Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Học lập trình C# cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản – có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh

Giảng viên: Trần Duy ThanhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Lập trình C# được xem là cuốn cẩm nang cần thiết dành cho những ai đang có nhu cầu học lập trình C#, từ những khái niệm cơ bản đến các bài học lập trình C # cụ thể. Khóa học“Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#” của giảng viên đào tạo Trần Duy Thanh sẽ trình bày các kiến thức về C#, đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu

Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay khóa học“Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#” của giảng viên đào tạo Trần Duy Thanh.

Bạn sẽ học được gì?

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng đào tạo

  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
  • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình
 Bài 1: Giới thiệu về C# 0:08:59
 Bài 2: Cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio 0:18:37
 Phần 2: Tổng quan lập trình C#
 Bài 3: Kiểu dữ liệu,Biến và biểu thức 0:36:13
 Bài 4: Các phép toán trong C# 0:40:30
 Bài 5: Các cách ghi chú trong C# 0:13:31
 Bài 6: Các cấu trúc điều kiện 0:23:10
 Bài 7: Các cấu trúc lặp. 0:31:33
 Bài 8: Hàm trong C# 0:29:34
 Bài 9: Một số thư viện thường dùng 0:27:37
 Bài 10: Project tổng hợp 0:21:19
 Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#
 Bài 11: Debug trong c# 0:26:16
 Bài 12: Xử lý biệt lệ trong C# 0:19:57
 Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#
 Bài 13: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi 0:59:07
 Bài 14: Mảng 0:46:32
 Bài 15: List 0:15:20
 Bài 16: Dictionary 0:15:18
 Bài 17: Project thực tế 0:19:14
 Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#
 Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng 0:10:50
 Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp 1:14:31
 Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# 0:59:41
 Bài 21: Project thực tế 0:50:18
 Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#
 Bài 22: Giới thiệu về Windows Form 0:31:42
 Bài 23: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties 0:19:55
 Bài 24: MessageBox 0:14:09
 Bài 25: Panel & SplitContainer 0:14:44
 Bài 26: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button 0:20:39
 Bài 27: Checkbox, RadioButton 0:21:36
 Bài 28: Picturebox 0:24:55
 Bài 29: DateTimePicker & MonthCalendar 0:15:23
 Bài 30: ListBox 0:37:33
 Bài 31: ComboBox 0:22:10
 Bài 32: CheckedListBox 0:24:47
 Bài 33: Project thực tế 0:58:52
 Phần 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp – Có đáp án
 Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 – Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime 0:26:55
 Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 – Chương trình tính tiền bán sách 0:33:24
 Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 – Thiết kế giao diện xử lý chuỗi 1:09:43
 Bài 37: Bài tập rèn luyện 4- Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim 0:55:04
 Bài 38: Bài tập rèn luyện 5- Thiết kế giao diện tương tác với mảng 0:17:24
 Phần 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp – tự giải
 Bài 39: Bài tập rèn luyện 6- Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe 0:03:05
 Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 – Viết Game Caro 2 người chơi với nhau 0:04:25
 Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 – Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím 0:03:09
 Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 – Viết phần mềm tương tự MsPaint 0:04:56
 Bài 43: Bài tập rèn luyện 10- Viết game Xếp hình 0:04:35
 Bài 44: Tổng kết khóa học 0:01:11

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.