài trắc nghiệm 7
 Phần 12: Đại từ (Pronoun) – Các Đại từ cơ bản
 Bài 58: Đại từ (Pronoun) – Các đại từ cơ bản (Phần 1) 0:05:27
 Bài 59: Đại từ (Pronoun) – Các đại từ cơ bản (Phần 2) 0:07:41
 Bài 60: Đại từ (Pronoun) – Các đại từ cơ bản (Phần 3) 0:07:31
 Bài 61: Bài trắc nghiệm 8
 Phần 13: Đại từ – Các đại từ đặc biệt
 Bài 62: Đại từ – Các đại từ đặc biệt (Phần 1) 0:06:53
 Bài 63: Đại từ – Các đại từ đặc biệt (Phần 2) 0:06:20
 Bài 64: Đại từ – Các đại từ đặc biệt (Phần 3) 0:07:43
 Bài 65: Đại từ – Các đại từ đặc biệt (Phần 4) 0:06:29
 Bài 66: Đại từ – Các đại từ đặc biệt (Phần 5) 0:08:02
 Bài 67: Đại từ – Các đại từ đặc biệt (Phần 6) 0:04:34
 Bài 68: Bài trắc nghiệm 9
 Phần 14: Cụm giới từ (Preposition phrase)
 Bài 69: Cụm giới từ (Preposition phrase) (Phần 1) 0:06:31
 Bài 70: Cụm giới từ (Preposition phrase) (Phần 2) 0:07:16
 Bài 71: Cụm giới từ (Preposition phrase) (Phần 3) 0:06:19
 Bài 72: Cụm giới từ (Preposition phrase) (Phần 4) 0:08:37
 Bài 73: Cụm giới từ (Preposition phrase) (Phần 5) 0:07:57
 Bài 74: Cụm giới từ (Preposition phrase) (Phần 6) 0:06:33
 Bài 75: Cụm giới từ (Preposition phrase) (Phần 7) 0:06:07
 Bài 76: Cụm giới từ (Preposition phrase) (Phần 8) 0:06:38
 Bài 77: Bài trắc nghiệm 10
 Phần 15: Tổng quát cụm động từ (Verb phrase)
 Bài 78: Tổng quát cụm động từ (Verb phrase) (Phần 1) 0:06:42
 Bài 79: Tổng quát cụm động từ (Verb phrase) (Phần 2) 0:07:34
 Bài 80: Tổng quát cụm động từ (Verb phrase) (Phần 3) 0:09:19
 Bài 81: Tổng quát cụm động từ (Verb phrase) (Phần 4) 0:09:12
 Bài 82: Tổng quát cụm động từ (Verb phrase) (Phần 5) 0:08:32
 Phần 16: Trợ động từ (Auxiliary)
 Bài 83: Trợ động từ (Auxiliary) (Phần 1) 0:05:37
 Bài 84: Trợ động từ (Auxiliary) (Phần 2) 0:06:06
 Bài 85: Trợ động từ (Auxiliary) (Phần 3) 0:06:55
 Bài 86: Trợ động từ (Auxiliary) (Phần 4) 0:08:05
 Bài 87: Trợ động từ (Auxiliary) (Phần 5) 0:07:54
 Bài 88: Bài trắc nghiệm 11
 Phần 17: Trợ động từ và Ý (Meaning shade)
 Bài 89: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 1) 0:06:17
 Bài 90: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 2) 0:10:01
 Bài 91: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 3) 0:07:34
 Bài 92: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 4) 0:08:28
 Bài 93: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 5) 0:07:31
 Bài 94: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 6) 0:08:08
 Bài 95: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 7) 0:08:14
 Bài 96: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 8) 0:06:01
 Bài 97: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 9) 0:07:45
 Bài 98: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 10) 0:07:30
 Bài 99: Trợ động từ và Ý (Meaning shade) (Phần 11) 0:06:56
 Bài 100: Bài trắc nghiệm 12
 Phần 18: Động từ chính – Thì, thời của động từ
 Bài 101: Động từ chính – Thì, thời của động từ (Phần 1) 0:08:36
 Bài 102: Động từ chính – Thì, thời của động từ (Phần 2) 0:12:39
 Bài 103: Động từ chính – Thì, thời của động từ (Phần 3) 0:10:10
 Bài 104: Động từ chính – Thì, thời của động từ (Phần 4) 0:12:59
 Bài 105: Động từ chính – Thì, thời của động từ (Phần 5) 0:12:22
 Bài 106: Động từ chính – Thì, thời của động từ (Phần 6) 0:07:33
 Bài 107: Bài trắc nghiệm 13
 Phần 19: Động từ chính – Các dạng của động từ
 Bài 108: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 1) 0:06:31
 Bài 109: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 2) 0:10:53
 Bài 110: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 3) 0:08:29
 Bài 111: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 4) 0:08:37
 Bài 112: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 5) 0:12:15
 Bài 113: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 6) 0:06:58
 Bài 114: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 7) 0:06:17
 Bài 115: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 8) 0:07:11
 Bài 116: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 9) 0:07:59
 Bài 117: Động từ chính – Các dạng của động từ (Phần 10) 0:08:18
 Bài 118: Bài trắc nghiệm 14
 Phần 20: Động từ chính – Các thể của động từ
 Bài 119: Động từ chính – Các thể của động từ (Phần 1) 0:09:49
 Bài 120: Động từ chính – Các thể của động từ (Phần 2) 0:13:41
 Bài 121: Động từ chính – Các thể của động từ (Phần 3) 0:11:08
 Bài 122: Động từ chính – Các thể của động từ (Phần 4) 0:11:48
 Bài 123: Bài trắc nghiệm 15
 Phần 21: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ ghép (Phrasal Verbs)
 Bài 124: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ ghép (Phrasal Verbs) (Phần 1) 0:07:55
 Bài 125: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ ghép (Phrasal Verbs) (Phần 2) 0:11:41
 Bài 126: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ ghép (Phrasal Verbs) (Phần 3) 0:12:46
 Bài 127: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ ghép (Phrasal Verbs) (Phần 4) 0:06:19
 Bài 128: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ ghép (Phrasal Verbs) (Phần 5) 0:12:52
 Bài 129: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ ghép (Phrasal Verbs) (Phần 6) 0:09:19
 Bài 130: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ ghép (Phrasal Verbs) (Phần 7) 0:08:13
 Phần 22: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ
 Bài 131: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ (Phần 1) 0:06:50
 Bài 132: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ (Phần 2) 0:07:24
 Bài 133: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ (Phần 3) 0:13:40
 Bài 134: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ (Phần 4) 0:07:55
 Bài 135: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ (Phần 5) 0:14:40
 Bài 136: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ (Phần 6) 0:08:16
 Bài 137: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ (Phần 7) 0:07:28
 Bài 138: Động từ chính – Phân loại động từ – Ngoại động từ (Phần 8) 0:07:17
 Phần 23: Phân loại động từ – Động từ nối kết
 Bài 139: Phân loại động từ – Động từ nối kết (Linking) (Phần 1) 0:12:48
 Bài 140: Phân loại động từ – Động từ nối kết (Linking) (Phần 2) 0:09:25
 Bài 141: Phân loại động từ – Động từ nối kết (Linking) (Phần 3) 0:07:48
 Bài 142: Phân loại động từ – Động từ nối kết (Linking) (Phần 4) 0:06:48
 Phần 24: Động từ chính – Phân loại động từ – Động từ tình thái
 Bài 143: Phân loại động từ – Động từ tình thái (Stative) (Phần 1) 0:08:41
 Bài 144: Phân loại động từ – Động từ tình thái (Stative) (Phần 2) 0:07:42
 Phần 25: Cụm tính từ (Adjective Phrase)
 Bài 145: Cụm tính từ (Adjective Phrase) (Phần 1) 0:07:19
 Bài 146: Cụm tính từ (Adjective Phrase) (Phần 2) 0:11:19
 Bài 147: Cụm tính từ (Adjective Phrase) (Phần 3) 0:09:47
 Bài 148: Cụm tính từ (Adjective Phrase) (Phần 4) 0:07:25
 Bài 149: Cụm tính từ (Adjective Phrase) (Phần 5) 0:06:53
 Bài 150: Cụm tính từ (Adjective Phrase) (Phần 6) 0:13:25
 Phần 26: Cụm trạng từ (Adverb Phrase)
 Bài 151: Cụm trạng từ (Adverb Phrase) (Phần 1) 0:10:42
 Bài 152: Cụm trạng từ (Adverb Phrase) (Phần 2) 0:10:32
 Bài 153: Cụm trạng từ (Adverb Phrase) (Phần 3) 0:09:48
 Bài 154: Cụm trạng từ (Adverb Phrase) (Phần 4) 0:11:21
 Bài 155: Cụm trạng từ (Adverb Phrase) (Phần 5) 0:12:00
 Phần 27: Trạng ngữ (Adverbial)
 Bài 156: Trạng ngữ (Adverbial) (Phần 1) 0:10:34
 Bài 157: Trạng ngữ (Adverbial) (Phần 2) 0:12:54
 Bài 158: Trạng ngữ (Adverbial) (Phần 3) 0:08:56
 Bài 159: Trạng ngữ (Adverbial) (Phần 4) 0:08:10
 Bài 160: Trạng ngữ (Adverbial) (Phần 5) 0:10:15
 Bài 161: Trạng ngữ (Adverbial) (Phần 6) 0:10:19
 Bài 162: Trạng ngữ (Adverbial) (Phần 7) 0:13:48
 Bài 163: Trạng ngữ (Adverbial) (Phần 8) 0:12:55
 Phần 28: Liên từ trong hệ thống các từ nối kết
 Bài 164: Liên từ trong hệ thống các từ nối kết (Phần 1) 0:11:19
 Bài 165: Liên từ trong hệ thống các từ nối kết (Phần 2) 0:10:49
 Bài 166: Liên từ trong hệ thống các từ nối kết (Phần 3) 0:07:09
 Phần 29: Mệnh đề danh ngữ (Norminal Clause)
 Bài 167: Mệnh đề danh ngữ (Norminal Clause) (Phần 1) 0:08:15
 Bài 168: Mệnh đề danh ngữ (Norminal Clause) (Phần 2) 0:08:14
 Bài 169: Mệnh đề danh ngữ (Norminal Clause) (Phần 3) 0:08:54
 Phần 30: Dấu câu và một số lỗi thường gặp
 Bài 170: Dấu câu và một số lỗi thường gặp (Phần 1) 0:07:19
 Bài 171: Dấu câu và một số lỗi thường gặp (Phần 2) 0:10:02
 Phần 31: Thực hành
 Bài 172: Tổng hợp các thành phần cú pháp trong câu 0:11:52
 Bài 173: Hướng dẫn thực hành – Cụm danh từ (Phần 1) 0:09:12
 Bài 174: Hướng dẫn thực hành – Cụm danh từ (Phần 2) 0:10:48
 Bài 175: Hướng dẫn thực hành – Cụm danh từ (Phần 3) 0:10:15
 Bài 176: Hướng dẫn thực hành – Cụm danh từ (Phần 4) 0:11:22
 Bài 177: Hướng dẫn thực hành – Cụm giới từ (Phần 1) 0:10:03
 Bài 178: Hướng dẫn thực hành – Cụm giới từ (Phần 2) 0:14:42
 Bài 179: Hướng dẫn thực hành – Thì thời của động từ 0:14:40
 Bài 180: Hướng dẫn thực hành – Cụm động từ (Phần 1) 0:10:43
 Bài 181: Hướng dẫn thực hành – Cụm động từ (Phần 2) 0:11:07
 Bài 182: Hướng dẫn thực hành – Cụm động từ (Phần 3) 0:12:50
 Bài 183: Hướng dẫn thực hành – Trạng ngữ 0:09:36
 Bài 184: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 1 (Phần 1) 0:11:10
 Bài 185: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 1 (Phần 2) 0:14:43
 Bài 186: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 1 (Phần 3) 0:12:12
 Bài 187: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 1 (Phần 4) 0:10:44
 Bài 188: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 1 (Phần 5) 0:10:48
 Bài 189: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 1 (Phần 6) 0:08:57
 Bài 190: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 1 (Phần 7) 0:07:09
 Bài 191: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 2 (Phần 1) 0:09:47
 Bài 192: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 2 (Phần 2) 0:07:54
 Bài 193: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 2 (Phần 3) 0:11:53
 Bài 194: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 2 (Phần 4) 0:20:33
 Bài 195: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 2 (Phần 5) 0:08:42
 Bài 196: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 2 (Phần 6) 0:13:13
 Bài 197: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 2 (Phần 7) 0:11:42
 Bài 198: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 2 (Phần 8) 0:11:04
 Bài 199: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 3 (Phần 1) 0:09:55
 Bài 200: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 3 (Phần 2) 0:12:35
 Bài 201: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 3 (Phần 3) 0:16:19
 Bài 202: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 3 (Phần 4) 0:17:17
 Bài 203: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 3 (Phần 5) 0:10:26
 Bài 204: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 3 (Phần 6) 0:11:03
 Bài 205: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 3 (Phần 7) 0:13:38
 Bài 206: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 4 (Phần 1) 0:17:40
 Bài 207: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 4 (Phần 2) 0:16:22
 Bài 208: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 4 (Phần 3) 0:15:18
 Bài 209: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 4 (Phần 4) 0:16:45
 Bài 210: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 4 (Phần 5) 0:21:20
 Bài 211: Hướng dẫn thực hành – Bài đọc hiểu số 4 (Phần 6) 0:15:31

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.