Tiếng anh giao tiếp trẻ em từ 10 – 15 tuổi

Khóa học giúp các bạn nhỏ thành thạo phát âm chuẩn, học ngữ pháp kết hợp giao tiếp nghe và nói.

Giảng viên: Huong Elena


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Tiếng anh đã trở thành ngôn ngữ phổ biến trên thế giới và có tầm quan trọng đặc biệt. Vì vậy, tại Việt Nam, trẻ em hiện nay được tiếp xúc và học tập tiếng anh ngay từ nhỏ để có nền tảng vững chắc sau này.

Đặc biệt ở độ tuổi 10 – 15 tuổi là thời gian quan trọng để trẻ em xây dựng nền tảng, củng cố kiến thức tiếng anh vững vàng nhất. Nhưng việc học tập ở trường nhiều khi cũng chiếm gần hết thời gian mỗi ngày của các bạn nhỏ nên việc tham gia một lớp tiếng anh trực tiếp có phần khó khăn.

Khóa học Tiếng anh giao tiếp trẻ em từ 10 – 15 tuổi của giảng viên Hương Elena là lựa chọn thích hợp cho các em. Chỉ với khóa học online này, các em có thể tiếp thu kiến thức một cách chi tiết, dễ hiểu ngay tại nhà. Khóa học giúp các bạn nhỏ thành thạo phát âm chuẩn, học ngữ pháp kết hợp giao tiếp nghe nói và làm bài tập thực hành qua các phiếu bài tập.

Không chỉ nắm các kiến thức lý thuyết, các em còn tự tin hơn trong giao tiếp khi được thử sức với các tình huống cơ bản phổ biến hàng ngày trong khóa học, với các chủ đề, các câu chuyện ngắn và bài hát Tiếng Anh. Hơn nữa, các em chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích về thế giới xung quanh.

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để các bạn nhỏ nhanh chóng tự tin giao tiếp tiếng anh.


Bạn sẽ học được gì

  • Các con sẽ cải thiện được phát âm Tiếng Anh theo giọng Mỹ
  • Các con sẽ có khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản với người bản ngữ
  • Con sẽ thích thú với những bài học qua các bài hát Tiếng Anh vui nhộn
  • Các con sẽ nắm được kiến thức cơ bản ngữ pháp Tiếng Anh ở hiện tại, quá khứ, tương lai phục vụ giao tiếp và làm bài tập ngữ pháp

Nội dung khóa học

 Phần 1: Pronunciation & Introduction
 Bài 1: Introduction of 44 sounds in English 0:17:03
 Bài 2: Pronunciation of 12 monothongs in English – Part 1 0:19:22
 Bài 3: Pronunciation of 12 monothongs in English – Part 2 0:17:52
 Bài 4: Pronunciation of 8 diphthongs in English 0:20:36
 Bài 5: Pronunciation of 24 consonants in English – Part 1 0:21:01
 Bài 6: Pronunciation of 24 consonants in English – Part 2 0:17:19
 Bài 7: Pronunciation of 24 consonants in English – Part 3 0:18:30
 Bài 8: Pronunciation of 24 consonants in English – Part 4 0:21:55
 Bài 9: Talk about yourself 0:17:18
 Bài 10: Activities 0:08:58
 Bài 11: What’s the date today? 0:21:16
 Phần 2: Topics
 Bài 12: Snacks & “Some/any” with present simple tense 0:38:31
 Bài 13: Vegetables & “need” 0:31:00
 Bài 14: Cooking and “want & need” 0:27:37
 Bài 15: Places to go & giving directions 0:22:07
 Bài 16: Things to do & present continuous tense 0:33:51
 Bài 17: Activities in sequence 0:16:14
 Bài 18: Occupations & Questions with “Who, where” 0:36:38
 Bài 19: What people do 0:27:53
 Bài 20: illnesses 0:21:35
 Bài 21: Family & the possessive case 0:41:47
 Bài 22: Things in the kitchen & possessive pronouns 0:22:55
 Bài 23: Countries & Possessive Adjectives & Pronouns 0:12:10
 Bài 24: Adjectives & comparatives with short-adjectives – Part 1 0:28:46
 Bài 25: Adjectives & comparatives with short -adjectives – Part 2 0:32:19
 Bài 26: Adjectives & comparatives with short -adjectives – Part 3 0:18:01
 Bài 27: Chores – Part 1 0:30:16
 Bài 28: Chores with adverbs of frequency – Part 2 0:20:48
 Bài 29: Farm chores with adverbs of frequency 0:21:31
 Bài 30: Places to go & past simple tense – part 1 0:25:50
 Bài 31: Places to go & past simple tense – part 2 0:18:56
 Bài 32: The weather at present and in the past 0:19:37
 Bài 33: School Supplies & Past Simple 0:18:28
 Bài 34: Art supplies & past simple 0:33:00
 Bài 35: Technology & “There were” 0:16:27
 Bài 36: Measurement Units 0:14:44
 Bài 37: Camping & “like + V-ing” 0:36:14
 Bài 38: Sports & “be good at” 0:22:52
 Bài 39: Safety & Imperatives 0:27:35
 Bài 40: Animals and insects & comparatives and superlatives 0:36:52
 Bài 41: Sea Creatures & Comparisons of equality 0:23:28
 Bài 42: Weight and length & “How long” 0:27:32
 Bài 43: Apperance & what we look like 0:46:15
 Bài 44: Accessories & what things look like 0:29:43
 Bài 45: Camouflage & “the same…as….” 0:26:59
 Bài 46: Sports & past simple tense 0:33:11
 Bài 47: Activities in the past 0:18:56
 Bài 48: Ancient Rome & “use to V” 0:19:02
 Bài 49: Food & drinks & past simple tense 0:32:16
 Bài 50: Things to do in the past 0:23:15
 Bài 51: Dinosaurs & past simple tense 0:28:17
 Bài 52: The arts & “like to V” 0:37:51
 Bài 53: Making things & past simple tense 0:24:39
 Bài 54: Types of arts 0:21:58
 Bài 55: Careers & “want to be” 0:29:25
 Bài 56: The future & “want to V” 0:23:44
 Bài 57: In space & “have to” 0:25:36
 Bài 58: Activities on vacation & near future tense 0:35:01
 Bài 59: Things for a trip & near future tense 0:21:05
 Bài 60: Transportation & near future tense 0:30:52
 Phần 3: Stories
 Bài 61: Just try it! 0:20:52
 Bài 62: It’s over there. 0:18:52
 Bài 63: Mom’s present 0:19:47
 Bài 64: Chopsticks 0:15:51
 Bài 65: Cool Shirt 0:14:40
 Bài 66: Come over 0:16:06
 Bài 67: Mike’s watch 0:27:58
 Bài 68: Let’s clean up! 0:18:21
 Bài 69: The skating lesson 0:16:31
 Bài 70: The best cap 0:22:53
 Bài 71: The school play 0:20:01
 Bài 72: The baseball game 0:16:56
 Bài 73: The missing backpack 0:21:18
 Bài 74: Good neighbors 0:20:10
 Bài 75: Space Museum 0:19:38
 Bài 76: Vacation plans 0:16:17
 Phần 4: Reading
 Bài 77: Movie day 0:10:21
 Bài 78: Our presents 0:14:24
 Bài 79: Saturday Chores 0:14:17
 Bài 80: Troy’s day 0:12:38
 Bài 81: A camping trip 0:14:14
 Bài 82: Our baseball team 0:15:20
 Bài 83: Sam 0:14:28
 Bài 84: Vacation time 0:13:27

Đăng Ký Học Ngay


 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.