Tiếng Trung sơ cấp 1

Học tiếng Trung qua các mẫu câu, hội thoại, luyện phát âm, viết chữ Hán, luyện phản xạ giao tiếp giúp bạn nhanh chóng thành thạo tiếng Trung

Giảng viên: EZ-LanguageTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn học tiếng Trung nhưng không có thời gian đi học ở các trung tâm.

Khóa học Tiếng Trung sơ cấp 1 với những bài giao tiếp cơ bản như chào hỏi thông thường đến các đoạn hội thoại thông dụng trong cuộc sống, giúp bạn hiểu được về ngôn ngữ tiếng Trung, nắm được từ vựng, ngữ pháp, phát âm và cách viết tiếng Trung ở mức cơ bản.

Bạn sẽ học qua các video bài giảng của các giảng viên từ các trường đại học ngoại ngữ hàng đầu. Sau khóa học, bạn sẽ có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung.

Bạn sẽ học được gì?

  • Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung
  • Nâng cao khả năng từ vựng, phát âm cơ bản
  • Nắm được ngữ pháp cơ bản tiếng Trung

Đối tượng đào tạo

  • Người đi học hoặc đi làm
  • Người chuẩn bị đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Trung Quốc…
  • Người bận rộn, muốn học tiếng Trung nhưng không có thời gian tham gia các khóa học offline.
  • Người mới bắt đầu học tiếng Trung hoặc đã biết 1 ít tiếng trung

Nội dung khóa học

 Phần 1: Bạn tên gì
 Bài 1: Hội thoại (phần 1) 0:10:51
 Bài 2: Hội thoại (phần 2) 0:11:07
 Bài 3: Từ vựng 0:09:54
 Bài 4: Ngữ pháp 0:11:27
 Bài 5: Hướng dẫn làm bài tập 0:05:19
 Bài 6: Tập viết chữ Hán và luyện đọc 0:11:26
 Phần 2: Bạn là người nước nào
 Bài 7: Hội thoại (Phần 1) 0:11:12
 Bài 8: Hội thoại (Phần 2) 0:06:58
 Bài 9: Từ vựng (Phần 1) 0:08:44
 Bài 10: Ngữ pháp 0:12:44
 Bài 11: Từ vựng (Phần 2) 0:05:20
 Bài 12: Tập viết chữ Hán 0:08:28
 Bài 13: Phân biệt các âm, ôn tập bài khóa 0:07:27
 Phần 3: Cái này có phải của bạn không?
 Bài 14: Hội thoại (Phần 1) 0:10:12
 Bài 15: Hội thoại (Phần 2) 0:06:11
 Bài 16: Hội thoại (Phần 3) 0:08:55
 Bài 17: Từ vựng (Phần 1) 0:05:58
 Bài 18: Ngữ pháp 0:11:10
 Bài 19: Từ vựng (Phần 2) 0:06:50
 Bài 20: Tập viết chữ Hán 0:12:24
 Phần 4: Đây là phòng của tôi
 Bài 21: Hội thoại (Phần 1) 0:08:51
 Bài 22: Hội thoại (Phần 2) 0:06:35
 Bài 23: Từ vựng (Phần 1) 0:07:40
 Bài 24: Ngữ pháp (Phần 1) 0:13:35
 Bài 25: Ngữ pháp (Phần 2) 0:09:33
 Bài 26: Từ vựng (Phần 2) 0:10:18
 Bài 27: Tập viết chữ Hán 0:07:23
 Phần 5: Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?
 Bài 28: Hội thoại (Phần 1) 0:09:57
 Bài 29: Hội thoại (Phần 2) 0:07:56
 Bài 30: Từ vựng (Phần 1) 0:09:40
 Bài 31: Ngữ pháp (Phần 1) 0:10:18
 Bài 32: Ngữ pháp (Phần 2) 0:11:14
 Bài 33: Từ vựng (Phần 2) và Tập viết chữ Hán 0:10:43
 Phần 6: Lớp của bạn có bao nhiêu học sinh?
 Bài 34: Hội thoại (Phần 1) 0:06:37
 Bài 35: Hội thoại (Phần 2) 0:07:35
 Bài 36: Từ vựng (Phần 1) 0:07:48
 Bài 37: Ngữ pháp 0:06:16
 Bài 38: Từ vựng (Phần 2) 0:09:06
 Bài 39: Bài tập 0:08:37
 Bài 40: Ôn tập bài khóa 0:14:41
 Phần 7: Ở đây có sủi cảo không?
 Bài 41: Hội thoại (Phần 1) 0:06:16
 Bài 42: Hội thoại (Phần 2) 0:07:20
 Bài 43: Từ vựng (Phần 1) 0:06:25
 Bài 44: Ngữ pháp 0:09:24
 Bài 45: Từ vựng (Phần 2) 0:06:17
 Bài 46: Bài tập 0:08:36
 Bài 47: Dạy viết chữ Hán và phân biệt các âm dễ nhầm lẫn 0:10:48
 Phần 8: Anh là bạn học của chị gái em
 Bài 48: Hội thoại 0:08:33
 Bài 49: Từ vựng (Phần 1) 0:05:52
 Bài 50: Ngữ pháp 0:08:21
 Bài 51: Từ vựng (Phần 2) 0:06:00
 Bài 52: Bài tập 0:11:18
 Bài 53: Dạy viết chữ Hán và phân biệt các âm dễ nhầm lẫn 0:09:41
 Phần 9: Tôi cũng muốn biết
 Bài 54: Hội thoại 0:07:19
 Bài 55: Ngữ pháp và Từ vựng (Phần 1) 0:10:37
 Bài 56: Từ vựng (Phần 2) 0:06:03
 Bài 57: Dạy viết chữ Hán (Phần 1) 0:08:28
 Bài 58: Dạy viết chữ Hán (Phần 2) 0:09:42
 Phần 10: Bạn tìm ai?
 Bài 59: Hội thoại 0:07:12
 Bài 60: Từ vựng (Phần 1) 0:06:02
 Bài 61: Ngữ pháp 0:07:34
 Bài 62: Từ vựng (Phần 2) 0:09:40
 Bài 63: Bài tập 0:04:51
 Bài 64: Dạy chữ Hán (Phần 1) 0:09:48
 Bài 65: Dạy chữ Hán (Phần 2) 0:08:59

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.