Tiếng Anh giao tiếp cho người bắt đầu

Hiểu về ngữ pháp, các thì trong tiếng Anh, học phát âm chuẩn, cùng cách nói có ngữ điệu, nối âm, tự tin giao tiếp cơ bản với người nước ngoài

Giảng viên: Kiền ĐàoTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Tiếng Anh không hề khó như chúng ta nghĩ, trong khoá học này tôi sẽ giúp bạn có một góc nhìn tổng quan về bức tranh ngữ pháp.

Bạn sẽ hiểu hoàn toàn về từ loại trong Tiếng Anh, biết cách viết và nói một cách hoàn toàn chính xác về các thành phần và cấu trúc của câu.

Học và hiểu tất tần tật 12 thì ngữ pháp trong Tiếng Anh và áp dụng thực tế vào bài nói.

Sẽ hiểu và phát âm một cách chính xác như người bản ngữ khi làm chủ 44 âm trong bảng Phát Âm

Cách làm chủ ngữ điệu và các quy tắc nối âm nâng cao trong Tiếng Anh

Sẽ áp dụng ngữ pháp và phát âm vào việc tư duy và hình thành việc nói tiếng anh trong các Chủ Đề cụ thể như: giới thiệu bản thân ấn tượng, Sở thích, Cách nói khi gặp gỡ một người lạ và các chủ đề thực tế khác.

Bạn sẽ học được gì

  • Có tư duy và phản xạ bằng Tiếng Anh trong giao tiếp.
  • Nắm vững các quy tắc ngữ pháp và tư duy nói chính xác, không chắp ghép.
  • Nói Tiếng Anh có ngữ điệu nhấn nhá như người bản ngữ.
  • Tự tin giới thiệu bản thân và giao Tiếp một cách thoải mái với người bản ngữ
  • Có thể tự tin viết và trả lời email bằng Tiếng Anh chính xác ngữ pháp và cấu trúc.
  • Giao tiếp được các chủ đề thông dụng bằng tiếng Anh, nền tảng học nâng cao

Nội dung khóa học

 Phần 1: Hiểu rõ về bức tranh ngữ pháp
 Bài 1: Giới thiệu về khoá học 0:02:59
 Bài 2: Bức tranh ngữ pháp 0:09:24
 Bài 3: Thành phần của một câu 0:07:48
 Bài 4: 12 thì trong giao tiếp 0:09:43
 Bài 5: Wh. question 0:05:45
 Bài 6: Do you or are you? 0:04:52
 Phần 2: Làm chủ phát âm
 Bài 7: Giới thiệu bảng IPA tổng quan 44 âm 0:04:44
 Bài 8: Cách phát âm /ɪ/ và /i:/ 0:02:50
 Bài 9: Cách phát âm /ʊ/ và /u:/ 0:02:40
 Bài 10: Cách phát âm /ɑː/ và /ʌ/ 0:02:35
 Bài 11: Cách phát âm /e/ và /æ/ 0:02:57
 Bài 12: Cách phát âm /ə/ và /ɜ:/ 0:02:30
 Bài 13: Cách phát âm /ɒ/ và /ɔː/ 0:02:19
 Bài 14: Cách phát âm /p/ và /b/ 0:02:32
 Bài 15: Cách phát âm /t/ và /d/ 0:02:29
 Bài 16: Cách phát âm /k/ và /g/ 0:02:27
 Bài 17: Cách phát âm /f/ và /v/ 0:03:12
 Bài 18: Cách phát âm /s/ và /z/ 0:03:18
 Bài 19: Cách phát âm /ʃ/ và /ʒ / 0:03:07
 Bài 20: Cách phát âm /θ/ – /ð/ 0:03:00
 Bài 21: Cách phát âm /tʃ/ và /dʒ/ 0:03:31
 Bài 22: Cách phát âm /m/ , /n/ và /ŋ/ 0:04:13
 Bài 23: Cách phát âm /l/ và /r/ 0:04:12
 Bài 24: Cách phát âm /w/ và /j/ 0:02:40
 Phần 3: Ứng dụng và phát âm nâng cao
 Bài 25: Để nói có ngữ điệu hay hơn 0:06:08
 Bài 26: An introduction to Vietnam 0:11:15
 Bài 27: Vietnamese Food 0:06:29
 Bài 28: An introduction to Hanoi 0:10:33
 Phần 4: Ứng dụng vào các chủ điểm thực tế
 Bài 29: Introduce yourself 0:14:36
 Bài 30: Talk about your family 0:15:26
 Bài 31: Your hobbies 0:11:11
 Bài 32: Talk about your job 0:16:03
 Bài 33: Talk about your hometown 0:17:35
 Bài 34: How to give directions 0:08:41
 Bài 35: At the restaurant 0:09:39
 Bài 36: How to talk about the weather 0:10:10
 Bài 37: Tổng kết khóa học 0:01:22

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.